Stadnamn på G

NAMN       Galdegrovi

UTTA        "galdægro:ve

DATI         "galdægro:ven

PREP        i

LOKA        grov

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       386 456

INNR         164

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      NV for 124 Galdenosi.

                 

NAMN       Galden

UTTA        'gald'n

DATI         'galde

PREP        på/i

LOKA        åsrygg

GBNR       88,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       E1

INNR         16

INFO         Arnegard, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åsrygg øvst i lii. Eigentleg Øvre Galden. Ogso reg. på BN 063‑5‑4, saman med Midtre og Nedre Galden.

 

NAMN       Galden

UTTA        'gald'n

DATI         'galde

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       120,6

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       E1

INNR         17

INFO         Arnegard, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Langstøl, like på S‑sida av 16 Galden.

 

NAMN       Galdenosi

UTTA        "galdænå:se

DATI         "galdænå:s'n

PREP        på/i

LOKA        ‑

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       390 450

INNR         124

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      I grensa mot Hol. Sjå 253 Galdane.

 

NAMN       Galgeteigen

UTTA        "gaLgætaigæn

DATI         "gaLgætaiji

PREP        på/i

LOKA        teig

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       Truleg f‑g5‑6

INNR         221

INFO         Lars S. Bjella, født 1925

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Namnet i gamal oppskrift. Kan ikkje stadfestast nøyare. Tradisjon om rettarstad.

 

NAMN       Galteeikra

UTTA        "galtæaikra

DATI         "galtæaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       117,1‑120,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         28

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Stykke ova stugu‑og over skiftegarden.

 

NAMN       Gamle Beihovd

UTTA        "gamLæ "baihåvd

DATI         "gamLæ "baihåvd

PREP        i

LOKA        stølsvoll

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       664 420

INNR         388

INFO         Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

KOMM      Den opprinnelege stølsvollen i 379 Beihovd.

 

NAMN       Gamlebotnen

UTTA        "gamLæbått'n

DATI         "gamLæbåtte

PREP        i

LOKA        stølsvoll

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       B2

INNR         119

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Gamal stølsvoll med tufter. Ligg i eigni til Tvist/ Dyre­­botnen. Også kalla Øvre Dyrebotnen. Ingen tradisjon er kjend om Gamlebotnen.

 

NAMN       Gamlebrunnen

UTTA        "gamLæbrunn

DATI         "gamLæbrunne

PREP        i

LOKA        brunn

GBNR       127,28

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F5

INNR         47

INFO         Løvli, Margit født 1908

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Sjå ogso 49 Nyebrunn.

 

NAMN       Gamle bufarvegen

UTTA        "gamLæ "bu:farvæ:gæn

DATI         "gamLæ "bu:farvæ:ji

PREP        på/i

LOKA        stig

GBNR       128,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a5

INNR         135

INFO         Ola Breiehagen, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Stig der krøteri vart jaga til stølen.

 

NAMN       Gamlebuhaugen

UTTA        "gamLæbuhåugæn

DATI         "gamLæbuhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       G4

INNR         77

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Haug nær stølane.

 

NAMN       Gamle Djupedokkvegen

UTTA        "gamLæ "ju:pædåkkvæ:gæn

DATI         "gamLæ "ju:pædåkkvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       127,72

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a5

INNR         182

INFO         Birgit Eikra, 1927

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Den gamle vegen til 180 Djupedokki.

 

NAMN       Gamle Fauksdalvegen

UTTA        "gamLæ fåuksdaLvæ:gæn

DATI         "gamLæ fåuksdaLvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       Fleire

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       c1

INNR         87

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Veg, stig, til heimstølen Fauksdalen reg. på BP 063‑5‑2

 

NAMN       Gamlegarden

UTTA        "gamLæga:N

DATI         "gamLæga:Le

PREP        på

LOKA        tuft

GBNR       40,9,10,41

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g4

INNR         108

INFO         Botolv Buset, 1910

OPPS       Solveig Stølen 1982

KOMM      Tufter etter gamalt tun. I 240 Hagan.

 

NAMN       Gamlegarden

UTTA        "gamLæga:N

DATI         "gamLæga:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       51,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         156

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Her var gardstunet til i slutten av 1880‑åri.

 

NAMN       Gamlegarden

UTTA        "gamLæga:N

DATI         "gamLæga:Le

PREP        på

LOKA        tun

GBNR       55/11

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E4

INNR         236

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Gamalt gardstun, frå før garden vart delt.

 

NAMN       Gamlegjerda

UTTA        "gamLæjæ:La

DATI         "gamLæjæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       G2

INNR         19

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Nedlagd stølsvoll, ogso kalla "Plette‑gjerda", etter Plette‑Ton i Vats.

 

NAMN       Gamlegjerda

UTTA        gamLæjæ:La

DATI         gamLæjæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       120,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b2

INNR         13

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Gamal stølsvoll.

 

NAMN       Gamle Kvamsgjerda

UTTA        "gamLæ 'kvamsjæ:La

DATI         "gamLæ 'kvamsjæ:Lun

PREP        på

LOKA        ?

GBNR       33,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C3

INNR         94

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Kvamen hadde støl her før 1700. Sjå 141 Gamle Kvelprudgjerda.

 

NAMN       Gamle Kvelprudgjerda

UTTA        "gamLæ "kvæLprujæ:La

DATI         "gamLæ "kvæLprujæ:Lun

PREP        på

LOKA        stølsvoll

GBNR       33,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C3

INNR         141

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Nedlagd stølsvoll. Brukt av Kvelprud før 1700. Sjå ogso 94 Gamle Kvamsgjerda.

 

NAMN       Gamleleini

UTTA        "gamLælaine

DATI         "gamLælain

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0620 Hol

GBNR       8,5

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       C3

INNR         54

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Gamal stølsvoll. Sjå 68 Leini.

 

NAMN       Gamlemanneikra

UTTA        "gamLæmannaikra

DATI         "gamLæmannaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       100,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D5

INNR         33

INFO         Lars Laa, født 1922

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Eikre på 323 Nørdre‑Laa.

 

NAMN       Gamlemannsmyri

UTTA        "gamLæmansmy:re

DATI         "gamLæmansmy:N

LOKA        myr

GBNR       90,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G2

INNR         10

INFO         Bakken, Olav født 1916

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      På jordet til 7 Nørdre Lappegarden, NV for nedre tunet

 

NAMN       Gamlemannsteigen

UTTA        "gamLæmanstaigæn

DATI         "gamLæmanstaiji

PREP        i

LOKA        slåtte

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         126

INFO         Engebret Rudningen, 1909

INFO         O.M. Slettemoen, 1901

OPPS       Engebret Rudningen 1984

KOMM      Slåttestykke.

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmanså:kæN

DATI         "gamLæmanså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       107,7

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       ?

INNR         107

INFO         Botolv Myregaard, født 1905

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Namn i skrift frå 1928‑30. Kan ikkje stadfestast nøye.

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmannså:kæN

DATI         "gamLæmannså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       ‑

INNR         78

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Namnet er oppskrive frå gamalt, kan ikkje kartfestast

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmanså:kæN

DATI         "gamLæmanså:kære

LOKA        åker

GBNR       90,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G2

INNR         11

INFO         Bakken, Olav født 1916

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker, N for 10 Gamlemannsmyri.

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmannså:kæN

DATI         "gamLæmannså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       125,7

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         147

INFO         Jan Dalseide, 1929

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Tidlegare åker, med mur på nedsida, no utsletta.

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmanså:kæN

DATI         "gamLæmanså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       30,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         188

INFO         Ola Tormodsgard, f. 1918

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Åker Tormodsgardmannen braut opp etter han var kårmann.

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmanså:kæN

DATI         "gamLæmanså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       55,7

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         167

INFO         Sevat S. Holo, 1910

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Åker. Truleg brukeleg kår.

