Årbøker

Gamle Hallingdal

Hallingdølen gav i 10 år ut ei årbok med Paul Breiehagen som redaktør. Serien starta i 1983 og enda i 1992

 

Dølaminne

_DSC8814

Dølaminne starta som eit samarbeidsprosjekt mellom Numedal sogelag og Sogelage i Hallingdal i 1919. Det kom ut med 4 utgåver i året. Siste utgåva kom i 1927. Frå 1968 har Hallingdal Historielag gitt ut Dølaminne som årbok.
 

Norsk folkeminnelag

Nr 10: Storaker, Joh. Th.: Elementerne i den norske folketro (Storakers samlinger III) v/Nils Lid. 1924
Nr 36: Hermundstad, Knut: Gamletidi talar. Gamal Valdreskultur I. 1936
Nr 45: Hermundstad, Knut: Bondeliv. Samrøder og song. 1940
Nr 50: Register nr 1 - 49 1943
Nr 55: Hermundstad, Knut: I manns minne. Gamal Valdreskultur III
Nr 60: Opedal, Halldor O.: Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger VI. 1948
Nr 62: Grimstad, Edvard: Etter gamalt; Folkeminne frå Gudbrandsdalen II. 1948
Nr 65: Hermundstad, Knut: Ættararv. Gamal Valdres-kultur IV. 1950
Nr 66: Bondevik, Kjell: Jordbruket i norsk folketru; ei jamførande gransking II Langtidsvarselet. 1950
Nr 75: Hermundstad, Knut: I kveldseta. Gamal Valdres-kultur VI. 1955
Nr 99: Hermundstad, Knut: Truer om villsyr, fangst og fiske. 1967
_DSC8818
Nr 100:2: Skjelbred, Ann Helene Bolstad: Register til NFL Bind 51-99 Del 2: Systematisk 1989
Nr 101: Bergh, Richard: Tro og trolldom. 1968
Nr 103: Lunde, Peter: Folkeminne frå Søgne. 1969
Nr 104: Sødal, Henrik: I gammeltida. 1969

Under Hallingskarvet

Dette er ei årbok utgitt av Hol Historielag. Me har hefta frå 2005 (1. årgang) til 2007.Andre årbøker

Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordaland sogelag. 1950, 1953, 1955, 1964, 1965
Langs lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. 1979-2011
Numedalslaget i Amerika. Aarbok nr 3 (1917), Aarbok nr 14 (1928)
Tidsskrift for Valdres historielag 1968-1973, 1975-1985, 1990-1991
Årbok for Glåmdalen 1943, 1951, 1953, 1956-1958, 1962-1966, 1969, 1973, 1975-1976, 1978-1981, 1983. Registerbind for 1941-1973.
Årbok for Gudbrandsdalen 1947, 1949, 1954-55, 1957,1961-1962, 1965-1983. Registerbind for 1930-1970 (forfattar og emnerister).