Torpo Telefonlag


- Protokoll 1939 – 1955
- Protokoll 1955 – 1961 med ilagt ark ”Årsmelding for 1957”
- Kassabok 1939 – 1964
- 3 medlemsbøker (skrivebøker)
- Korrespondanse 1939 – 1953 ordna i perm.
- Korrespondanse 1953 – 1961 uordna i overnemnde perm
- Hovudrekneskap for Rouset - Volelivegen