Stadnamn på B

NAMN  Badstugu
UTTA  "basstu:gu
DATI  "basstu:gu
PREP  ved
LOKA  tuft
KONR  0619 Ål
GBNR  127,28
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  F5
INNR  44
INFO  Løvli, Margit født 1908
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Tuft etter badstugu.
 
NAMN  Badstugu
UTTA  "basstu:gu
DATI  "basstu:gu
PREP  ved
LOKA  stad
KONR  0619 Ål
GBNR  8,1
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  e3
INNR  5
INFO  Oppskrivaren, 1927
OPPS  Kari Rotneim 1984
KOMM  Staden der badstugu stod.
 
NAMN  Badstugubakken
UTTA  "bastugubaKin
DATI  "bastugubakka
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  117,5
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c3
INNR  224
INFO  Noss, Emil født 1903
INFO  Sorteberglien, Torleiv født 1913
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Åker.
 
NAMN  Badstugubakken
UTTA  "bastugubaKin
DATI  "bastugubakka
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  90,4
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  G1
INNR  19
INFO  Bakken, Olav født 1916
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bakke i gardsvegen, N for 18 Badstuguåkeren. Før grende-vegen kom.
 
NAMN  Badstugudokki
UTTA  "bastugudåKi
DATI  "bastugudåkkæn
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  129,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  a4
INNR  172
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Flatvoren åker ved badstugu.
 
NAMN  Badstugueikra
UTTA  "bastuguaikra
DATI  "bastuguaikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  94,2
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  A3
INNR  10
INFO  Bekkestad, Elling O. født 1907
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Eikre nær badstugu.
 
NAMN  Badstugueikra
UTTA  "bastuguaikra
DATI  "bastuguaikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  92,4
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  C4
INNR  244
INFO  Skarsgard, Syver født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Eikre, N for 237 Randebrui, til tufti der badstugu stod.
 
NAMN  Badstugueikre
UTTA  "basstuguaikra
DATI  "basstuguaikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  84,2
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f5
INNR  154
INFO  Mari Dokken, f. 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Eikre ved den tidlegare badstugu SV for tunet på 150 Brattegard.
 
NAMN  Badstuguflati
UTTA  "ba:stugufLa:te
DATI  "ba:stugufLa:t'n
PREP  på
LOKA  flate
KONR  0619 Ål
GBNR  93,2
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  f3
INNR  92
INFO  Warberg, Embrik født 1915
OPPS  Thor Warberg 1981
 
NAMN  Badstugufloti
UTTA  "basstugufLå:te
DATI  "basstugufLå:t'n
LOKA  flot
KONR  0619 Ål
GBNR  88,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  C1
INNR  117
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Jordstykke, S for 116 Loftsåkeren.
 
NAMN  Badstuguhaugen
UTTA  "bastuguhåugæn
DATI  "bastuguhåuji
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  92,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  D3
INNR  215
INFO  Skarsgard, Ola O. født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åker, like A for gamle gardsvegen på 200 Søre Skars-garden, N for 205 Vesleåkeren, i samband med 216 Kringla.
 
NAMN  Badstuguhaugen
UTTA  "bastuguhåugæn
DATI  "bastuguhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  3,8
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  e4
INNR  97
INFO  Karterud, Fritz født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1987.
KOMM  Haug ved tidlegare badstugu. Åkerflekk.
 
NAMN  Badstuguhaugen
UTTA  "basstuguhåugæn
DATI  "basstuguhåuji
PREP  på
LOKA  rygg
KONR  0619 Ål
GBNR  89,2
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  b5
INNR  234
INFO  Berg, Ola H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Låg rygg N for badstugu på Toresgard, nørdre, langs skiftegarden mot A.
 
NAMN  Badstugujordet
UTTA  "bastugujo:Le
DATI  "bastugujo:Le
PREP  på
LOKA  jorde
KONR  0619 Ål
GBNR  45,2,3
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  d4
INNR  254
INFO  Sehl, Botolv født 1909
OPPS  Botolv Sehl 1981.
KOMM  Og kalla Bastuguåker'n. Ei badstugu ikkje langt unna.
 
NAMN  Badstugumyri
UTTA  "bastugumy:re
DATI  "bastugumy:N
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  90,4
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  G1
INNR  17
INFO  Bakken, Olav født 1916
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Like A for utløa på 7. Nørdre Lappegarden.
 
NAMN  Badstugurøysi
UTTA  "basstuguråyse
DATI  "basstuguråys'n
PREP  på
LOKA  røys
KONR  0619 Ål
GBNR  22,1
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  a2
INNR  253
INFO  Opheim, Hermann født 1926
OPPS  Ola Ellingsgard 1988
KOMM  Røys ved bastugu, som stod der tidlegare.
 
NAMN  Badstugusteinen
UTTA  "basstugustain
DATI  "basstugustaine
PREP  på
LOKA  Stor stein
KONR  0619 Ål
GBNR  56.5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  E 3
INNR  178
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
KOMM  Stor stein i øvre kanten av 177 Badstuguåkeren.
 
NAMN  Badstugutomti
UTTA  "basstugutomte
DATI  "basstugutomt'n
PREP  på
LOKA  tuft
KONR  0619 Ål
GBNR  127,21,22
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  b4
INNR  8
INFO  Bekkestad, Elling født 1914
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Tuft etter badstugu.
 
NAMN  Badstugutomti
UTTA  "bastugutomte
DATI  "bastugutomt'n
LOKA  tomt
KONR  0619 Ål
GBNR  90,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  A1
INNR  175
INFO  Torkelsgard, Ola født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Gamal brandtuft i SV re utkanten av tunet på 165 Tor-kjellsgard. Sjå også 176 Smiutomti, som låg nærast tunet.
 
NAMN  Badstugutrædet
UTTA  "basstugutræ:e
DATI  "basstugutræ:e
PREP  i
LOKA  trædet
KONR  0619 Ål
GBNR  43,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c5
INNR  198
INFO  Arne Bergsgard, 1932
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Træde nær husi/bastugu.
 
NAMN  Badstugutrædet
UTTA  "basstugutræ:e
DATI  "basstugutræ:e
PREP  i
LOKA  træde
KONR  0619 Ål
GBNR  57,1
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  D2
INNR  135
INFO  Trintrud, Ola K. født 1916
OPPS  Trintrud, Ola K. 1982
KOMM  Træde med steingardar rundt, ved badstugu.
 
NAMN  Badstugutufti
UTTA  "basstugutufte
DATI  "basstugutuft'n
PREP  i
LOKA  tuft
KONR  0619 Ål
GBNR  78,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  AB5
INNR  130
INFO  Langegard, Ola født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Omlag 90 m S for våningen på 121. Langegard. Tidlegare tuft etter kornbadstu   no utsletta.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  48,2
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  g4
INNR  232
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0620 Hol
GBNR  3/1
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  C3
INNR  123
INFO  Engebret Rudningen, 1909
OPPS  Engebret Rudningen 1984
KOMM  Åker ved badstugu.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  91,10,12
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  D3
INNR  145
INFO  Ådnegard, Torgrim født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åker, A for badstugu i 125 Arnegardshagen.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  91,13,25
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  E3
INNR  115
INFO  Arnegård, Rasmus født 1926
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åker S for låven i nr. 113 Arnegardsdokki   nr. 114 Arnegardsrudningen.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  90,4
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  G1
INNR  18
INFO  Bakken, Olav født 1916
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åker N for utløa på 7 Nørdre Lappegarden mot 90,3.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  90,3
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  G1
INNR  4
INFO  Skrindo, Lars født 1923
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åker, V ved delet mot 7. Nørdre Lappegarden. Same åkernamnet på andre sida av gjerdet. Truleg vart åkeren delt ved garddeling i 1795.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  124,8
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  f1
INNR  216
INFO  Svein Thune, 1912
OPPS  Kristi Brattåker 1982
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  126,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  d3
INNR  48
INFO  Sandåker, Olav født 1890
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Åker ved den gamle badstugu.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  42,2
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  f3
INNR  128
INFO  Holo, Syver T. født 1913
OPPS  Syver T. Holo 1982.
KOMM  Åker ved badstugu.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  123,12
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c4
INNR  251
INFO  Breie, Torleiv A. født 1924
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Åker A for husi i 152. Tjørndalen.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  83,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f5
INNR  110
INFO  Knut Settingsgard, f. 1907
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Åker på 107 Settingsgard, A for badstugu, ANA for tunet.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "basstuguå:kæN
DATI  "basstuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  12,1,6
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  c3
INNR  109
INFO  Skjerping, Olav født 1916
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Åker ved badstugu
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "basstuguå:kæN
DATI  "basstuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  7,1
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  f2
INNR  54
INFO  Birgit Vesledal, 1902
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Åker. Tidlegare badstugu i nedre kanten.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "basstuguå:kæn
DATI  "basstuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  6,1
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  f2
INNR  38
INFO  Storedal, Martin født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Åker, i skogkanten. Tidlegare stod det ei badstugu der.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  41,1,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c6
INNR  161
INFO  Baklien, Botolv født 1914
OPPS  Olav Øygard 1981
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  86,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  E1
INNR  63
INFO  Hovdegard, Embrik født 1930
INFO  Hovdegard, O. født 1896 (oppskrift)
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åkrenamn i 46 Nørdre Hovdegard frå før utskiftning i 1907. Kan ikkje stadfestast nøyare enn at det var N for grendevegen. Ikkje merka på kartet.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  109,1
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  C3
INNR  43
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Hermann Ulshagen 1982
KOMM  Åker ova badstugu (?).
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  110,37
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  A6
INNR  129
INFO  Myrestøl, Lars født 1906
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Åker
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  54,2
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  d2
INNR  244
INFO   
OPPS  Astrid Sorteberg 1981.
KOMM  Åker ved der badstugu stod.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "basstuguå:æn.
DATI  "basstuguå:ære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  56.5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  E 3
INNR  177
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
KOMM  Liten åker ved badstugu.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  62,3
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  G3
INNR  331
INFO  Torsteinsrud, Sigvat født 1889
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Åker.
 
