Ål Turlag


STIFTA 1992


- Turbok 1997 – 2004. Alle turane er omtalte og alle deltakarane er registrerte med eigen underskrift.

¤ ”Den uformelle forhistoria til stiftinga av Ål Turlag” av Øystein Larsen
¤ Historia 1992 – 2002 av Ragnar Rokne
¤ Listte over styremedlemmene 1993 – 2002
¤ Vedtektene for turlaget
¤ Artiklar til invitasjonar til turlaget i Hallingdølen
¤ Skriv, meldingar, avisutklipp, årsmeldingar m.m. år for år i denne perioden.