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmannså:kæN

DATI         "gamLæmannså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       123,58

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f1

INNR         234

INFO         Ines Reinton, 1922

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Åker på 230 Bakken. Plasseringi noko uviss.

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmanså:kæN

DATI         "gamLæmanså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       92,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         188

INFO         Hagen, Ola O. født 1927

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker, S for fylkesvegen, oml. midt i eigni til 180 Skars­gard­hagen.

 

NAMN       Gamlemannsåkeren

UTTA        "gamLæmanså:kæN

DATI         "gamLæmanså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       CD4

INNR         206

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      S for høgspentlina, V for gardsvegen opp jordet på 200 Søre Skarsgarden.

 

NAMN       Gamlemannåkeren

UTTA        "gamLæmannå:kæN

DATI         "gamLæmannå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       129,1‑2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F4

INNR         12

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Åker, truleg kårstykke.

 

NAMN       Gamlemannåkeren

UTTA        "gamLæmannå:kæN

DATI         "gamLæmannå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         204

INFO         Gunvor Bakke, 1922

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Åker, truleg brukeleg kår.

 

NAMN       Gamlemannåkeren

UTTA        "gamLæmannå:kæN

DATI         "gamLæmannå:kære

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       41,1,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c6

INNR         162

INFO         Botolv Baklien, 1914

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Truleg kårstykke ein gong.

 

NAMN       Gamle Nedremyrstølen

UTTA        "gamLæ "næ:ræmyrstø:l'n

DATI         "gamLæ "næ:ræmyrstø:le

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0620 Hol

GBNR       14,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       C3

INNR         46

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Gamal stølsvoll. Dyra fekk ikkje fred for haugafolket.

 

NAMN       Gamle Nyset

UTTA        "gamLæ 'ny:sæ:t

DATI         "gamLæ 'ny:sæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       122,1

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       E1

INNR         19

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Gamle Reinegjerda

UTTA        "gamLæ "rainæjæ:La

DATI         "gamLæ "rainæjæ:Lun

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       38,2

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       B3

INNR         53

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Støl høyrde til garden "Unde Reino"  Søre Bøygard

 

NAMN       Gamlerøysi

UTTA        "gamLæråyse

DATI         "gamLæråys'n

PREP        på

LOKA        røys

GBNR       58,6

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B5

INNR         15

INFO         Løkensgard, Johs. født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Røys på jordet.

 

NAMN       Gamlesmiu

UTTA        "gamLæsmi:u

DATI         "gamLæsmi:un

PREP        i

LOKA        ruin

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B5

INNR         104

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Ruin etter steinhus SA for tunet i 96 Nørdre Kjellargard

 

NAMN       Gamle Stavehaugen

UTTA        "gamLæ "sta:væhåugæn

DATI         "gamLæ "sta:væhåuji

PREP        i

LOKA        tun

GBNR       114,11

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         395

INFO         Olav Natten, f. 1908

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Det gamle tunet i 394 Stavehaugen, som måtte flyttast i 1906 då jarnbanen kom.

 

NAMN       Gamlestugugarden

UTTA        "gamLæstuguga:N

DATI         "gamLæstuguga:Le

PREP        i

LOKA        tuft

GBNR       91,8

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E2

INNR         168

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Avlang tuft, NNA for tunet på 159 Nørdre Arnegard.

 

NAMN       Gamlestugutufti

UTTA        "gamLæstugutufte

DATI         "gamLæstugutufte

PREP        ved

LOKA        tun

GBNR       21,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a2

INNR         225

INFO         Olav Medhus, 1924

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Rester etter det gamle tunet.

 

NAMN       Gamlestølen

UTTA        "gamLæstø:l'n

DATI         "gamLæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       58,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       C‑D4‑5

INNR         4

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Gamlestølen

UTTA        "gamLæstø:l'n

DATI         "gamLæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       58,6

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       C4

INNR         27

INFO         Løkensgard, Johs. født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Gamal heimstøl.

 

NAMN       Gamle Stølsvegen

UTTA        "gamLæ 'stø:lsvægæn

DATI         "gamLæ 'stø:lsvæ:ji

PREP        i

LOKA        stølsveg

GBNR       125.7‑14            127.14

KART        ØK BO 060‑5‑2 Turrlii

KARU       A‑C 3‑5

INNR         6

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Stølsveg ‑ klovveg ‑ opp lii.

 

NAMN       Gamle Tjørnstølvegen

UTTA        "gamLæ 'Kød'nstølvæ:gæn

DATI         "gamLæ 'Kød'nstølvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       d‑e2‑3

INNR         65

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Stølsveg til 68 Tjørnstølan.

 

NAMN       Gamle Torvetuku

UTTA        "gamLæ "tårvætu:ku

DATI         "gamLæ "tårvætu:kun

LOKA        torvtak

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E2

INNR         174

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sjå 173 Torvetuku.

 

NAMN       Gamle Trolldalvegen

UTTA        "gamLæ "trålldaLvæ:gæn

DATI         "gamLæ "trålldaLvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       f4‑5

INNR         51

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Bufarveg/stølsveg gjenom 37 Trolldalan.

 

NAMN       Gamletrædet

UTTA        "gamLætræ:e

DATI         "gamLætræ:e

PREP        i

LOKA        træe

GBNR       112,3,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g2

INNR         418

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Del av 414 Nørdre Hestehagen. Ogso kalla Driftetrædet.

 

NAMN       Gamle Uppheimsvegen

UTTA        "gamLæ "upphaimsvæ:gæn

DATI         "gamLæ "upphaimsvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       21,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a2

INNR         227

INFO         Olav Medhus, 1924

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Rester etter den gamle grendevegen frå Torpokyrkja til Uppheim. Sjå nr. 222 og 223 lenger nedi bygdi.

 

NAMN       Gamlevegen

UTTA        "gamLævæ:gæn

DATI         "gamLævæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       621 423

INNR         39

INFO         Knut Gurigard, f. 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Kløv‑ og bufarveg til 12 Gravabotten.

 

NAMN       Gamlevegen

UTTA        "gamLævæ:gæn

DATI         "gamLævæ:ji

PREP        på/i

LOKA        veg

GBNR       124,1,2,6,8

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       e‑f1

INNR         212

INFO         Svein Thune, 1912

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Den gamle ride‑ og vintervegen gjenom bygdi.

 

NAMN       Gamlevegen

UTTA        "gamLævæ:gæn

DATI         "gamLævæ:ji

PREP        i

LOKA        vegen

GBNR       Fleire

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       c‑f5‑6

INNR         266

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Den gamle vegen til 1 Øvre‑Ål og Kvinnegardslii.

 

NAMN       Gamlevegen

UTTA        "gamLævæ:gæn

DATI         "gamLævæ:ji

PREP        på

LOKA        veg

GBNR       14,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b3

INNR         222

INFO         Asle Kolsrud, 1912

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Gamle grendevegen frå Torpokyrkja til Uppheims­­gardan. Delvis synleg. Sjå ogso den andre gamlevegen, nr 223.

 

NAMN       Gamlevegen

UTTA        "gamLævæ:gæn

DATI         "gamLævæ:ji

PREP        på

LOKA        veg

GBNR       14,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b3

INNR         223

INFO         Asle Kolsrud, 1912

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Ei anna grein av 222 Gamlevegen. Uvisst kven av dei som er eldst.

 

NAMN       Gamlevollen

UTTA        "gamLævåll'n

DATI         "gamLævålle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 2

INNR         110

INFO         Opsata, Lars født 1899

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Attlagd voll

 

NAMN       Gamlevollen

UTTA        "gamLævåll'n

DATI         "gamLævålle

LOKA        tuft

GBNR       91,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F1

INNR         40

INFO         Ruud, Sissel født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tufter oppå pynten, velså 400 m NNV for tunet på 26 Tullegarden, i heimehamni, på SV‑re sida av grovi.