NAMN  Badstuguåkeren
UTTA  "bastuguå:kæN
DATI  "bastuguå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  66,1
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  E3
INNR  235
INFO  Oleivsgard, Odd født 1939
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Åker ved badstugu. Ogso kalla Grønåkeren.
 
NAMN  Badstuguåkran
UTTA  "bastuguå:krad'n
DATI  "bastuguå:kro
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  92,5
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  B4
INNR  270
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  2 åkrar like N for gardsvegen i 265 Randen, mellom badstugu og bekken.
 
NAMN  Baggegarden
UTTA  "baggæga:N
DATI  "baggæga:Le
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  46,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c4
INNR  274
INFO  Halvor Sehl, 1893
OPPS  Botolv Sehl 1981.
KOMM  Småbruk. No innlemma i 419 Nørdre Sel. 1728: slåtta Baggegarden.
 
NAMN  Baggesteg
UTTA  "baggæste:g
DATI  "baggæste:g
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  23,14
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  e2
INNR  76
INFO  Haugen, Eirik født 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Namn brukt på 40 Gjøta. Sjå ogso 37 Baglestein.
 
NAMN  Baglarsteinen
UTTA  "ba:gLaSTain
DATI  "ba:gLaSTaine
PREP  på
LOKA  stein
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  e2
INNR  37
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Stor stein i åni. Etter ei segn rømde baglarne over der.
 
NAMN  Bakhellan
UTTA  "ba:khællad'n
DATI  "ba:khællo
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR  95,4
KART  ØK Mykingstølen BO 062 5 1
KARU  b3
INNR  10
INFO  Gudrun Ådnegard, født 1919
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Hellingar i hamni,bak høgdene, so dei ikkje syner frå stølen. Sjå 9 Hallin, og 16 Hellan.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "båkko
PREP  i
LOKA  heimehamn
KONR  0619 Ål
GBNR  96,5
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  D 2 3
INNR  67
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Lars H. Kvinnegard, 1980
KOMM  Fellesnamn på all heimehamn, der garden er eineeigar.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "båkko
PREP  i
LOKA  hamnehage
KONR  0619 Ål
GBNR  114,1,28
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  e6
INNR  321
INFO  Stave, Leif født 1923
OPPS  Ola Ellingsgard, 1983
KOMM  Tidlegare heimemamn, no dyrka noko.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "båkko
PREP  i
LOKA  heimehamni
KONR  0619 Ål
GBNR  121,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b4
INNR  210
INFO  Noss, Emil født 1903
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  I heimehamni.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "båkko
PREP  i
LOKA  hamn
KONR  0619 Ål
GBNR  114,1,28
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e1
INNR  292
INFO  Knut Stave, f. 1903
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Tidlegare hamn, no noko dyrka, etter 1927.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n/"bakkan
DATI  "bakko
PREP  i
LOKA  jorde
KONR  0619 Ål
GBNR  33,2
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  a3
INNR  325
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Bratt del av jordet i 324. Øygarden, nedan for tunet.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "bakko
PREP  i
LOKA  stykke
KONR  0619 Ål
GBNR  14,2
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  b3
INNR  206
INFO  Per Kolsrud, 1894
OPPS  Per Egil Kolsrud 1986
KOMM  Stykke nær det gamle tunet. Delvis åker.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "båkko
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  127,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  c3
INNR  97
INFO  Torstein Breie 1914
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Husmannsplass   "Breiebakkadn".
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "båkko
PREP  i
LOKA  heimehamn
KONR  0619 Ål
GBNR  124,2
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  f1
INNR  207
INFO  Svein Thune, 1912
OPPS  Kristi Brattåker 1982
KOMM  Heimehamni.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "båkko
PREP  i
LOKA  heimehamn
KONR  0619 Ål
GBNR  124,8
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  f1
INNR  221
INFO  Svein Thune, 1912
OPPS  Kristi Brattåker 1982
KOMM  Heimehamn, ova gardane.
 
NAMN  Bakkan
UTTA  "bakkad'n
DATI  "bakko
PREP  i ("uppi")
LOKA  hamn
KONR  0619 Ål
GBNR  72,4
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  B C2
INNR  77
INFO  Snogsrud, Ågot født 1912
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Heimehamni, ova tunet.
 
NAMN  Bakkeberget
UTTA  "bakkæbærgæ
DATI  "bakkæbærji
PREP  på
LOKA  haug
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  F2
INNR  28
INFO  Tveito, Syver O. født 1905
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Markert haug/berg, like ved stølen til Bakketeigen.
 
NAMN  Bakkedokki
UTTA  "bakkædåKi
DATI  "bakkædåkkæn
PREP  i
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  49,2
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  A B5
INNR  64
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Heimstøl til Nørdre Bakke.
 
NAMN  Bakkedokki
UTTA  "bakkædåKi
DATI  "bakkædåkkæn
PREP  i
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  48,1
KART  ØK BP 063 5 4 Svartetjørni
KARU  b3
INNR  26
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Heimstøl til Bakke.
 
NAMN  Bakkefjøset
UTTA  "bakkæfjø:sæ
DATI  "bakkæfjø:se
PREP  i
LOKA  fjøs
KONR  0619 Ål
GBNR  86,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  d5
INNR  201
INFO  Hovdegard, Ingebret født 1929
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Haust /vårfjøs til Søre Hovdegard, 250 300 m NV for tunet, som ligg på ØK BN 063 5 4.
 
NAMN  Bakkefossen
UTTA  "bakkæfåss'n
DATI  "bakkæfåsse
PREP  i
LOKA  foss
KONR  0619 Ål
GBNR  116,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c2
INNR  220
INFO  Noss, Emil født 1903
INFO  Sorteberglien, Torleiv født 1913
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Foss i åni Kvinda ved 227 Bakketeigen.
 
NAMN  Bakkegjerda
UTTA  "bakkæjæ:La
DATI  "bakkæjæ:Lun
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  116,1
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  F2
INNR  111
INFO  Tveito, Syver O. født 1905
OPPS  Warberg, Thor 1984
KOMM  Stølsvollen til Bakketeigen.
 
NAMN  Bakkegjerda
UTTA  "bakkæjæLa
DATI  "bakkæjæLun
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  44,13
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a4
INNR  133
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Bruk. Ogso kalla "Eikresgjerda", etter "Eikresen" som kom frå Eikro.
 
NAMN  Bakkegutu
UTTA  "bakkægu:tu
DATI  "bakkægu:tun
PREP  i
LOKA  gutu
KONR  0619 Ål
GBNR  20,17
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  B5
INNR  109
INFO  Ivar Helling, født 1925
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Gutu for krøterjaging   "hjå Embrik Bakka".
 
NAMN  Bakkekjelda
UTTA  "bakkæk,ælda
DATI  "bakkæk,ældun
PREP  i
LOKA  vasskjelde
KONR  0619 Ål
GBNR  22,110
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  F G 5
INNR  54
INFO  Opheimsjordet, Ola født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Sikker vasskjelde på garden 13 Nørdre Bakken.
 
NAMN  Bakken
UTTA  "baKin
DATI  "bakka
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  32,18
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b6
INNR  33
INFO  Sataslåtten, Torstein født 1928
OPPS  Nils Noss 1983
KOMM  Åker.
 
NAMN  Bakken
UTTA  "baKin
DATI  "bakka
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  123,58
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  f1
INNR  230
INFO  Ines Reinton, 1922
OPPS  Kristi Brattåker 1982
KOMM  Ein av Strandagardane, som elles er reg. på BP 061 5 1 Nedre Ål. Det blir gjerne skrive, og sagt: Bakke Strand, Bakkjin strand(?)
 
NAMN  Bakken
UTTA  "baKin
DATI  "bakka
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  32,3
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  d1 2
INNR  49
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Småbruk, tidlegare husmannsplass.
 
NAMN  Bakken
UTTA  "baKin
DATI  "bakka
PREP  ned i (n'i)
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  76,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  C5
INNR  87
INFO  Dokken, Ola født 1910
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Før åker i 85 Dokki. Nedanfor tunet, S for grendevegen.
 
NAMN  Bakkeplass
UTTA  "bakkæpLass
DATI  "bakkæpLass
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  49,3,6
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a3
INNR  364
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Gard.
 
NAMN  Bakkeslættet
UTTA  "bakkæslette
DATI  "bakkæslette
PREP  på
LOKA  slått
KONR  0619 Ål
GBNR  22,58
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  C1
INNR  37
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Utslåtte som høyrde til 13 Bakken.
 
NAMN  Bakkestig
UTTA  "baggæstæg
DATI  "baggæstæg
PREP  i
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
GBNR  23,14   27,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  e6
INNR  119
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1981
KOMM  Stig frå 109 Movegen til bruket Gjøta, på BQ 062 5 3, som ogso blir kalla Baggesteg. Segn om baglarflokk.
 
NAMN  Bakkestigen
UTTA  "bakkæsti:gæn
DATI  "bakkæsti:ji
PREP  i
LOKA  tømmerslepe
KONR  0619 Ål
GBNR  28,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  d5 6
INNR  118
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1981
KOMM  Tømmerslepe, frå 109. Movegen til Bakken.
 
NAMN  Bakkeslipa
UTTA  "bakkesli:pa
DATI  "bakkesli:pun
PREP  i
LOKA  støe
KONR  0619 Ål
GBNR  116,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c2
INNR  219
INFO  Noss, Emil født 1903
INFO  Sorteberglien, Torleiv født 1913
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Slipestøe i åni. Høyrde til 227 Bakketeigen.
 
