Lions Club Ål


Stifta 31. mars 1967

- Møteprotokoll med val og årsmeldingar 1979 – sommar 1998
- Diverse skriv, møteinnkallingar, referat 1969 – 1999
- Noko korrespondanse frå dei tidlegaste åra
- Gol 1973
- Nesbyen 1974
- Hemsedal 1975
- Hemsedal Lions Club 1974 – 1984
- Lover for Lions Club Ål
- Gjesteregister 1967 – 1980
- Noko korrespondanse frå slutten av 1990 – åra
- Lions club Ål 25 år: Jubileum og historie
- Hallingdal Lydavis 1979 – 1999
- Presidenter 1967 – 2006 + Soneleiarar frå Ål
- Møteprogram 1979 – 2004
- Medlemmer og tillitsverv 1996 – 1998
- Årsmelding 1995 – 96
- Møtereferat 1998 – 2004
- Innkallingar til møte 1996 – 1998
- Sonemøte 1997 – 1998
- Rekneskap og budsjett 1995 – 1998
- Handbok for klubbsekretær 1994