 

NAMN       Gamlevollen

UTTA        "gamLævåll'n

DATI         "gamLævålle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       106,8,14

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       H5

INNR         12

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM Voll med gamal tuft, omlag 400 m NNA frå noverande vollar på 1 Øvre Blomestølen.

 

NAMN       Gamlevollen

UTTA        "gamLævøll'n

DATI         "gamLævølle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       14,12

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D3

INNR         144

INFO         Kolsrud, Per født 1894

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Tidlegare stølsvoll, no utlagt til beite.

 

NAMN       Gamleåkeren

UTTA        "gamLæå:kæN

DATI         "gamLæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       44,5,6

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         121

INFO         Knut E. Gjerden, 1911

OPPS       Solveig Stølen 1982.

KOMM      Lite åkerlapp.

 

NAMN       Gamli

UTTA        "gammli

DATI         "gammli

PREP        i

LOKA        gardsbruk

GBNR       32,14

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f5‑6

INNR         80

INFO         Roen, Nils O. født 1890

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Gardsbruk. Vistnok tidlegare namn på skoglii.

 

NAMN       Gamlifossen

UTTA        gamLifåss'n

DATI         gamLifåsse

PREP        i

LOKA        foss

GBNR       32,26

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       F1

INNR         187

INFO         Lars Opsata født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983

KOMM      Det gamle namnet på fossen der Ål Kraftverk er bygt. Sjå ogso 188 Ylifossen

 

NAMN       Gampedalen

UTTA        "gampæda:N

DATI         "gampæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       123.53,124.1

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F 5

INNR         14

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Dal med berg på begge sider. Nemnd i gamalt dokument.

 

NAMN       Gampelidalen

UTTA        "gampælida:N

DATI         "gampælida:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       126,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       B5

INNR         87

INFO         ‑

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Dal i fjellhamni.

 

NAMN       Gardstjørni

UTTA        'ga:SKødne

DATI         'ga:SKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ‑

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       G4

INNR         34

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Namni Gardsstølen og Gardstjørni kjem av Haugegarden.

 

NAMN       Gardstrædet

UTTA        'ga:Stræ:e

DATI         'ga:Stræ:e

PREP        i

LOKA        træe

GBNR       119,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         184

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Flatt træe ved 196 Haugegarden.

 

NAMN       Gardsvollen

UTTA        'ga:Svøll'n

DATI         'ga:Svølle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       20,8

KART        ØK Dråpalii BQ 063‑5‑1

KARU       D2

INNR         23

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Heimstøl til søre Garden i Uppheimsgardan.

 

NAMN       Gaukeberget

UTTA        "gåukæbærgæ

DATI         "gåukæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       94,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A2

INNR         21

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Berg i heimehamni.

 

NAMN       Gaukelii

UTTA        "gåukæli:e

DATI         "gåukæli:n

PREP        i

LOKA        støl

GBNR       31.3 ‑ 35.10

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C‑D 4‑5

INNR         39

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Gaukelinatten

UTTA        "gåukælinatt'n

DATI         "gåukælinatte

PREP        på / i

LOKA        topp

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 5

INNR         32

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Topp S for 39 Gaukelii.

 

NAMN       Gaukelitjørni

UTTA        "gaukæliKødne

DATI         "gaukæliKød'n

PREP        på / i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 4

INNR         34

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Tjørn nær 39 Gaukelii.

 

NAMN       Gaukesteinen

UTTA        "gåukæstain

DATI         "gåukæstaine

LOKA        stein

GBNR       91,2

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F2

INNR         66

INFO         Turkarstad, Lars født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stor blokk NV for tunet i 56 Turkarstad.

 

NAMN       Gaukesteinen

UTTA        "gåukæstain

DATI         "gåukæstaine

PREP        på

LOKA        stein

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       E6

INNR         20

INFO         Hagen, Olav O. født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stor stein "uppå Bergo", NV for 14 Holu.

 

NAMN       Gaupesteinen

UTTA        "gåupæstain

DATI         "gåupæstaine

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d5

INNR         115

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      N. for 109 Movegen. Soge om gaupejakt.

 

NAMN       Gaurhovd

UTTA        "gåurhøvd

DATI         "gåurhøvd

PREP        på

LOKA        stølsgrend

GBNR       16,1‑18,1‑18,6

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F4

INNR         82

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Stølsgrend. Dei ymse vollane på namn nr. 7,8 og 9.

 

NAMN       Gaurhovda

UTTA        "gåurhøvda

DATI         "gåurhøvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E4

INNR         14

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Markert hovda i fjellhamni.

 

NAMN       Gautesteinen

UTTA        "gåutæstain

DATI         "gåutæstaine

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       57,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       E4

INNR         103

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Steinblokk som ligg oppå eitt av 101 Mysethovdun.

 

NAMN       Geileslettan

UTTA        "jailæslettan/jæil‑

DATI         "jailæsletto

PREP        på

LOKA        utslått

GBNR       22,51

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       D4

INNR         37

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Utslåtter. Skogsveg/krøterveg.

 

NAMN       Geilevollen

UTTA        "jailævøll'n

DATI         "jailævølle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       22,5

KART        ØK Dråpalii BQ 063‑5‑1

KARU       D‑E 4‑5

INNR         7

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Heimstølvoll i 2 Dråpalii.

 

NAMN       Geitebakken

UTTA        "jaitæbaKin

DATI         "jaitæbakka

PREP        på

LOKA        slåtteteig

GBNR       94,6

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         31

INFO         Per Holto, født 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Slåtteteig

 

NAMN       Geitebakken

UTTA        "jaitæbaKin

DATI         "jaitæbakka

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       94,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         49

INFO         Lars Holtehagen, født 1943

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Geitebakken

UTTA        "jaitæbaKin

DATI         "jaitæbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       43,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b5‑6

INNR         187

INFO         Arne Bergsgard, 1932

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Svært bratt bakke. Slåttemark.

 

NAMN       Geitebergdalen

UTTA        "jaitæbærgda:N

DATI         "jaitæbærgda:Le

PREP        i

LOKA        dal

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       697 366

INNR         336

INFO         Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      Sjå 335 Geiteberget.

 

NAMN       Geiteberget

UTTA        "jaitæbærgæ

DATI         "jaitæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       697 365

INNR         335

INFO         Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      Markert, langvore bergrygg.

 

NAMN       Geiteberget

UTTA        "jaitæbærgæ/jæitæ‑

DATI         "jaitæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       11,1

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F2

INNR         71

INFO         Torpo, Eivind født 1938

OPPS       Torpo, Margit 1983

KOMM      Berg i stølshamni

 

NAMN       Geiteberget

UTTA        "jaitæbærgæ

DATI         "jaitæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       607 432

INNR         28

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Lite berg med skorter der geitene kliv og leikar.

 

NAMN       Geiteberget

UTTA        "jaitæbærgæ

DATI         "jaitæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       110,37

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       B4

INNR         9

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Bergknatt i 8 Geitebergmyri.

 

NAMN       Geiteberget

UTTA        "jaitæbærgæ

DATI         "jaitæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       G4

INNR         161

INFO         Trintrud, O.K. født 1916

OPPS       Trintrud, O.K. 1981

 

NAMN       Geiteberget

UTTA        "jaitæbærgæ

DATI         "jaitæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       49,1‑2‑4

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       A5

INNR         66

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

 

NAMN       Geitebergi

UTTA        "jaitæbærji

DATI         "jaitæbærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 3

INNR         68

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Sevat K. Teigen 1982

KOMM      Berg i hamni, der geitene ofte held seg.