NAMN  Bakkestølen
UTTA  "bakkæstø:l'n
DATI  "bakkæstø:le
PREP  på
LOKA  stølsvoll
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  D5
INNR  35
INFO  Dengerud, Helge født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Nyare stølsvoll, åt Bakken, Lappe Bakken  Nørdre Lappe-garden. Bygt 1942. Gamle tufter, sjå 94 Øydestølshaugan.
 
NAMN  Bakketeigen
UTTA  "bakkætaigæn
DATI  "bakkætaiji
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  116,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c2
INNR  227
INFO  Sorteberglien, Torleiv født 1913
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Gard. Høgt og fritt, med hellingar mot SA, A og NA. Daglegtale: "i Båkko".
 
NAMN  Bakketeigen
UTTA  "bakkætaigæn
DATI  "bakkætaiji
PREP  ?
LOKA  slåtteteig
KONR  0619 Ål
GBNR  112,4 113,5 eller 112,2
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  f5 eller 6
INNR  219
INFO  Lars S. Bjella, født 1925
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Truleg slåtteteig. Ikkje merka på kartet. S for vegen, i 214 Nyheim eller 209 Hus.
 
NAMN  Bakketorgeiren
UTTA  "bakkætårjain.
DATI  "bakkætårjaire
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  96,4
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  D3
INNR  98
INFO  Eirik Kvinnegard, født 1918
OPPS  Lars H. Kvinnegard, 1980
KOMM  Bratt åker, oppbroten av ein Torgeir.
 
NAMN  Bakkevollen
UTTA  "bakkævøll'n
DATI  "bakkævølle
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  10,3
KART  ØK BQ 063 5 2 Ringhovdstølan
KARU  e f4
INNR  36
INFO  Skjerping, Olav født 1916
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Heimstølvoll   høyrde til Bakken.
 
NAMN  Bakkevollen
UTTA  "bakkævøll'n
DATI  "bakkævølle
PREP  på
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  3,10
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  e3
INNR  88
INFO  Vigger Liahagen, 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Tidlegare husmannsplass. Tufter, åker. No skogvakse.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  94,3,8
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  B3
INNR  25
INFO  Ivar Hotto, født 1909
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Åker i bakkane ova husi.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  115,17
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d1
INNR  360
INFO  Erling Skalle, f. 1903
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Liten åker.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
PREP  på
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  79,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g4
INNR  8
INFO  Lofthus, Syver f. 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Bratt bakke med jordreine i nedre kant. I heimehamni til 1 Lofthus, litt A for delet mot 80/2. Brukt som kornåker siste gong truleg i 1870 åri.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  85,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  e5
INNR  196
INFO  Dusegard, Ola f. 1935
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Åker A for 195 Storeåkeren på 192 Dusegarden.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  71,3
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  D2
INNR  116
INFO  Håheim, Torstein født 1894
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Åker i bakkane ova tunet.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  69,4
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  D2
INNR  174
INFO  Lappegard, Turid født 1910
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Åker i bakkane ova tunet.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  66,4 5
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  E3
INNR  227
INFO  Oleivsgard, Ola S. født 1895
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Gamal åker, langt ova tunet no, men neda 226 Tuftin. Informanten kan hugse at det var åker der.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  64,3 4
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  F3
INNR  287
INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Åker, oppi bakkane ova tunet.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakæå:kæN
DATI  "bakæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  36,6
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  G3
INNR  192
INFO  Oppskrivaren født 1924
OPPS  Knut Myro 1983
KOMM  Åker, rydda i skogen, mogeleg av Ola Bakken.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  88,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  C1
INNR  119
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bratt åker N for 115. Mardeildsåkeren og grendevegen, V ved grensa til 140 Søre Toresgard, som har same åkrenamnet på si side av grensa, nr 149 (Bakkeåkeren).
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  89,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  C1
INNR  149
INFO  Skarsgard, Ola T. født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Svært bratt åker A for tunet på 140 Søre Toresgard nær grensa mot Nørdre Berg. Sjå der 119 Bakkeåkeren.
 
NAMN  Bakkeåkeren
UTTA  "bakkæå:kæN
DATI  "bakkæå:kære
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  90,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  B1
INNR  166
INFO  Torkelsgard, Ola født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Tidlegare åker, liten, NV for tunet på 184 Nygard.
 
NAMN  Baklien
UTTA  "ba:kLi:e
DATI  "ba:kLi:n
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  41,1,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c6
INNR  158
INFO  Baklien, Botolv født 1914
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Gard.
 
NAMN  Baklii
UTTA  "ba:kLi:e
DATI  "ba:kLi:n
PREP  i
LOKA  nordhelling
KONR  0619 Ål
GBNR  41,1 39,3
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  C1
INNR  95
INFO  Baklien, Botolv født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Gard i norhellingi bak 78 Ulshaganatten
 
NAMN  Baklivegen
UTTA  "ba:kLivæ:gæn
DATI  "ba:kLivæ:ji
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  Fleire
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  d h2 5
INNR  82
INFO  Sorteberg, Torstein T. født 1905
OPPS  Astrid Sorteberg 1981.
KOMM  Bygdeveg fram til 1876.
 
NAMN  Bakrang
UTTA  "ba:krang
DATI  "ba:krang
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  63,18
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  F4
INNR  296
INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Har vore eit lite bruk på skuggesida av 295 Gunnar-haugen   det halla "bakvendt".
 
NAMN  Bakranghaugan
UTTA  "ba:kranghåugad'n
DATI  "ba:kranghåugo
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  62,3/70,5 20
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  C D4
INNR  11
INFO  Torsteinsrud, Sigv. født 1889
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Sett frå 1 Hengsi og 104 Kråkhamar, som ligg i solhell-ingane, ligg B. på andre sida av det opne dalføret.
 
NAMN  Bakselabakken
UTTA  "ba:ksæLabaKin
DATI  "ba:ksæLabakka
PREP  på
LOKA  punkt
KONR  0620 Hol
GBNR   
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  A B1
INNR  107
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Høgaste punktet i kløvvegen. Der spente dei på bakselen for å hindre kløvi i å sige framover. Både på burt  og heimveg.
 
NAMN  Bakselahaugen
UTTA  "ba:ksæLahåugæn
DATI  "ba:ksæLahåuji
PREP  på
LOKA  høgde
KONR  0619 Ål
GBNR  127,17
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  D2
INNR  29
INFO  Breie, Torstein S. født 1914
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Høgder, der stølsvegane halle ned mot lii, og bakselane måtte spennast på kløvhestane. Ogso kalla 66 Vardan.
 
NAMN  Bakteigen
UTTA  "ba:ktaigæn
DATI  "ba:ktaiji
PREP  på
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
GBNR  59,1
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B4
INNR  76
INFO  Etterlid, Aslaug født 1915
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Bjørkehall. Mogleg utslått ein gong. "Hallar på ein annan kant".
 
NAMN  Banderai
UTTA  "bandæra:e
DATI  "bandæra:n
PREP  i
LOKA  jordstykke
KONR  0619 Ål
GBNR  24,3
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c3
INNR  262
INFO  Medgard, Eilev født 1917
INFO  Medgard, Engebret født 1919
OPPS  Per Medgard 1981.
KOMM  Jordstykke.
 
NAMN  Bankan
UTTA  "baGkad'n
DATI  "baGko
PREP  på
LOKA  stykke
KONR  0619 Ål
GBNR  80,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g4
INNR  44
INFO  Embrik L Kaslegard, f. 1906
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Stykke A for 43 Tvaumåli. Tubbut, mykje gras.
 
NAMN  Banken
UTTA  'baGkæn
DATI  'baGKi
PREP  på
LOKA  bank
KONR  0619 Ål
GBNR  127,21,22
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  b4
INNR  16
INFO  Bekkestad, Elling født 1914
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Turr bank der gardsvegen gjekk over.
 
NAMN  Banken
UTTA  'baGkæn
DATI  'baGKi
PREP  på
LOKA  reine
KONR  0620 Hol
GBNR  3/1
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  C3
INNR  124
INFO  Engebret Rudningen, 1909
OPPS  Engebret Rudningen 1984
KOMM  Bratt reine.
 
NAMN  Banken
UTTA  'baGkæn
DATI  'baGKi
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  F5
INNR  56
INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928
OPPS  Haug Varberg, Oddmund 1982
KOMM  Flatvoren haug. Stig over.
 
NAMN  Banken
UTTA  'baGkæn
DATI  'baGKi
PREP  på
LOKA  plass
KONR  0619 Ål
GBNR  125,2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  G5
INNR  6
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Viken, Asle 1983
KOMM  Leikeplass og utsiktsplass litt neda tunet.
 
NAMN  Banken
UTTA  'baGkæn
DATI  'baGKi
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU   ikkje kartfest
INNR  166
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Liten voll, grasbank, mellom dei gamle buene på 115 Flæi, før oppdemmingi.
 
NAMN  Bankohuset
UTTA  'baGkohusæ
DATI  'baGkohuse
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  3,11 4,17
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  E1
INNR  53
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Gard, med jordbankar.
 
NAMN  Bankohustrædet
UTTA  'baGkustræ:e
DATI  'baGkustræ:e
PREP  i
LOKA  træde
KONR  0619 Ål
GBNR  4,17
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  E2
INNR  18
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1982
KOMM  Træde neda 53. Bankohuset.
 
NAMN  Bankohøgdi
UTTA  'baGkohøgde
DATI  'baGkohøgd'n
PREP  på
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
GBNR  10,6
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  B2
INNR  21
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Hovda. Sjå 22 Bankoslættet. Same namnet er brukt på nr. 74, som ligg nærast 22 Bankoslættet.
 
NAMN  Bankohøgdi
UTTA  'baGkohøgde
DATI  'baGkohøgd'n
PREP  på
LOKA  høgde
KONR  0619 Ål
GBNR  10,6 10,15
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  B2
INNR  74
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Høgdedrag ova (N for) 22 Bankoslættet. Same namnet har sume brukt på nr. 21, sjå der.
 
