Leveld Postkontor


- Ankommet verdipost 1931 - 1943
- Ankommet verdipost 1944 – 1946
- Ankommet verdipost 1946 – 1950
- Protokoll over mottatte postinkassasjoner og postoppkrav 1947 – 1949
- Kasseoppgjør og Kasseettersyn frå 1937 til 1945
- Utbetalte postanvisninger 1949 - 1950