 

NAMN       Geitebergi

UTTA        "jaitæbærji

DATI         "jaitæbærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       E 2

INNR         101

INFO         Opsata, Lars født 1899

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1982

 

NAMN       Geitebergi

UTTA        "jaitæbærji

DATI         "jaitæbærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       14,12

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D2

INNR         149

INFO         Kolsrud, Per født 1894

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

 

NAMN       Geitebergi

UTTA        "jaitæbærji

DATI         "jaitæbærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       22,42/22,43

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       E5

INNR         28

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Berg ved åni.

 

NAMN       Geitebergi

UTTA        "jaitæbærji

DATI         "jaitæbærgo

PREP        på, i

LOKA        berg

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       D6

INNR         29

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      N for vollane på Osestølen (ØK BM 063).

 

NAMN       Geitebergmyri

UTTA        "jaitæbærgmy:re

DATI         "jaitæbærgmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       110, fleire

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       B3‑4

INNR         8

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Lang myr, med vinterveg over 9 Geitebergi ligg uti myri.

 

NAMN       Geitedyssa

UTTA        "jaitædyssa

DATI         "jaitædyssun

PREP        i

LOKA        dysse

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       ‑‑

INNR         419

INFO         [etter] Springgard, Kari født 1891

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

OPPS       Ola E. Hagen 1981

KOMM      Blaut pytt i vegen (stigen) i 336 Geitebergdalen.

 

NAMN       Geitehaugen

UTTA        "jaitæhåugæn

DATI         "jaitæhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       67,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E4

INNR         213

INFO         Gurigard, Eirik Dokk født 1910

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Svak haugform, i dalbotnen.

 

NAMN       Geitehelleran

UTTA        "jaitæhællærad'n

DATI         "jaitæhællæro

PREP        i

LOKA        heller

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       B3

INNR         52

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hellerar litt NV for søre, øvre stølen på 44 Geite­vass‑stølen. Nemnde i gamalt dokument.

 

NAMN       Geitehiet

UTTA        "jaitæhi:æ

DATI         "jaitæhi:e

PREP        i

LOKA        støl

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       C3

INNR         55

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Den eine av stølane på 44 Geitevass‑stølen, omlag 700 m A for dei andre som ligg nærast.

 

NAMN       Geiteklovet

UTTA        "jaitækLå:væ

DATI         "jaitækLå:ve

PREP        i

LOKA        skard

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       E2

INNR         83

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skard, med bekk, gjennom 81 Klantan.

 

NAMN       Geiteklypet

UTTA        "jaitækLy:pe

DATI         "jaitækLy:pe

PREP        i

LOKA        Smal skorr i bergi.

GBNR       117.12

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F 4

INNR         58

INFO         Sevat Teigen, 1918

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Smal skorr i bergi.

 

NAMN       Geitekyrkja

UTTA        "jaitæKyrKa

DATI         "jaitæKyrKun

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       fleire

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       C‑D3‑4

INNR         11

INFO         Thune, Svein født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hovda med berg i. Blokkar. Stig over og under. Grense mot Hol kommune.

 

NAMN       Geitemyrdrettet

UTTA        "jaitæmyrdrætte

DATI         "jaitæmyrdrætte

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       129,1‑2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F3

INNR         53

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Småmyra, i ei rekke.

 

NAMN       Geitepeisen

UTTA        "jaitæpais'n

DATI         "jaitæpaise

LOKA        skard

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F1

INNR         87

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Nisje, "liknar ein peis," i bergi i heimehamni til 74 Søre Arnegard. Nær delet mot 91,2.

 

NAMN       Geitepeisen

UTTA        "jaitæpais'n

DATI         "jaitæpaise

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       91,8

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E2

INNR         172

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Trong, bratt dal opp gjennom bergi NNV for 159 Nørdre Arnegard. Same namnet på 87 Geitepeisen.

 

NAMN       Geiteryggen

UTTA        "jaitæryggæn

DATI         "jaitæryjji

PREP        på/i

LOKA        bergrygg

GBNR       36,2

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       a‑b4

INNR         24

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bergrygg i lii.

 

NAMN       Geiteryggen

UTTA        "jaitæryggæn

DATI         "jaitæryjji

PREP        på

LOKA        rygg

GBNR       33,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b5

INNR         60

INFO         Krydshaug, Margit født 1899

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Lang, kvass morenerygg.

 

NAMN       Geiteryggen

UTTA        "jaitæryggæn

DATI         "jaitæryjji

PREP        på/i

LOKA        fjellrygg

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d‑f1‑4

INNR         169

INFO         Oppskrivaren, f. 1914

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Fjellrygg. Grendegrense. I 168 Liagardan kalla dei G. 353 Svæsingbergi. Sjå ogso 398 Liagardåsen.

 

NAMN       Geiteryggen

UTTA        "jaitæryggæn

DATI         "jaitæryjji

PREP        på

LOKA        bergrygg

GBNR       11,‑6,4

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       D 4‑5

INNR         7

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Fjellrygg i 1 Ridalen.

 

NAMN       Geiteryggen

UTTA        "jaitæryggæn

DATI         "jaitæryjji

PREP        på

LOKA        rand

GBNR       55,9

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e2

INNR         243

INFO         ‑

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Låg, hard og turr rand, der Votnahall no er bygt.

 

NAMN       Geiteryggen

UTTA        "jaitæryggæn

DATI         "jaitæryjji

PREP        på

LOKA        fjellrygg

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       432 423

INNR         105

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liten fjellrygg. Endar med stup i vatnet. Drifteslepe går over G.

 

NAMN       Geiteryggen

UTTA        "jaitæryggæn

DATI         "jaitæryjji

PREP        på

LOKA        skjær

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C5

INNR         125

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skjær i 126 Tvistvatnet.

 

NAMN       Geiteryggrandan

UTTA        "jaitæryggrandad'n/‑dan

DATI         "jaitæryggrando

PREP        på

LOKA        morenerygg

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       F2

INNR         25

INFO         Lappegard, Ola T. født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Moreneryggar ved 34 Rødungen.

 

NAMN       Geiteryggskardet

UTTA        jaitæryggska:Læ

DATI         jaitæryggska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       6,4‑11,1‑15,4,5

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       D4

INNR         10

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Skard mellom 7 Geiteryggen og 23 Møni.

 

NAMN       Geiteryggtjørni

UTTA        "jaitæryggKødne

DATI         "jaitæryggKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       36,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       G4

INNR         196

INFO         Oppskrivaren født 1924

OPPS       Knut Myro 1983

KOMM      Tjørn under Geiteryggen, er reg. på BQ 062‑5‑3, med 24.

 

NAMN       Geiteryggtjørni

UTTA        "jaitæryggKødne

DATI         "jaitæryggKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       36,2

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       a4

INNR         14

INFO         Myro, Knut født 1924

OPPS       Knut Myro 1981

KOMM      Tjørn ned under 24 Geiterryggen.

 

NAMN       Geiteskardet

UTTA        "jaitæska:Læ

DATI         "jaitæska:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       123.53,123.52,123.54

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       D 5‑6

INNR         1

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Dal med stig i, frå 34 Klyvset.

 

NAMN       Geiteskardet

UTTA        "jaitæska:Læ

DATI         "jaitæska:Le

PREP        i

LOKA        elv

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       567 434

INNR         100

INFO         Gro Haga, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Djupt elvefar, der 88 Grovi kjem ned mot stølane.

 

NAMN       Geiteskardfonni

UTTA        "jaitæskaLfånne

DATI         "jaitæskaLfånn

PREP        på

LOKA        fonn

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       567 433

INNR         101

INFO         Gro Haga, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Drug snøfonn i 100 Geiteskardet.

 

NAMN       Geitesletti

UTTA        "jaitæslette

DATI         "jaitæslett'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       110,56

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       C2

INNR         24

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Slette (slåttestykke) i utmarki. Oppkome.