NAMN  Bankoslættet
UTTA  'baGkoslætte
DATI  'baGkoslætte
PREP  i
LOKA  slette
KONR  0619 Ål
GBNR  10,15
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  B2
INNR  22
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Storrslætte med løer. Høyrde til Bankohuset i Torpo.
 
NAMN  Bardskrindgardan
UTTA  ba:Skrin(d)ga:Lad'n
DATI  ba:Skrin(d)ga:Lo
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  19,1 19,3
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  B C 5
INNR  101
INFO  Oppskrivaren, født 1920
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  To gardar, 67 Nørdre B og 68 Søre B. Ligg høgt, i A re kanten av grendi.
 
NAMN  Bardskrindhallin
UTTA  "ba:Skrin(d)hallid'n
DATI  "ba:Skrin(d)hallo
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR  19,1 19,3
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  B C 4 5
INNR  97
INFO  Kjell Grøthe, født 1931
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Hellingar i utmarki, ova 101 Bardskrindgardan.
 
NAMN  Bardskrindøknin
UTTA  "ba:Skrinnøknin
DATI  "ba:Skrinnøkno
PREP  i
LOKA  vatn
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  D E6
INNR  126
INFO  Barskrind, Embrik født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Det eine av vatni 136 Øknin. Blir ogso kalla Søre Øknidn. Soknar til garden Bardskrind.
 
NAMN  Bargarden
UTTA  "ba:rga:N
DATI  "ba:rga:Le
PREP  i
LOKA  plass
KONR  0619 Ål
GBNR  28,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c5
INNR  94
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1981
KOMM  Plass A for fjøset, der krøteri fekk bar og beit om vinteren,
 
NAMN  Barlui
UTTA  "ba:£u:e
DATI  "ba:£u:n
PREP  i
LOKA  løe
KONR  0619 Ål
GBNR  23,26
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  d3
INNR  143
INFO  Sørbøen, Ola H. født 1905
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
KOMM  Utløe, i hamnehagen.
 
NAMN  Basan
UTTA  "ba:sad'n
DATI  "ba:so
PREP  i
LOKA  helling
LOKA  skog
KONR  0619 Ål
GBNR  28,4
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  D1
INNR  100
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Vindegg, Margit 1982
KOMM  Bjørk og vier, tett som urskog på 98 Blestemyran.
 
NAMN  Bassehornet
UTTA  "bassæhådnæ
DATI  "bassæhådne
PREP  på
LOKA  stykke
KONR  0619 Ål
GBNR  115,4
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e3
INNR  351
INFO  Øyno, Ola f. 1905
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Dyrka stykke ved åni. Neddemt. "Hodn" flatemål.
 
NAMN  Baunedalen
UTTA  "båunæda:N
DATI  "båunæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  4,42
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  b5
INNR  14
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Dal ova bruket. Frå gamalt slåttemark.
 
NAMN  Bausta
UTTA  "båusta
DATI  "båustun
PREP   i
LOKA  vatn
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK Nubgardslii BQ 062 5 4
KARU  D E 6
INNR  5
INFO  Vestenfor, Asle født 1904
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Fiskevatn i 1 Ridalen.
 
NAMN  Bausta
UTTA  "båusta
DATI  "båustun
PREP  på/i
LOKA  vatn
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  F G1
INNR  62
INFO  Vestenfor, Asle født 1904
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Fiskevatn. Ross: "Baust m. et Lyster. Hall. (Gol)".
 
NAMN  Baustedokki
UTTA  "båustædøKi
DATI  "båustædøkkæn
PREP  i
LOKA  plass
KONR  0619 Ål
GBNR  6,4 15,4,5
KART  ØK Nubgardslii BQ 062 5 4
KARU  D6
INNR  3
INFO  Vestenfor, Asle født 1904
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Plass ved 5 Badstua. Her budde det folk på 1800 talet.
 
NAMN  Baustehovda
UTTA  "båustæhåvda
DATI  "båustæhåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  4,20/4,28
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  G2
INNR  106
INFO  Myro, Knut A. født 1924
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Markert hovda, S for 62 Bausta.
 
NAMN  Bausteslåtta
UTTA  "båustæslåtta
DATI  "båustæslåttum
PREP  i
LOKA  slått
KONR  0619 Ål
GBNR  4,28
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  G1
INNR  59
INFO  Myro, Knut A. født 1924
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Utslått ved 62 Bausta.
 
NAMN  Beihovd
UTTA  "baihåvd
DATI  "baihåvd
PREP  i
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  104,3. 105,2
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  674 433
INNR  379
INFO  Gjeldokk, Nils født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1981
KOMM  Stølsameige, sjå 380 Beihovda. Indrebø 1933:12: laga til verbet bægja ʻhindre, stå i vegenʼ.
 
NAMN  Beihovda
UTTA  "baihåvda
DATI  "baihåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  674 433
INNR  380
INFO  Gjeldokk, Nils født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1981
KOMM  Ruvande, såteliknande hovda. Ofte kalla Storebeihovda i høve til 15 Veslebeihovda. Sjå Beihovd.
 
NAMN  Beihovdreset
UTTA  "baihåvdre:sæ
DATI  "baihåvdre:se
PREP  på
LOKA  høgde
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  653 378
INNR  257
INFO  Lappegard, Ola O. født 1914
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
KOMM  Høgde der vegen til 379. Beihovd gjekk.
 
NAMN  Beihovdtjørni
UTTA  "baihåvdKødne
DATI  "baihåvdKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  663 434
INNR  407
INFO  Gjeldokk, Nils født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1981
KOMM  Fisketjørn, mellom 379 Beihovd og 380 Beihovda.
 
NAMN  Beinstigan
UTTA  "bainsti:gad'n
DATI  "bainsti:go
PREP  i
LOKA  slått
KONR  0619 Ål
GBNR  22,9
KART  ØK Dråpalii BQ 063 5 1
KARU  B C 1 2
INNR  28
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Tidlegare utslått. Beinveg (stig går over der.
 
NAMN  Beinvegen
UTTA  "bainvæ:gæn
DATI  "bainvæ:ji
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  81,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g4
INNR  76
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Vinterveg, etter ryggen mellom 73 Djupedalen og 74 Urdedalen.
 
NAMN  Beiska
UTTA  "baiska
DATI  "baiskun
PREP  i
LOKA  storrslætte
KONR  0619 Ål
GBNR  2,11 8,14
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  C2
INNR  24
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Storrslætte, der 25 Gjøtene sluttar.
 
NAMN  Beitaskardnatten
UTTA  "baitaska:Lnatt'n
DATI  "baitaska:Lnatte
PREP  på/i
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  91,6
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  C2
INNR  7
INFO  Arnegard, Rasmus født 1926
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hovda øvst i lii. "Beit"bjørk med riset på. Frå Hol sida kalla Skurvenatten. Sjå nr 6.
 
NAMN  Beithovdstölen
UTTA  "baithåvdstø:l'n
DATI  "baithåvdstø:le
PREP  på
LOKA  heimstöl
KONR  0619 Ål
GBNR  117.4
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  G 2
INNR  87
INFO  Warberg, Thor født 1952
OPPS  Thor Warberg 1982
KOMM  Heimstøl.
 
NAMN  Bekken
UTTA  'bækkæn
DATI  'bæKi
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BP 060 Nyset
KARU  G4
INNR  39
INFO  Toreplass, Ole født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Bekken "vestafor" (d.e. S for) 20 Fekjan. Lenger A, på BQ 060 Dyna, heiter han Vestrebekken.
 
NAMN  Bekken
UTTA  'bækkæn
DATI  'bæKi
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR  9,1,2,5
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  d3
INNR  145
INFO  Eivind Torpe, 1938
OPPS  Margit Torpo 1983
KOMM  Bekk nær tunet.
 
NAMN  Bekkestad
UTTA  "bæKista
DATI  "bæKista
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  129,2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  G4
INNR  39
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Gard. "Nødre Bekkjista".
 
NAMN  Bekkestad
UTTA  "bæKista
DATI  "bæKista
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  129,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  a4
INNR  166
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Gard. Eigentleg "Søri Bekkejista". Nørdre B. er utanfor kartramma.
 
NAMN  Bekkestadberget
UTTA  "bæKistabærgæ
DATI  "bæKistabærji
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  129,2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  D1
INNR  40
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Hovda i kommunegrensa. Namnet etter 39 Bekkestad.
 
NAMN  Bekkestadgrindi
UTTA  "bæKistagrinde
DATI  "bæKistagrind'n
PREP  i
LOKA  grind
KONR  0619 Ål
GBNR  127,44
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  G4
INNR  42
INFO  Løvli, Margit født 1908
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Grind i skiftegard. Her gjekk stigen opp til Bekkestad.
 
NAMN  Bekkestadhøgdi
UTTA  "bæKistahøgde
DATI  "bæKistahøgd'n
PREP  på
LOKA  punkt
KONR  0619 Ål
KONR  0620 Hol
GBNR  4,2/129,1
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  D5
INNR  88
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Høgaste punktet i 89 Bekkestadvegen. Kommunegrense.
 
NAMN  Bekkestadkamben
UTTA  "bæKistakambæn
DATI  "bæKistakambe
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  129,2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  G3
INNR  18
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Høgaste bergi ova 39 Bekkestad.
 
NAMN  Bekkestadmyri
UTTA  "bæKistamy:re
DATI  "bæKistamy:N
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  129,2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  G2
INNR  35
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Heimstøl ved myr. Høyrde til Bekkestad.
 
NAMN  Bekkestadtjørni
UTTA  "bæKistaKødne
DATI  "bæKistaKødd'n
PREP  i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  123,52
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  D1
INNR  41
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Tjørn ved 40 Bekkestadberget.
 
