Ola Ødeliens handel


- Rekneskapsbok/reskontro (?) 1916 – 1917
- 2 stempel
- Resten av esken er fylt opp med brev i konvoluttar som ikkje er ordna

3 frittståande protokollar:
- Uklart kven som eig dei, men det er referert til Øino og Ødelien på ei rekning.