 

NAMN       Geitestigen

UTTA        "jaitæsti:gæn

DATI         "jaitæsti:ji

PREP        i

LOKA        stig

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       F6

INNR         12

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stig opp bergi NA for 6 Hjallehovda.

 

NAMN       Geitestigen

UTTA        "jaitæsti:gæn

DATI         "jaitæsti:ji

PREP        i

LOKA        skorr

GBNR       106,8,14

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       G4

INNR         9

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Smal skorr på skrå opp VNV i bergi, frå 60 Kyrbotnan.

 

NAMN       Geiteteigen

UTTA        "jaitætaigæn

DATI         "jaitætaiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       92,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C3

INNR         242

INFO         Skarsgard, Syver født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      A for hotellet (Skarslia).

 

NAMN       Geitetrædet

UTTA        "jaitætræ:e

DATI         "jaitætræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       125,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       e2

INNR         199

INFO         Oddvar Sunbrei, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

 

NAMN       Geitetrædet

UTTA        "jaitætræ:e

DATI         "jaitætræ:e

PREP        i

LOKA        urd

GBNR       123.50

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F 5

INNR         16

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Ei urd ovanfor tunet.

 

NAMN       Geiteurdi

UTTA        "jaitæu:Le

DATI         "jaitæu:N

PREP        i

LOKA        urd

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A4

INNR         173

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Grovsteinurd med kratt. NNV for 172 Høyun.

 

NAMN       Geitevasstølen

UTTA        "jaitævasstø:l'n

DATI         "jaitævasstø:le

PREP        på

LOKA        stølssameige

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       B3

INNR         44

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stølssameige, ved 58 Geitevatnet.

 

NAMN       Geitevatnet

UTTA        "jaitævatnæ

DATI         "jaitævatne

PREP        på, i

LOKA        vatn

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       A34

INNR         58

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Fiskevatn. Sak om fiskerettar i "Gedevand" 1709.

 

NAMN       Geitskorhovda

UTTA        "jæisskorhøvda

DATI         "jæisskorhøvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       4,28

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       B2

INNR         19

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Kjem av plantenamnet, geitskor.

 

NAMN       Gildredalen

UTTA        "jildræda:N

DATI         "jildræda:Le

PREP        i

LOKA        langstøl

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E4

INNR         25

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Gildredalshallin

UTTA        "jildrædaShallid'n

DATI         "jildrædaShallo

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E3

INNR         40

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Hallene V for 25 Gildredalen.

 

NAMN       Gildredalstjørni

UTTA        "jildrædaSKødne

DATI         "jildrædaSKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E4

INNR         32

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Liti tjørn, SA for 25 Gildredalen.

 

NAMN       Gjeldokkhytta

UTTA        "jælldåkhytta

DATI         "jælldåkhyttun

PREP        i

LOKA        hytte

GBNR       10,12

KART        ØK BR 062 Ivjunatten

KARU       b3

INNR         33

INFO         Olav Sire, 1918; Ole Løvsletten, 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Skogshytte. Namnet etter garden Gjeldokk.

 

NAMN       Gjeldokksgardan

UTTA        "jældåksga:Lad'n

DATI         "jældåksgå:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       106‑ 1 og 2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       E6

INNR         5

INFO         Ål bygdesoge IV

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      To gardar i 1 Øvre‑Ål. Var ein gard til fyrst på 1600‑talet. Sjå namn nr. 261 og 299.

 

NAMN       Gjeldokksgarden

UTTA        "jældåkksga:N

DATI         "jældåkksga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       105,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d2

INNR         76

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Ein av 101 Svarteberggardane. Låg frå gamalt under Gjeldokk i Øvre‑Ål. Frådelt 1843.

 

NAMN       Gjeldokksgardlii

UTTA        "jældåksgaLli:e

DATI         "jældåksgaLli:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       105,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e2

INNR         85

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Skogli som høyrer til 76 Gjeldokksgarden.

 

NAMN       Gjenga

UTTA        "jæGja

DATI         "jæGjun

PREP        i

LOKA        stig

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       D 1

INNR         38

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Skog, delet mellom øvre og nedre remmane. Det er bratt fjell, men mogleg å gå opp der.

 

NAMN       Gjengun

UTTA        "jæGjud'n

DATI         "jæGjo

LOKA        skog

GBNR       91,2

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F1

INNR         71

INFO         Turkarstad, Lars født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Godlendt, flatvore bjørkeskog. Oppå bergi, A for søre delen av 41 Hytta. I heimehamni til 56 Turkarstad.

 

NAMN       Gjerda

UTTA        "jæ:La

DATI         "jæ:Lun

PREP        i

LOKA        hamn

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B4

INNR         117

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hamnegang med steingardar rundt, ingen tufter. Høyrer til heimehamni åt 96 Nørdre Kjellargard. Ligg V ved grensa mot 121 Langegard, som i gamal tid åtte Gjerda.

 

NAMN       Gjerda

UTTA        "jæ:La

DATI         "jæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C4

INNR         108

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Voll med tufter. Steingardar rundt. Fleire dekar. Omlag 100 meter N for noverande hus i 90 Tvist.

 

NAMN       Gjerda

UTTA        "je:La

DATI         "je:Lun

PREP        i

LOKA        slåttemark

GBNR       4,46

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       A3

INNR         7

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Innhegning i skogen. Slåttemark.

 

NAMN       Gjerda

UTTA        "jæ:La

DATI         "jæ:Lun

PREP        i

GBNR       14,2

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E3

INNR         138

INFO         Kolsrud, Per født 1894

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

 

NAMN       Gjerda

UTTA        "jæ:La

DATI         "jæ:Lun

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       22,62‑67

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G5

INNR         46

INFO         Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Bruk. Ogso kalla Skomakargjerda.

 

NAMN       Gjerda

UTTA        "jæ:l:.a

DATI         "jæ:l:.un

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         72

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Husmannsplass

 

NAMN       Gjerdebakken

UTTA        "jæ:LæbaKin

DATI         "jæ:Læbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       105,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       C5

INNR         23

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Bakke, like V for 68 Gjerdun. Skibakke.

 

NAMN       Gjerdebergi

UTTA        "jæ:Læbærji

DATI         "jæ:Læbærgo

PREP        på, i

LOKA        hamar

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B4

INNR         135

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hamar i fjellryggen NNA for tunet på 121 Langegard. På A‑sida ligg 117 Gjerda, som før høyrde til Langegard.

 

NAMN       Gjerdesvollen

UTTA        "jæ:Lesvøll'n

DATI         "jæ:Lesvølle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,69

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       F2

INNR         135

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl til Gjerdun.

 

NAMN       Gjerdingan

UTTA        "jæ:LiGad'n

DATI         "jæ:LiGo

PREP        på

LOKA        tun

GBNR       92,21

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C4

INNR         291

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Området som no er tunet på 290 Bjørkheim.

 

NAMN       Gjerdingi

UTTA        "jæ:LiGi

DATI         "jæ:LiGæn

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       34,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g4

INNR         49

INFO         Halgrim Uppsata, 1902

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Gjerdingsmyri

UTTA        "jæ:LiGsmy:re

DATI         "jæ:LiGsmy:N

PREP        på, i

LOKA        myr

GBNR       75,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       CD4

INNR         75

INFO         Thon, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dyrka myr i utmarki til 65 Nørdre Toni, nær 75,1 Løe.

 

NAMN       Gjerdnes

UTTA        "jæ:Næs

DATI         "jæ:Næs

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         151

INFO         Ragnhild Gjernes, f. 1892

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Gard, med eit nes ut i fjorden. Sjå 143 Gjerdnesbrenna.