NAMN  Bekkestadvegen
UTTA  "bæKistavæ:gæn
DATI  "bæKistavæ:ji
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0620 Hol
GBNR  mange
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  D G4 5
INNR  89
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Veg til garden 39 Bekkestad. Gamal kløv  og vinterveg.
 
NAMN  Bekkevoll
UTTA  "bæKivåll
DATI  "bæKivåll
PREP  på
LOKA  tomt
KONR  0619 Ål
GBNR  78,15
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  A5
INNR  196
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bustadtomt, frådelt 78,10 i 1936.
 
NAMN  Bekkevoni
UTTA  "bæKivo:ne
DATI  "bæKivo:n
PREP  i
LOKA  von
KONR  0619 Ål
GBNR  28,1
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  C2
INNR  74
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Vindegg, Margit 1982
KOMM  Slåttevon, ved bekk, på stølsvollen.
 
NAMN  Bekrebakken
UTTA  "bekræbaKin
DATI  "bekræbakka
PREP  på/i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  30,2   32,8
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b5
INNR  24
INFO  Moen, Ola S. født 1888
OPPS  Nils Noss 1983
KOMM  Åker.
 
NAMN  Bekrehalli
UTTA  "bekræhalle
DATI  "bekræhall'n
PREP  i
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  610 467
INNR  158
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
 
NAMN  Bekreholt
UTTA  "bekkræhålt
DATI  "bekkræhålt
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  61,1
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  F1
INNR  23
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Heimstøl. (Bekar  ver, sauebukk).
 
NAMN  Bekrekveni
UTTA  "be:krækve:ne
DATI  "be:krækve:n
PREP  i
LOKA  kven
KONR  0619 Ål
GBNR  93,2
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  f3
INNR  95
INFO  Warberg, Embrik født 1915
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  "Kven" er kve. "Bekar" er sauebukk.
 
NAMN  Belgevatnet
UTTA  "bæLjivatnæ
DATI  "bæLjivatne
PREP  i
LOKA  vatn
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  B C 5
INNR  50
INFO  Løvsletten, Ole f. 1913
INFO  Sire, Olav f. 1918
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Stort fiskevatn i fjellhamni.
 
NAMN  Beljafet
UTTA  "bæLjafæ:t
DATI  "bæLjafæ:t
PREP  på
LOKA  fet
KONR  0620 Hol
GBNR  10,1
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  E5
INNR  73
INFO  Rue, Ola T. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Fet i fjellhamni.
 
NAMN  Beljafetsteinen
UTTA  "bæLjafe:tstain
DATI  "bæLjafe:tstaine
PREP  på
LOKA  blokk
KONR  0620 Hol
GBNR  fleire
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  E4 5
INNR  75
INFO  Rue, Ola T. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Blokk, på/ved 73 Beljafet. Grensemerke.
 
NAMN  Beljarbakken
UTTA  "bæqjarbaKin
DATI  "bæLjarbakka
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D2
INNR  184
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Rund, liten haug der kyrne gjekk utpå og rauta ned mot stølane. "Bælgebakken" er nemnt i dokument frå 1864.
 
NAMN  Bellufloti
UTTA  "bællufLå:te
DATI  "bællufLå:t'n
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  117,3
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b4
INNR  51
INFO  Noss, Emil født 1903
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Åker, oppå bakke. Sjå 26 Belluteigen.
 
NAMN  Belluhaugen
UTTA  "bælluhåugæn
DATI  "bælluhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  117,3
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b4
INNR  20
INFO  Sevat Teigen, født 1918
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Rund haug /høgde i 26 Belluteigen.

NAMN  Belluteigen
UTTA  "bællutaigæn
DATI  "bællutaiji
PREP  i
LOKA  gardsbruk
KONR  0619 Ål
GBNR  117,3
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b4
INNR  26
INFO  Sevat Teigen, født 1918
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Gardsbruk, før husmannsplass. Sjå ogso 20 Belluhaugen.
 
NAMN  Benkin
UTTA  "bæGKid'n
DATI  "bæGko
PREP  i
LOKA  hylle
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  ved 323. Kyrkja
INNR  324
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
INFO  Løkensgard, Kari født 1902
OPPS  Ola E. Hagen 1981.
KOMM  Berghyller.
 
NAMN  Berg
UTTA  bærg
DATI  bærg
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  87,1 88,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  C1
INNR  222
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
 
KOMM  To gardar i Vats delt i 1620 åri. Sjå nr. 77 Søre Berg og 104 Nørdre Berg. Det er bratte berg A for gardane mot 221 Hovdegard under 72 Hovdegardhaugen.
 
NAMN  Bergabrunnbakken
UTTA  "bærgabrunnbaKin
DATI  "bærgabrunnbakka
PREP  på
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  24,3
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c3 4
INNR  263
INFO  Medgard, Eilev født 1917
INFO  Medgard, Engebret født 1919
OPPS  Per Medgard 1981.
KOMM  Bratt bakke (åker ?) ova (N for) 260 Bergabrunn.
 
NAMN  Bergabrunnen
UTTA  "bærgabrunn
DATI  "bærgabrunne
PREP  i
LOKA  brunn
KONR  0619 Ål
GBNR  24,3
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c4
INNR  260
INFO  Medgard, Eilev født 1917
INFO  Medgard, Engebret født 1919
OPPS  Per Medgard 1981.
KOMM  Brunn.
 
NAMN  Bergabrunnen
UTTA  "bærgabrunn
DATI  "bærgabrunne
PREP  i
LOKA  vasskjelde
KONR  0619 Ål
GBNR  33,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  g3
INNR  369
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Per Medgard 1982.
KOMM  God vasskjelde ved 368 Under Berget.
 
NAMN  Bergabrunnen
UTTA  "bærgabrunn
DATI  "bærgabrunne
PREP  i
LOKA  Vannkilde
KONR  0619 Ål
GBNR  110,1
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  B4
INNR  10
INFO  Sundrehagen, Helge født 1913
OPPS  Margit Vindegg 1982
KOMM  Vasskjelde for garden Berg ved sida.
 
NAMN  Bergadekkan
UTTA  "bærgadækkad'n
DATI  "bærgadækko
LOKA  hytte
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  91,2
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  F1
INNR  68
INFO  Turkarstad, Lars født 1912
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Heimstøl, kanskje plass, NNV for tunet i 56 Turkarstad. "Berga Guro budde der." No hytte.
 
NAMN  Bergadekkvegen
UTTA  "bærgadækkvæ:gæn
DATI  "bærgadækkvæ:ji
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
GBNR  91,1,2
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  F1
INNR  37
INFO  Skarsgard, Oddbjørn født 1943
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stigen frå 26 Tullegarden til heimstølen 41 Hytta. Gjennom Turkarstadeigni, om 68 Bergadekkan.
 
NAMN  Bergeeikra
UTTA  "bærgæaikra
DATI  "bærgæaikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  43,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b5
INNR  193
INFO  Arne Bergsgard, 1932
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Stykke på jordet.
 
NAMN  Bergafloti
UTTA  "bærgafLå:te
DATI  "bærgafLå:t'n
PREP  på
LOKA  flate
KONR  0619 Ål
GBNR  35,4,5,6
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  a b3
INNR  305
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Flate oppå eit berg. Tidlegare slåttestykke.
 
NAMN  Bergagjerda
UTTA  "bærgajæ:La
DATI  "bærgajæ:Lun
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  34,1
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  B3
INNR  54
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Tidlegare støl som høyrde til garden Bergo. No høyrer det til Bergahagen.
 
NAMN  Bergagjøta
UTTA  "bærgajø:ta
DATI  "bærgajø:tun
PREP  i
LOKA  dalsøkk
KONR  0619 Ål
GBNR  73,2
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  G4
INNR  4
INFO  Stave, Torand født 1913
INFO  Haga, Gro født 1915
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Liten dalsøkk N for 3. Bergahaugen. Slåttemark.
 
NAMN  Bergahagen
UTTA  "bærgaha:jin
DATI  "bærgaha:ga
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  39,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  e5
INNR  131
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Bruk, ogso kalla Jorundslåtthagen  skrivi form.
 
NAMN  Bergahaugen
UTTA  "bærgahåugæn
DATI  "bærgahåuji
PREP  på, i
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  73,2
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  G4
INNR  3
INFO  Stave, Torand født 1913
INFO  Haga, Gro født 1915
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Rygg med furuskog i Nørdre Øylii, namn nr 26 på ØK BO 063 5 2. Under høgspentlina nær Bergaplass 74,6.
 
NAMN  Bergalusteinen
UTTA  "bærgalustain
DATI  "bærgalustain
PREP  ved
LOKA  slette
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK BR 062 Ivjunatten
KARU  g3
INNR  21
INFO  Flatland, Halvor født 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1983.
KOMM  Slætte med nedfallen løe. Skogdele og kommunedele.
 
NAMN  Bergamyri
UTTA  "bærgamy:re
DATI  "bærgamy:N
PREP  på
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  35,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  e4
INNR  108
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Nedre delen av jordet i Bergi   ei utgrøfta myr.
 
NAMN  Bergamyri
UTTA  "bærgamy:re
DATI  "bærgamy:N
PREP  på
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  B C 2 3
INNR  78
INFO  Barskrind, Embrik født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Myr i skogen, N for bergstup, NV for 36 Bergastølen.
 
NAMN  Bergaplassen
UTTA  "bærgapLass'n
DATI  "bærgapLasse
PREP  i
LOKA  bruk
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  74,6
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  G4
INNR  12
INFO  Bergaplass, Nils K. født 1913
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bruk lengst A i Ton eigni, mot Øylii. Tidlegare (i alle fall i 1776) husmannsplass og har som slik vorte kalla både Gunnbjørnhus og Toslåtta.
 
NAMN  Bergaråkeren
UTTA  "bærgarå:kæN
DATI  "bærgarå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0620 Hol
GBNR  4,2
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  B1
INNR  76
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Åker ved berg.
 
