Bygdebøker A - H

Aurland

Ættebok for Aurland fram til om lag 1900. Ved Anna Gjerløw og Anders Ohnstad. Utgitt 1964 av Aurland Sogelag.Gardssoga for Aurland, Vassbygdi og fjellgardane. Fyrste hefte av Anders Ohnstad. Utgitt 1988.
Gardssoga for Aurland, Ein del av Vangen sokn. Frå Skjerdal til og med Tero. Band II av Anders Ohnstad. Utgitt 1994.
 

Birkenes

Skrive av Johan Tveite og gitt ut av Birkenes bygdeboknemnd i 1969.

Image of _DSC7006

Bind I: Gard og Grend

Bind II: Ætt og odel

 

Gårder og slekter i Borge og Torsnes

 Image of _DSC7010
Gårder og slekter i Borge og Torsnes - bind 4
Kile, Ødegård, Refsahl, Roppestad og Husvik

 

By og bygd i Norge

Image of _DSC7009 Buskerud

Eidsvoll bygds historie

EidsvollBygdehistorien I
Bygdehistorien II
Gårdshistorien I
Gårdshistorien II
Gårdshistorien III   
 

Fjell bygdebok

Band II: Gard- og slektshistoria for gardsnummer 1 - 19. Utgitt av Fjell kommune i 2005.
 

 Flå

 Gards- og slektshistorie for Flå i Hallingdal. Skrive av Østro, Terje
 Bind I: Sørbygda av Gulsvikfjerdingen. 2003
 Bind II: Gulsvikvaldet av Gulsvikfjerdingen. 2003
 

Gol

Boka om Gol av Svello, Hallvard. Bind I og II utgitt 1961 - 1963
Boka om Gol av Østro, Terje. Bind III - VIIB og registerbind  utgitt 1986 - 2005.

Narum, Gro Hoftun: Slekter i Gol Tidsrommet 1600-1971
Narum, Gro Hoftun: Slekter i Gol II. Et tillegg og en fortsettelse. 1976
 

Hemsedal

Hemsedal 1814 - 1914. Skrive av Flaten, Hans. Utgitt av Hemsedal kommunes forlag 1951

Hemsedal slektshistorie 1693-1975. Skrive av Flaten, Hans og Rudvin, Ola. Utgitt av Hemsedal kommune 1976


Hol

Folk og fortid i Hol av Reinton, Lars og Reinton, Sigurd S. Bind I - VIII. Utgitt 1954 -1982

Hol i hundre år av Solhjell, Kåre Olav.
 Bind I: Jernbanen og fjellbygda 1900-1950. Utgitt 2000
 Bind II: Hol blir kraftkommune 1950-1975.  Utgitt 2006
 

Hole bygdebok

Bind I: Årnesfjerdingen
Bind II: Steinsfjerdingen
Bind III: Røyse - Holefjerdingen
Bind IV: Røyse - Bønsnesfjerdingen
Bind V: Østsida av fjorden og Krokskogen