 

NAMN       Gjerdnesbrenna

UTTA        "jæ:Næsbrænna

DATI         "jæ:Næsbrænnun

PREP        på

LOKA        nes

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         143

INFO         Ragnhild Gjernes, f.1892

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Stort nes i fjorden, ut for 151 Gjerdnes.

 

NAMN       Gjerdnesslåtta

UTTA        "jæ:Næslåtta

DATI         "jæ:Næslåttun

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e4

INNR         142

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Slåtte under 151 Gjerdnes.

 

NAMN       Gjerdnesviki

UTTA        "jæ:Næsvi:Ki

DATI         "jæ:Næsvi:kæn

PREP        i

LOKA        vik

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         144

INFO         Ragnhild Gjernes, f.1892

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Vik ned for 151 Gjerdnes.

 

NAMN       Gjerdun

UTTA        "jæ:Lud'n

DATI         "jæ:Lo

LOKA        fjellslått

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E4

INNR         90

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Fjellslått. Løe. Ikkje opplysningar om inngjerding.

 

NAMN       Gjerdun

UTTA        "jæ:Lud'n

DATI         "jæ:Lo

PREP        i

LOKA        slåttegjerde

GBNR       99/1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       C5

INNR         68

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Slåttegjerde med steingardar. Tufter etter ein plass.

 

NAMN       Gjerdun

UTTA        "jæ:Lud'n

DATI         "jæ:Lo

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       59,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B3

INNR         92

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Gjermundbakken

UTTA        "jærmundbaKin

DATI         "jærmundbakka

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       38,7

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         148

INFO         Knut Bøygard, 1907

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Åker.

 

NAMN       Gjermundsbakken

UTTA        "jærmunsbaKin

DATI         "jærmunsbakka

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       28,4

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c5

INNR         97

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Gamal åker.

 

NAMN       Gjesthaugbakkan

UTTA        'jæsthåugbakkad'n

DATI         'jæsthåugbakko

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       6,1

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       F5

INNR         5

INFO         Martin Storedal, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Bakkar i skogs/stølsvegen opp ved 4 Gjesthaugen.

 

NAMN       Gjesthaugen

UTTA        'jæsthåugæn

DATI         'jæsthåuji

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       4,93

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a5

INNR         1

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982.

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Ogso reg. på ØK Vermelie.

 

NAMN       Gjesthaugen

UTTA        'jæsthåugæn

DATI         'jæsthåuji

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       4,93

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       G5

INNR         4

INFO         Martin Storedal, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Ogso reg. på ØK Lien.

 

NAMN       Gjesthaugvegen

UTTA        'jæsthåugvæ:gæn

DATI         'jæsthåugvæ:ji

PREP        på/i

LOKA        veg

GBNR       4,93

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a5

INNR         3

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Veg ved og til 1 Gjesthaugen.

 

NAMN       Gjestolhaug

UTTA        "jæstoLhåug

DATI         "jæstoLhåug

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       123.2

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 4

INNR         64

INFO         Sevat Teigen, 1918

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Rund haug i lii, like ova utgarden i Aslegarden.

 

NAMN       Gjestolhaugen

UTTA        "jæstoLhåugæn

DATI         "jæstoLhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       112,3

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       D5

INNR         33

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

 

NAMN       Gjetslehallbergi

UTTA        "jæZæhallbærji

DATI         "jæZæhallbærgo

PREP        på/i

LOKA        berg

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       b4

INNR         39

INFO         Ola O. Skarsgard, f. 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bergi A for og over 38 Gjæslehallin.

 

NAMN       Gjetslehallin

UTTA        "jæZæhallid'n

DATI         "jæZæhallo

PREP        i

LOKA        helling

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       A‑B 3‑4

INNR         38

INFO         Ola O. Skarsgard, f. 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      V‑hellingane under 39 Gjæslehallbergi.

 

NAMN       Gjørandskorr

UTTA        "jø:råndskårr

DATI         "jø:råndskårr'n

PREP        i

LOKA        skorr

GBNR       129,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a4

INNR         178

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Gjørand Bekkestad, f. 1839, onna i denne skorri.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       18,7

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C5

INNR         34

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Tidlegare bruk ‑ og husmannsplass.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        slette

GBNR       47,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

INNR         306

INFO         Hermann K. Skrindo, 1924

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Slette/grunn dal i heimehamni. Utslått.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       31,1

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       e1‑2

INNR         40

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Småbruk. Tidlegare kalla 70 Baggesteg, etter segni om baglarane, sjå 37 Baglarstein.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e3

INNR         220

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       53,2‑14

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d3

INNR         61

INFO         Ambjørg Hoffplass, 1915

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Attlagt slåtteland.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        gjote

GBNR       85,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         193

INFO         Ola Dusegard, f. 1935

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Senkning i lendet, retning NNV‑SSA, langs A‑grensa for 192 Dusegarden. Jøtelui stod der hytta er no.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        slåtte

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         133

INFO         O.M. Slettemoen, 1901

OPPS       Engebret Rudningen 1984

KOMM      Slåttemark.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

LOKA        søkk

GBNR       84,5

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         18

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Søkk i lendet, oml. der det no er laga fiskedam i Brattegardhagen, namn nr. 184 på ØK BN 063‑5‑2.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        gjote

GBNR       71,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       F1

INNR         230

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       61,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F5

INNR         367

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Gamal husmannsplass under 355 Veslegarden, ogso kalla Veslegardjøta.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       59,3

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G5‑6

INNR         376

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Utslåttar langs bekk, ved åni (Votna).

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        voll

GBNR       24,3

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C1

INNR         24

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

KOMM      På vollen på 30 Birgitstølen.

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       56,1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D3

INNR         157

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Liten dal, på jordet

 

NAMN       Gjøta

UTTA        "jø:ta

DATI         "jø:tun

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       56.5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E 3

INNR         182

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Svak dalsenkning i heimehamni

 

NAMN       Gjøtebakkan

UTTA        "jø:tæbakkad'n

DATI         "jø:tæbakko

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       117,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         65

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Gamal husmannsplass

 

NAMN       Gjøtebakken

UTTA        "jø:tæbaKin

DATI         "jø:tæbakka

PREP        på/i

LOKA        slått

GBNR       71,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         49

INFO         Lislelien, Ola født 1924

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Skrapslått, (ikkje dyrka).

 

NAMN       Gjøteberget

UTTA        "jø:tæbærgæ

DATI         "jø:tæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       117,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         187

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Berg, på jordet i 195 Gjøta.

 

NAMN       Gjøtebergi

UTTA        "jø:tæbærji

DATI         "jø:tæbærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       61,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F5

INNR         366

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Berg ova 367 Jøta.

 

NAMN       Gjøtebergi

UTTA        "jø:tæbæji

DATI         "jø:tæbærgo

PREP        på

LOKA        bergstup

GBNR       18,7‑18,15

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       D4

INNR         14

INFO         Vesledal, Birgit født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Bergstup NA for 34 Gjøta.

 

NAMN       Gjøtebergi

UTTA        "jø:tæbærji

DATI         "jø:tæbærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       58,5/58,15

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         63

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Skogvaksen bergrygg, A for 60 Gjøtun.

 

NAMN       Gjøtefloti

UTTA        "jø:tæfLå:te

DATI         "jø:tæfLå:t'n

LOKA        flot

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A1

INNR         174

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Jordstykke, VNV for tunet på 165 Torkjellsgard.

 

NAMN       Gjøtehovda

UTTA        "jø:tæhåvda

DATI         "jø:tæhåvda

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       F3

INNR         30

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Det går ei gjøte, langvoren dal, på NA‑sida av hovda.

 

NAMN       Gjøtehovda

UTTA        "jø:tæhåvda

DATI         "jø:tæhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       C3

INNR         57

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Hovda i stølshamni.