NAMN  Bergastølbergi
UTTA  "bærgastølbærji
DATI  "bærgastølbærgo
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  C D 3 4
INNR  37
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Bergi ova 36 Bergastølen. Ogso kalla Gravskardbérgé, sjå 22 Gravskardet.
 
NAMN  Bergastølen
UTTA  "bærgastø:l'n
DATI  "bærgastø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  3,6 12
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  e1
INNR  108
INFO  Liahagen, Vigger født 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Heimstøl, i kvelv med berg.
 
NAMN  Bergastølen
UTTA  "bærgastø:l'n
DATI  "bærgastø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  53,1
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  c3
INNR  71
INFO  Sorteberg, Torstein T. født 1905
OPPS  Astrid Sorteberg 1981.
KOMM  Heimstøl.
 
NAMN  Bergastølen
UTTA  "bærgastø:l'n
DATI  "bærgastø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  92,5
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  A3
INNR  283
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Heimstøl. Ved foten av 278 Randen, V for 282 Urdin.
 
NAMN  Bergastølen
UTTA  "bærgastø:l'n
DATI  "bærgastø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  74,1
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  E2
INNR  36
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Heimstøl til 18 Myljo Toni, 74,1. Tufter. Ligg oppå berghylla rett S for 19 Veslehølen.
 
NAMN  Bergastølen
UTTA  "bærgstø:l'n
DATI  "bærgstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  16,3
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  D3
INNR  36
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Heimstøl.
 
NAMN  Bergastølen
UTTA  "bærgastø:l'n
DATI  "bærgastø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  94,5
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  B2
INNR  54
INFO  Lars Holtehagen, født 1943
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Heimstøl.
 
NAMN  Bergastølfossen
UTTA  "bærgastølfåss'n
DATI  "bærgastølfåsse
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR  74,1
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  E2
INNR  37
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bekk som fossar ned i SV re hyrna av 36 Bergastølen.
 
NAMN  Bergastølshallin
UTTA  "bærgastølshallid'n
DATI  "bærgastølshallo
PREP  i
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
GBNR  92,5
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  A3
INNR  284
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  S halli av 280 Randen, N for 283 Bergastølen, V over mot Kvannolskardet.
 
NAMN  Bergateigen
UTTA  "bærgataigæn
DATI  "bærgataiji
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  91,3,7
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  E2
INNR  89
INFO  Arnegård, Svein født 1895
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bratt dal som går opp mellom bergi i NV leg retning, frå 88 Sislebakken. Stig. Utslåttar.
 
NAMN  Bergatrædet
UTTA  "bærgatræ:e
DATI  "bærgatræ:e
PREP  i
LOKA  træe
KONR  0619 Ål
GBNR  115,16
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e1 2
INNR  286
INFO  Sten Rime, f. 1911
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Træe som før utskiftningi 1907 høyrde til 323 Bergo.
 
NAMN  Bergavegen
UTTA  "bærgavægæn
DATI  "bærgavæji
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  38,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  d e5
INNR  104
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Veg opp til 107 Bergi og 109 Nedreskorr.
 
NAMN  Bergaåkeren
UTTA  "bærgaå:kæN
DATI  "bærgaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  35,4
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b3
INNR  323
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Åker ved eit berg.
 
NAMN  Bergaåkeren
UTTA  "bærgaå:kæN
DATI  "bærgaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  115,17
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d1
INNR  359
INFO  Erling Skalle, f. 1903
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Liten åker.
 
NAMN  Bergaåkeren
UTTA  "bærgaå:kæN
DATI  "bærgaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  115,20
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e1
INNR  449
INFO  E.E. Rimehaug. f.1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Åker, like ved 323 Bergo.
 
NAMN  Bergaåkeren
UTTA  "bærgaå:kæN
DATI  "bærgaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  107,20
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  g5
INNR  158
INFO  Dalseide, Thorleif født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Åker under 108 Bådnansberget.
 
NAMN  Bergaåkeren
UTTA  "bærgaå:kæN
DATI  "bærgaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  108,1
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  g3
INNR  230
INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Åker ved eit berg.
 
NAMN  Bergaåkeren
UTTA  "bærgaå:kæN
DATI  "bærgaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  117,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b4
INNR  37
INFO  Noss, Emil født 1903
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Stor åker.
 
NAMN  Bergaåkeren
UTTA  "bærgaå:kæN
DATI  "bærgaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  119,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c3
INNR  90
INFO  Brenno, Eirik født 1913
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Åker, oppå eit berg.
 
NAMN  Bergaåkeren
UTTA  "bærgaå:kæn
DATI  "bærgaå:kære
PREP  på
LOKA  Åker
KONR  0619 Ål
GBNR  107,17
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  A4
INNR  105
INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Åker ved berg
 
NAMN  Berget
UTTA  'bærgæ
DATI  "bærji
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  59,1
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B4
INNR  72
INFO  Etterlid, Aslaug født 1915
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Berg i heimehamni.
 
NAMN  Berget
UTTA  'bærgæ
DATI  "bærji
PREP  på/under
LOKA  stup
KONR  0619 Ål
GBNR  128,1 2 10
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  A4
INNR  54
INFO  Breie, Torstein S. født 1914
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Bergstup i fjellhamni.
 
NAMN  Berget
UTTA  'bærgæ
DATI  'bærji
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  4,83
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  C3
INNR  28
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Markert berg i skogen/hamni.
 
NAMN  Berget
UTTA  'bærgæ
DATI  'bærji
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  107,1
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  f4
INNR  131
INFO  Underberg, Tor født 1910
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Berg på jordet.
 
NAMN  Berget
UTTA  'bærgæ
DATI  'bærji
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  32,36
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  d2
INNR  45
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Lite småbruk. Stugu stod på eit berg ved riksvegen.
 
NAMN  Berget
UTTA  'bærgæ
DATI  'bærji
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  23,12
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  f5
INNR  167
INFO  Oppskrivaren, f. 1914
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
KOMM  Bruk, frådelt 151 Sørbøen nordigarden 1849. Uvisst om det har vore husmannsplass.
 
NAMN  Berget
UTTA  'bærgæ
DATI  'bærji
PREP  på/i
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  629 436
INNR  16
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Hovda med bergvegg vendt mot stølane.
 
NAMN  Berget
UTTA  'bærgæ
DATI  'bærji
PREP  på
LOKA  øy
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  629 459
INNR  124
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Liti øy S for vollane på 115 Flæi. Neddemd.
 
NAMN  Bergheim
UTTA  "bærghaim
DATI  "bærghaim
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  31,6
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  e1 2
INNR  43
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Småbruk, bygt på 1923, frådelt 1930.
 
NAMN  Bergheim
UTTA  "bærghaim
DATI  "bærghaim
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  32,65
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  f g2
INNR  66
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Småbruk, frådelt 1921.
 
NAMN  Berghovda
UTTA  "bærghåvda
DATI  "bærghåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  126,1
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  A6
INNR  11
INFO  Breie, Einar født 1946
OPPS  Breie, Einar 1982
KOMM  Hovda i stølshamni.
 
NAMN  Berghovdun
UTTA  "bærghåvdud'n
DATI  "bærghåvdo
PREP  på/i
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  127,8
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  G2
INNR  88
INFO  Breie, Torstein S. født 1914.
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  To hovder, med gamal stølsvoll under. Truleg har han heitt "Bergastølen". På kartet står "Bergastølhovda".
 
NAMN  Bergi
UTTA  "bærji
DATI  "bærjo
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR  78,2
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
INNR  174
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bratt helling m. små berg. Frå NV til NNA for 172 Høyun.
 
NAMN  Bergi
UTTA  'bærji
DATI  "bærgo
PREP  på, i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  E6
INNR  18
INFO  Hagen, Olav O. født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  N og NV for 14 Holu.
 
NAMN  Bergi
UTTA  'bærji
DATI  "bærgo
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  d5
INNR  107
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Før husmannsplass. I 1826 skrive "Mørkeskorr".
 
NAMN  Bernatten
UTTA  "bærnatt'n
DATI  "bærnatte
PREP  på/i
LOKA  natt
KONR  0619 Ål
GBNR  91,10,12
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  D3
INNR  154
INFO  Ådnegard, Torgrim født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  I heimehamni til 125 Arnegardshagen, nær grensa mot 174 Kvelvin.
 
NAMN  Bergo
UTTA  "bærgo
DATI  "bærgo
PREP  på
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  2,7
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  g5
INNR  44
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Husmannsplass.
 
NAMN  Bergo
UTTA  "bærgo
DATI  unde "bærgo
PREP  undi
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  115,32
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e1
INNR  323
INFO  Hermann Disen, f. 1937
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Bruk, under 400 Skalleberget.
 
NAMN  Bergostølen
UTTA  "bærgostø:l'n
DATI  "bærgostø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  115,36
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  F4
INNR  160
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard, 1983
KOMM  Heimstøl til garden Bergo.
 
NAMN  Bergsenden
UTTA  "bæSænden
DATI  "bæSænda
PREP  på, i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  74,6
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  F4
INNR  23
INFO  Bergaplass, Nils K. født 1913
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  A enden av snau bergrygg, NV for tunet i 12 Berga¬plassen. Delemerke mot 73,2 og 74,4.
 
NAMN  Bergsgard
UTTA  'bæssga:L
DATI  'bæssga:L
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  43,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b c5
INNR  186
INFO  Arne Bergsgard, 1932
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Gard. Ein del berg oppi dagen, særleg i A re kanten, mot 180 Djuvsjordet.
 
NAMN  Bergshaugen
NAMN   Nedre Berg
UTTA  "næ:ræ bærg
UTTA  'bæShåugæn
DATI  "næ:ræ bærg
DATI  'bæShåuji
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  88,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  C2
INNR  128
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Gardsbruk nede i dalbotnen, frådelt 104 Nørdre Berg som ligg i sollii. Det heiter i daglegtale Bergshaugen og alltid prep. i Bergshauji.
 
