Hallingdal Kjøpmannsforening


- Perm 1937 – 1941 med korrespondanse
- Tegningsinnbydelse og konstituerende møte i Mesna Sjokoladefabrikk A/L 1942
- Referat frå årsmøte 1941
- Medlemsoversyn 1941(?).  36 medlemmer.
- Rundskriv frå Norges Kjøbmannsforbund 1941 – 1942
- Rundskriv om omsetningsavgift 1941
- Norges Kjøbmannsblad:  22. generalmøte på Geilo juni 1952