 

NAMN       Gjøtemyri

UTTA        "jø:tæmy:re

DATI         "jø:tæmy:N

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e3

INNR         218

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Myr ved 216 Stølvegen, ova (N for) 220 Gjøta.

 

NAMN       Gjøtenuten

UTTA        "jø:tænu:t'n

DATI         "jø:tænu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       512 413

INNR         8

INFO         Lars H. Kvinnegard, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Det SV‑lege framspringet av 3 Reineskarvet, inn til Geitevasstølen.

 

NAMN       Gjøteolda

UTTA        "jø:tæålda

DATI         "jø:tæåldun

PREP        i

LOKA        oppkome

GBNR       61,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F5

INNR         369

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Oppkome ved 367 Gjøta.

 

NAMN       Gjøteskardet

UTTA        "jø:tæska:Læ

DATI         "jø:tæska:Le

PREP        i

LOKA        skard

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       517 412

INNR         1

INFO         Lars H. Kvinnegard, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Skard med oppgang til høgfjellsplatået 3 Reineskarvet.

 

NAMN       Gjøteslåtta

UTTA        "jø:tæslåtta

DATI         "jø:tæslåttun

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       117,5

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f4

INNR         27

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Gjøtestigbrotet

UTTA        "jø:tæstigbrå:tæ

DATI         "jø:tæstigbrå:te

PREP        på

LOKA        høgde

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       E4

INNR         30

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Høgde like A for 29 Gjøtestigen. N for 28 Brotet.

 

NAMN       Gjøtestigen

UTTA        "jø:tæsti:gæn

DATI         "jø:tæsti:ji

PREP        i

LOKA        stig

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       E4

INNR         29

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stig som går opp på fjellet frå 16 Vallin, langs A‑sida av 17 Svori.

 

NAMN       Gjøtetorsbu

UTTA        "jø:tæto:Sbu

DATI         "jø:tæto:Sbu

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       117,5

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       a2

INNR         6

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Langstøl til Gjøto.

 

NAMN       Gjøtetrædet

UTTA        "jø:tætræ:e

DATI         "jø:tætræ:e

PREP        i

LOKA        træe

GBNR       117,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         185

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Tidlegare træe, der dei nye husi i 195 Gjøto er bygt.

 

NAMN       Gjøtevollen

UTTA        "jø:tævåll'n

DATI         "jø:tævålle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,88

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       F‑G2‑3

INNR         118

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl, som høyrde til Gjøta.

 

NAMN       Gjøteåkeren

UTTA        "jø:tæå:kæN

DATI         "jø:tæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       30,2 og 32,8

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b5

INNR         14

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Åker. Tradisjon om at det skjedde eit drap der.

 

NAMN       Gjøto

UTTA        "jø:ta!

DATI         "jø:tun!

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       117,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         195

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Gard. Bratt. Det gamle tunet låg høgare opp.

 

NAMN       Gjøtun

UTTA        "jø:tud'n

DATI         "jø:to

PREP        i

LOKA        jordet

GBNR       12,2,16

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a6

INNR         82

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Små dalar på jordet på 73 Plassen.

 

NAMN       Gjøtun

UTTA        "jø:tud'n

DATI         "jø:to

PREP        i

LOKA        søkk

GBNR       75,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       C5

INNR         73

INFO         Thon, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Små søkk opp etter lii, NV for tunet i 65 Nørdre Toni, A for 68 Teigegrovi. Utslåttar, tuft etter vårfjøs. Røysar.

 

NAMN       Gjøtun

UTTA        "jø:tud'n

DATI         "jø:to

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       66,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F1

INNR         244

INFO         Oleivsgard, Odd født 1939

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Små haugar med sletter og myrar imellom, i utmarki.

 

NAMN       Gjøtun

UTTA        "jø:tun

DATI         "jø:to

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         60

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Grunn dal i heimehamni-lita løe der.

 

NAMN       Gjøtun

UTTA        "jø:tud'n

DATI         "jø:to

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       4,56‑6,1 4,83‑6,1

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       B‑C 2

INNR         25

INFO         Løvsletten, Ole født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Langt myredrag ‑ storrslætter, og annan slått.

 

NAMN       Glatjørni

UTTA        'gLa:Kødne

DATI         'gLa:Kød'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       46,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c2

INNR         271

INFO         Halvor Sehl, 1893

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Liti tjørn, ova 270 Brendebakkan, i myr i heimehamni.

 

NAMN       Glenna

UTTA        "gLænna

DATI         "gLænnun

PREP        i

LOKA        glenne

GBNR       93,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       e2

INNR         78

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Opning i skogen.

 

NAMN       Glenna

UTTA        "gLænna

DATI         "gLænnun

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       45,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         229

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Åker "Glenneåkern". Kjend for å vera svært god kornåker.

 

NAMN       Glenna

UTTA        "gLænna

DATI         "gLænnun

PREP        i

LOKA        opning

GBNR       125,7

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F5

INNR         64

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Opning i skogen.

 

NAMN       Glenna

UTTA        "gtænna

DATI         "gtænnun

PREP        i

LOKA        Opning i skogen

GBNR       56.5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E 3

INNR         181

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Opning i skogen.

 

NAMN       Glenna

UTTA        "gLænna

DATI         "gLænnun

PREP        i

LOKA        Tidl. slåttemark

GBNR       107,17

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A4

INNR         108

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Tidlegare slåttemark.

 

NAMN       Glenneberget

UTTA        "gLænnæbærgæ

DATI         "gLænnæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       123,45‑49

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       E1‑2

INNR         21

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      ‑

 

NAMN       Glennestølen

UTTA        "gLænnæstø:l'n

DATI         "gLænnæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       65,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F2

INNR         265

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Glennetjørni

UTTA        "gLænnæKødne

DATI         "gLænnæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       123,45‑49

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       E1‑2

INNR         22

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Liti tjørn ved 21 Glenneberget.

 

NAMN       Glomsehaugen

UTTA        "gLomsæhåugæn

DATI         "gLomsæhåuji

PREP        på ?

LOKA        husmannsplass

GBNR       32,13

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       b3

INNR         7

INFO         Myro, Knut født 1924

OPPS       Knut Myro 1981

KOMM      Husmannsplass. Namn etter Oleiv Glomsletten, på 1800‑t.

 

NAMN       Glomsletti

UTTA        "gLå:mslett'n!

DATI         "gLå:mslett'n!

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       57,2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B‑C2

INNR         150

INFO         Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS       Trintrud, Ola K. 1982

KOMM      Gard. Tidlegare plass. Ligg på SV‑sida av åni, under høge og bratte berg. 142 Søre Sletti, som er same garden.

 

NAMN       Gobekk

UTTA        'go:bekk

DATI         'go:bekk

PREP        i

LOKA        bekk

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       475 416

INNR         27

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Frå 57 Djupedalan, og ut i 60 Djupvatnet. Omlag 1 km S for stølane. 1. leddet utolka. Ikkje fiskebekk.

 

NAMN       Gobekksanden

UTTA        'go:bæksand'n

DATI         'go:bæksande

PREP        på

LOKA        strand

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       467 416

INNR         28

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      I strandkanten, S for 27 Gobekk.

 

NAMN       Godfareikra

UTTA        'go:faaikra

DATI         'go:faaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A4

INNR         165

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Namn brukt på nedre delen av 164 Håkonåkeren, truleg fyrst etter at kårstugu, Gofa‑stugu, var bygt 1900.

 

NAMN       Godfareikra

UTTA        'goffaaikra

DATI         'goffaaikrun

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       96,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C3

INNR         85

INFO         Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Gamal åker.

 

NAMN       Godfarhaugen

UTTA        'go:fahåugæn

DATI         'go:fahåuji

PREP        på/i

LOKA        åker

GBNR       84,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         134

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Gamal åker på 130 Brattegard. SA for 133 Luhaugen. Namnet frå før 1860.