NAMN  Bergsjøen
UTTA  "bærgSø:n
DATI  "bærgSø:e
PREP  på/i
LOKA  vatn
KONR  0619 Ål
KART  ØK BN 063 5 1 Bergsjø
KARU  b c d e f 1 2 3
INNR  34
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Fiskevatn. Høyrer til garden Berg i Vats.
 
NAMN  Bergsjøstølen
UTTA  "bærgSøstø:l'n
DATI  "bærgSøstø:le
LOKA  stølssameige
KONR  0619 Ål
GBNR  88,1,2 89,1,3
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  BC 6
INNR  122
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stølssameige N for Bergsjøen. Ofte kalla Bærsæstøl'n.
 
NAMN  Bergsmoen
UTTA  'bæSmo:n
DATI  'bæSmo:e
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  87,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  D2
INNR  96
INFO  Berg, Olav født 1913
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bruk nede på flatene, frådelt 77 Søre Berg.
 
NAMN  Bergtoni
UTTA  "bærgto:ne
DATI  "bærgto:n
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  74,8
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  F5
INNR  24
INFO  Farstad, Mari født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Gard, frådelt Søre Toni (nr. 8 på ØK BO 063 5 3) og namngjeve etter 1900. Ligg under bratte berg, SV for 12 Bergaplassen. Sjå 73 Toni på ØK BO 063 5 3.
 
NAMN  Bergåkeren
UTTA  "bærgå.kæN
DATI  "bærgå.kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  103,1
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  D5
INNR  42
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Åker under eit berg.
 
NAMN  Bibiospi
UTTA  "bi:biåspe
DATI  "bi:biåspæn
PREP  i
LOKA  ?
KONR  0619 Ål
GBNR  112,4 113,5
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  f5
INNR  217
INFO  Lars S. Bjella, født 1925
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Ei stor osp, no burte men stuven synte til etter 1900. I Bibiospi vart illgjerningsmannen "Bibi" hengd i 1660 åri.
 
NAMN  Bikkjebergi
UTTA  "biKæbærji
DATI  "biKæbærgo
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  E3
INNR  68
INFO  Torpo, Eivind født 1938
OPPS  Torpo, Margit 1983
 
NAMN  Bikkjeåkeren
UTTA  "biKæå:kæN
DATI  "biKæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  74,2,9
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  E1
INNR  13
INFO  Thon, Ola L. født 1915
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Nedre delen av åkeren S for tunet i Søre Ton 74,2,9. På denne turre knabben var skurden ofte "bikkjeseig".
 
NAMN  Billehuset
UTTA  "billæhu:sæ
DATI  "billæhu:se
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  23,9
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  d4
INNR  135
INFO  Sørbøen, Ola H. født 1905
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
KOMM  Tidlegare husmannsplass.
 
NAMN  Billehusskorri
UTTA  "billæhuskårre
DATI  "billæhuskårr'n
PREP  i
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  23,9
KART  ØK BP 063 5 4 Svartetjørni
KARU  e1 2
INNR  82
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Per Medgard 1983
KOMM  Heimstøl til husmannsplassen Billehuset.
 
NAMN  Birgitplassen
UTTA  "birjitpLass'n
DATI  "birjitpLasse
PREP  på
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  119,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b3
INNR  92
INFO  Brenno, Eirik født 1913
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Tidlegare husmannsplass.
 
NAMN  Birgitstølbekken
UTTA  "birjitstølbækkæn
DATI  "birjitstølbæKi
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  B2
INNR  59
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Bekk ved 30 Birgitstølen.
 
NAMN  Birgitstølen
UTTA  "birjitstø:l'n
DATI  "birjitstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  24,3
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  C1
INNR  30
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Vindegg, Margit 1982
KOMM  Heimstøl.
 
NAMN  Birgitstølen
UTTA  "birjitstø:l'n
DATI  "birjitstø:le
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  66,4 5
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  B1
INNR  4
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  "Påbyrja" heimstøl. Segn: Eigaren av 66,4 5 tok til å rydja seg støl der, men vart jaga vekk.
 
NAMN  Birgitstølhovda
UTTA  "birjitstølhåvda
DATI  "birjitstølhåvdae
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  24,3
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  B1
INNR  28
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Vindegg, Margit 1982
KOMM  Hovda SV for 30 Birgitstølen.
 
NAMN  Birgitstølolla
UTTA  "birjitstølålda
DATI  "birjitstølåldun
PREP  i
LOKA  oppkome
KONR  0619 Ål
GBNR  24,3
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  C1
INNR  29
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Vindegg, Margit 1982
KOMM  Oppkome på 30 Birgitstølen.

NAMN  Birgitstølskardet
UTTA  "birjitstø:lska:Læ
DATI  "birjitstø:lska:Le
PREP  i
LOKA  skard
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BP 060 Nyset
KARU  E2
INNR  23
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Skard med veg (tidlegare stig).
 
NAMN  Birgittrædet
UTTA  "birjitræ:e
DATI  "birjitræ:e
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  74,8
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  F5
INNR  38
INFO  Farstad, Mari født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Husmannsplass under 74,1, før utskfitningi. Låg på NV sida av den gamle bygdevegen, om lag der denne gjekk saman med noverande fylkesveg, ca. 250 m V for gardsvegen til 74,8.
 
NAMN  Biskestykket
UTTA  "biskæstyKy
DATI  "biskæstyKy
LOKA  jorde
KONR  0619 Ål
GBNR  90,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  G1
INNR  2
INFO  Torkelsgard, Ola født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Jordstykke på Torkjelsgard 90,1, V ved Lappegrovi, S for 1 Haustteigen.
 
NAMN  Bispen
UTTA  'bispæn
DATI  'bispe
PREP  på/i
LOKA  fjell
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  G5
INNR  47
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Fjell med stup mot NA. Driftevegen til Noresund gjekk litt vestanfor.
 
NAMN  Bispeøynan
UTTA  "bispæåynad'n
DATI  "bispæåyno
PREP  på
LOKA  øy
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  632 451
INNR  125
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  To øyar midt ute i 168 Flævatnet, ca. 1 km. A for 120 Hesteodden. Neddemd. Namnet laga etter 1912.
 
NAMN  Bjellagardan
UTTA  "bjællga:Lad'n
DATI  "bjællgå:Lo
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  104 1,2,og3
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  E5
INNR  4
INFO  Ål bygdesoge IV
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Tre gardar i 1 Øvre Ål. I 1310 skrive "Biarlaam". Truleg delt etter 1600. Sjå namn nr. 283, 284 og 324.
 
NAMN  Bjellagrovi
UTTA  "bjællagro:ve
DATI  "bjællagro:væn
PREP  i
LOKA  grov
KONR  0619 Ål
GBNR  104,1,2,3
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  d e 4 5
INNR  93
INFO  Styrkestad, Gunhild født 1898
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Grov ved 4 Bjellagardan.
 
NAMN  Bjellastølen
UTTA  "bjællastø:l'n
DATI  "bjællastø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  104,2
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  d3
INNR  79
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  heimstøl
 
NAMN  Bjerke
UTTA  "bjærkæ
DATI  "bjærkæ
PREP  ?
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  22,155
KART  ØK BQ Liagardan 062 5 1
KARU  g2
INNR  341
INFO  Opheimsjorde, Ola født 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Gard. Utskild 1934.
 
NAMN  Bjønsendtjørnan
UTTA  "bjønnsænnKødnad'n
DATI  "bjønnsænnKødno
PREP  på, i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
KART  ØK BL 065 Vallidn
KARU  AB45
INNR  45
INFO  Torkelsgard, Ola født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Tre tjørnar mellom 43 Riskevatnet og 58 Geitevatnet. No neddemde. Jf. innsjønamnet Bjønsend.
 
NAMN  Bjørahaugen
UTTA  "bjø:rahåugæn
DATI  "bjø:rahåuji
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  83,3,4
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f5
INNR  128
INFO  Knut Settingsgard, f.1907
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Husmannsplass, omlag der tunet på 127 Settungsgard, nedre er no. Frå 1850 og utover. Husmannnen heitte Ola H. Bjørøyen, og hadde namnet sitt frå Torpo.
 
NAMN  Bjørkebakken
UTTA  "bjørKibaKin
DATI  "bjørKibakka
PREP  på
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  62,1
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  G4
INNR  344
INFO  Haug, Harald født 1925
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Bakke med bjørk på. På jordet.
 
NAMN  Bjørkeholten
UTTA  "bjørKihålt'n
DATI  "bjørKihålte
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  32,18
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  C2
INNR  70
INFO  Myro, Knut A. født 1924
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Nedlagd heimstøl.
 
NAMN  Bjørkeholtet
UTTA  "bjørKihåltæ
DATI  "bjørKihålte
PREP  i
LOKA  holte
KONR  0619 Ål
GBNR  114,8
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e f2
INNR  327
INFO  Stave, Leif født 1923
OPPS  Leif Stave 1983
 
NAMN  Bjørkehovda
UTTA  "bjørKihåvda
DATI  "bjørKihåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  634 446
INNR  14
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Hovda med bjørkekratt i S sida.
NAMN  Bjørkehovda
UTTA  "bjørKihåvda
DATI  "bjørKihåvda(e)
PREP  på/i
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
GBNR  5.5,9
KART  ØK BO 060 Sangenuten
KARU  A2
INNR  21
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Hovda øvst i lii.
 
NAMN  Bjørkehovda
UTTA  "bjørKihøvda
DATI  "bjørKihøvda
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  127,51 53
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  B6
INNR  69
INFO  Dokken, Halvor født 1912
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Stort hovda, bjørkevakse.
 
NAMN  Bjørkely
UTTA  "bjørKily
DATI  "bjørKily
PREP  ?
LOKA  tomt
KONR  0619 Ål
GBNR  63,19
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  F4
INNR  313
INFO  ?
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Bustadtomt, frådelt 1965.
 