 

NAMN       Godfarmyri

UTTA        'go:famy:re

DATI         'go:famy:N

LOKA        myr

GBNR       91,13,25

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E2

INNR         116

INFO         Arnegård, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      NNV for tunet i 113 Arnegardsdokki og 114 Arnegards­rudningen.

 

NAMN       Godfarstykket

UTTA        'go:fastyKi

DATI         'go:fastyKie

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       94,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A3

INNR         6

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Truleg kårstykke.

 

NAMN       Godfartrædet

UTTA        'goffatræ:e

DATI         'goffatræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         13

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Træde, truleg eingong brukeleg kårstykke.

 

NAMN       Godfaråkeren

UTTA        'goffaå:kæN

DATI         'goffaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       127.30

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 1

INNR         24

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Liten åker, brukt av godfar, som kårmann.

 

NAMN       Godfaråkeren

UTTA        'goffaå:kæN

DATI         'goffaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       ‑

INNR         67

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Gamal namneoppskrift, kan ikkje kartfestast no.

 

NAMN       Godfaråkeren

UTTA        'go:faå:kæN

DATI         'go:faå:kære

LOKA        åker

GBNR       90,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G2

INNR         15

INFO         Bakken, Olav født 1916

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker sør for badstugu på 7 Nørdre Lappegarden.

 

NAMN       Godfaråkeren

UTTA        'go:faå:kæN

DATI         'go:faå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       28,4

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c5

INNR         98

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Gamal kåråker (?)

 

NAMN       Godfaråkeren

UTTA        'go:faå:kæN

DATI         'go:faå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       44,12

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g4

INNR         124

INFO         Torstein Stølen, 1904

OPPS       Solveig Stølen 1982.

KOMM      Liten åker.

 

NAMN       Godfaråkeren

UTTA        'go:faå:kæN

DATI         'go:faå:kære

PREP        på

LOKA        kårstykke

GBNR       50,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g2

INNR         136

INFO         Ola A. Stølen, 1921

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Kårstykke. Ogso kalla Gofaflote.

 

NAMN       Godfaråkeren

UTTA        'goffaå:kæN

DATI         'goffaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       115,16

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         281

INFO         Sten Rime, f. 1911

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Åker.

 

NAMN       Godmoreikra

UTTA        'gommoaikra

DATI         'gommoaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         206

INFO         Gunvor Bakke, 1922

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Stykke på jordet, truleg brukeleg kår.

 

NAMN       Godmorstykket

UTTA        'gommostyKy

DATI         'gommostyKy

PREP        på

LOKA        træde

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         218

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Træde NA for tunet på 200 Søre Skarsgarden, N for gamle fjellvegen, ved bergi. "Gommo" til O. Skarsgard født 1869, brukte G. som kår. Ho var fødd 1814.

 

NAMN       Godmorteigen

UTTA        'gommotaigæn

DATI         'gommotaiji

PREP        i

LOKA        slette

GBNR       91,13,25

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D2

INNR         121

INFO         Arnegård, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Slette med tuft. I bergi VNV for tunet i 113 Arnegards­dokki ‑ 114 Arnegardsrudningen.

 

NAMN       Godmortjørni

UTTA        'gommoKødne

DATI         'gommoKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       126,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       B2

INNR         64

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Tjørn i fjellhamni.

 

NAMN       Godmortufti

UTTA        'gommotufte

DATI         'gommotuft'n

PREP        på

LOKA        Tuft

GBNR       56.5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E 3

INNR         180

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Tuft i heimehamni. Steingard.

 

NAMN       Gorrmyri

UTTA        "gårrmy:re

DATI         "gårrmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       D3

INNR         41

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Blaut myr.

 

NAMN       Gorrpyttan

UTTA        "gørrpyttad'n

DATI         "gørrpytto

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E2

INNR         59

INFO         Torpo, Eivind født 1938

OPPS       Torpo, Margit 1983

KOMM      Tjørnpyttar i myrane.

 

NAMN       Gorrpyttan

UTTA        "gårrpyttad'n

DATI         "gårrpytto

PREP        i

LOKA        pytt

GBNR       sameige

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       D2

INNR         52

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Myrpytt i kløvvegen.

 

NAMN       Gorrpytten

UTTA        "gørrpytt'n

DATI         "gørrpytte

PREP        i

LOKA        pytt

GBNR       9,14

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       F2

INNR         45

INFO         Eivind Torpe, født 1938

OPPS       Ola Ellingsgard 1984/Margit Torpo 1983

KOMM      Tjørnpytt i 44 Langemyri.

 

NAMN       Gorrtjørnan

UTTA        "gårrKødnad'n

DATI         "gårrKødno

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       G2

INNR         15

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Små tjørnpyttar i myri.

 

NAMN       Gorrtjørnan

UTTA        "gårrKødnad'n

DATI         "gårrKødno

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       ?

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       c‑d1‑2 (?)

INNR         290

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Sjå 287 Damtjørnnatten.

 

NAMN       Gorrtjørnhaugan

UTTA        "gårrKød'nhåugad'n

DATI         "gårrKød'nhåugo

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       64,3‑4‑6/65,1

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       D1

INNR         17

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      To haugar, neda 18 Gorrtjørnmyri.

 

NAMN       Gorrtjørni

UTTA        "gørrKædne

DATI         "gørrKæd'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       10,33

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       E3

INNR         50

INFO         Eivind Torpe, født 1938

OPPS       Ola Ellingsgard 1984/Margit Torpo 1983

KOMM      Tjørn i myr.

 

NAMN       Gorrtjørni

UTTA        "gårrKødne

DATI         "gårrKød'n

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       26,1,7

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b2

INNR         315

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Myrepytt.

 

NAMN       Gorrtjørni

UTTA        "gørrKædne

DATI         "gørrKæd'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       12,1

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       d2

INNR         29

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Tjørn i myr.

 

NAMN       Gorrtjørni

UTTA        "gårrKødne

DATI         "gårrKød'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       Fleire

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       c2

INNR         88

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Myrtjørn.

 

NAMN       Gorrtjørni

UTTA        "gørrKædne

DATI         "gørrKæd'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E2

INNR         58

INFO         Torpo, Eivind født 1938

OPPS       Torpo, Margit 1983

KOMM      Tjørn i myrane.

 

NAMN       Gorrtjørnmyri

UTTA        "gårrKød'nmy:re

DATI         "gårrKød'nmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       64,3‑4‑6/65,1

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       D1

INNR         18

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Blaut myr.

 

NAMN       Granden

UTTA        "granden

DATI         "granda

PREP        på

LOKA        ré i åni

GBNR       ?

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B6

INNR         137

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Ein steinre ute i Hallingdalsåni. Etter vassdrags­reguleringi litt tilvaksen med kratt.

 

NAMN       Grandokki

UTTA        "grønndøKi

DATI         "grønndøkkæn

PREP        i

LOKA        tuft

GBNR       14,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b2

INNR         221

INFO         Asle Kolsrud, 1912

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Tufter etter husmannsplass.

 

NAMN       Grandokkvollen

UTTA        "grøndøkkvøll'n

DATI         "grøndøkkvølle

PREP        på

LOKA        stølsvoll

GBNR       10,9

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       D1

INNR         52

INFO         Haugen, Thorvald født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1987

KOMM      Stølsvoll som høyrer til bruket Grandokki, på ØK Lien.

 

NAMN       Granedokki

UTTA        "grå:nædåKi

DATI         "grå:nædåkkæn

PREP        i

LOKA        dokk

GBNR       108,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f3

INNR         241

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Dokk i heimnehamni. Granskog.

 

NAMN       Granhagen

UTTA        "grå:nha:jin

DATI         "grå:nha:ga

PREP        i

LOKA        grend

GBNR       fleire

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         238