NAMN  Bjørkeøyni
UTTA  "bjørKiåyne
DATI  "bjørKiåyn
PREP  på
LOKA  øy
KONR  0619 Ål
GBNR  14,2
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  E3
INNR  140
INFO  Kolsrud, Per født 1894
OPPS  Kolsrud, Per Egil 1983
KOMM  Øy i vatnet.
 
NAMN  Bjørkeåkeren
UTTA  "bjørKiå:kæN
DATI  "bjørKiå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  124,2
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  f1
INNR  204
INFO  Svein Thune, 1912
OPPS  Kristi Brattåker 1982
KOMM  Åker på 203 Nørdre Tune.
 
NAMN  Bjørkeåkeren
UTTA  "bjørKiå:kæN
DATI  "bjørKiå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  107,4
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  g5
INNR  144
INFO  Dalseide, Thorleif født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Åker.
 
NAMN  Bjørkgarden
UTTA  "bjørkga:N
DATI  "bjørkga:Le
PREP  på/i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  30,6
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b c4
INNR  127
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1981
KOMM  Mindre bruk, frådelt 1906.
 
NAMN  Bjørkgardåkeren
UTTA  "bjørkgaLå:kæN
DATI  "bjørkgaLå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  30,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b4
INNR  198
INFO  Lars Opsata, f. 1899
OPPS  Margit Vindegg 1981.
KOMM  Åker nær tunet på 127 Bjørkgarden.
 
NAMN  Bjørkheim
UTTA  "bjørkhaim
DATI  "bjørkhaim
PREP  ?
LOKA  tomt
KONR  0619 Ål
GBNR  62,13
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  G4
INNR  347
INFO  Haug, Harald født 1925
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Bustadtomt, frådelt 1972.
 
NAMN  Bjørkheim
UTTA  "bjørkhaim
DATI  "bjørkhaim
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  92,21
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  C4
INNR  290
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bruk, fråskilt 265 Randen i 1947. Namnet lite brukt.
 
NAMN  Bjørkli
UTTA  "bjørkli
DATI  "bjørkli
PREP  i
LOKA  tomt
KONR  0619 Ål
GBNR  32,99
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  d e1
INNR  48
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Ferietomt frå 1964.
 
NAMN  Bjørklund
UTTA  "bjørklund
DATI  "bjørklund
PREP  i
LOKA  tomt
KONR  0619 Ål
GBNR  32,91
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  e1
INNR  46
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Bustadtomt, frå nyare tid.
 
NAMN  Bjørkåkeren
UTTA  'bjørkå:kæN
DATI  'bjørkå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  119,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c3
INNR  88
INFO  Brenno, Eirik født 1913
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Åker.
 
NAMN  Bjørkåkeren
UTTA  "bjørkå:kæN
DATI  "bjørkå:kære
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  107,7
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  g4
INNR  115
INFO  Myregard, Botolv født 1905
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Åker.
 
NAMN  Bjørnabakken
UTTA  "bjødnabaKin
DATI  "bjødnabakka
PREP  på
LOKA  ?
KONR  0619 Ål
GBNR  55.1
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  E5
INNR  263
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
KOMM  Namn litt ova tunet. Stig.
 
NAMN  Bjørnabakken
UTTA  "bjødnabaKin
DATI  "bjødnabakka
PREP  på/i
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  114,11
KART  ØK BP 061 5 4 Presttjørn
KARU  A1
INNR  21
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Haug, mellom 17 Fekjan og 18 Løkin.
 
NAMN  Bjørnaberg
UTTA  'bjødnabærg
DATI  'bjødnabærg
PREP  på
LOKA  berg
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  E4
INNR  132
INFO  Skrindo, Tor født 1910
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Liten knatt ved bufarvegen.
 
NAMN  Bjørnaberget
UTTA  "bjødnabærgæ
DATI  "bjødnabærji
PREP  på/i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  Sameige   Hesthovdstølen.
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  b1
INNR  284
INFO  Brattegard, Eirik født 1924
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Berg/haug A for 183. Håltunderberg.
 
NAMN  Bjørnaberget
UTTA  "bjødnabærgæ
DATI  "bjødnabærji
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  21,1
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  F6
INNR  75
INFO  Storedal, Martin født 1913
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Berg nær stølsvollane på 77. Bjørnastølen.
 
NAMN  Bjørnadalen
UTTA  "bjødnada:N
DATI  "bjødnada:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  110,45
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  F4
INNR  55
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Liten, uførut dal, 3 400m frå heimstølvollen.
 
NAMN  Bjørnadalan
UTTA  "bjødnada:Lad'n
DATI  "bjødnada:Lo
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  77,1,2 o. fl.
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  BC3
INNR  79
INFO  Gjeldokk, Gudrun Ådnegard født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Namnet i bruk i dag, og brukt i dok. 1784.
 
NAMN  Bjørnadokki
UTTA  "bjødnadåKi
DATI  "bjødnadåkkæn
PREP  i
LOKA  dokk
KONR  0619 Ål
GBNR  127.14
KART  ØK BO 060 5 2 Turrlii
KARU  B4
INNR  4
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Ei dokk ved 6 Gamle Stölsvegen.
 
NAMN  Bjørnahallin
UTTA  "bjødnahallid'n/ halle
DATI  "bjødnahallo
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  G2
INNR  52
INFO  Jonset, Arvid født 1934
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Dei slake hellingane i 39 Grimstadhøgdi. Nyvore namn   rykte om bjørn der.
 
NAMN  Bjørnahaugen
UTTA  "bjødnahåugæn
DATI  "bjødnahåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  128,1 2 10
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  A4
INNR  76
INFO  Breiehagen, Ola T. født 1924
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Haug ved åni.
 
NAMN  Bjørnahaugreset
UTTA  "bjødnahåugre:sæ
DATI  "bjødnahåugre:se
PREP  på
LOKA  høgde
KONR  0619 Ål
GBNR  10,6
KART  ØK BR 062 Ivjunatten
KARU  b4
INNR  35
INFO  Sire, Olav født 1918 
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1983.
KOMM  Høgde øvst i lii. Truleg det same som 34 Reshøgdi.
 
NAMN  Bjørnahiet
UTTA  "bjødnahi:æ
DATI  "bjødnahi:e
PREP  i
LOKA  hole
KONR  0620 Hol
GBNR  4,3 4 5 6
KART  ØK BO 061 5 1 Fekjastølan
KARU  C4
INNR  20
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Berghole. Bratt. "Der er sjølvlysande mose", sa ein.
 
NAMN  Bjørnahiet
UTTA  "bjødnahi:æ
DATI  "bjødnahi:e
PREP  i
LOKA  hole
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  E2
INNR  61
INFO  Torpo, Eivind født 1938
OPPS  Torpo, Margit 1983
KOMM  Hole i berget.
 
NAMN  Bjørnahiet
UTTA  "bjødnahi:æ
DATI  "bjødnahi:e
PREP  i
LOKA  gratte
KONR  0619 Ål
GBNR  127.30
KART  ØK BO 060 Sangenuten
KARU  C1
INNR  2
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Grotte i bergknaus. Folk meiner her har vore björnehi.
 
NAMN  Bjørnaholu
UTTA  "bjødnahå:Lu
DATI  "bjødnahå:Lun
PREP  i
LOKA  hole
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  C4
INNR  99
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Rund hole i stølsvollen, truleg dauisgrop.
 
NAMN  Bjørnahovda
UTTA  "bjødnahøvda
DATI  "bjødnahøvdae
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  F5
INNR  5
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1983
KOMM  Hovda med mykje "bjødnaber", d.e. svart blåber.
 
NAMN  Bjørnahovda
UTTA  "bjødnahåvda
DATI  "bjødnahåvdae
PREP  på
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
GBNR  24,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  d3
INNR  245
INFO  Medgard, Asle født 1912
OPPS  Per Medgard 1981.
KOMM  Hovda i 243 Hagan. Ogso kalla berre Hovda.
 
NAMN  Bjørnakallen
UTTA  "bjødnakall'n
DATI  "bjødnakall'n
PREP  ved
LOKA  kall
KONR  0619 Ål
GBNR  58,5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  B2
INNR  57
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Gamal seljekall, som no er burte.
 
NAMN  Bjørnaolla
UTTA  "bjødnaålla
DATI  "bjødnaåldun
PREP  i
LOKA  oppkome
KONR  0619 Ål
GBNR  107,40
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  g4
INNR  166
INFO  Underberg, Tor født 1910
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Oppkome. Sjå 165 Bjørneteigen
 
NAMN  Bjørnarova
UTTA  "bjødnaro:va
DATI  "bjødnaro:vun
PREP  på
LOKA  jordet
KONR  0619 Ål
GBNR  24,5
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c4
INNR  271
INFO  Medgard, Eilev født 1917
INFO  Medgard, Engebret født 1919
OPPS  Per Medgard 1981.
KOMM  Bratt del av jordet.
 
NAMN  Bjørnaskorri
UTTA  "bjødnaskørre
DATI  "bjødnaskørr'n
PREP  på
LOKA  skard
KONR  0619 Ål
GBNR  1,1
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  B5
INNR  42
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Bratt, trangt skard opp 72 Akslebergi. Det skal ha gått bjørn opp og ned der.
 
NAMN  Bjørnaskytt
UTTA  "bjødnasjytt
DATI  "bjødnasjytt
PREP  på/ved
LOKA  hovde
KONR  0620 Hol
GBNR  4,3 4 5 6
KART  ØK BO 061 5 1 Fekjastølan
KARU  D6
INNR  15
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Hovda ved stølsvegen.
 
NAMN  Bjørnaskytt
UTTA  "bjødnasjytt
DATI  "bjødnasjytt
PREP  ved
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  123,52
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  D1
INNR  21
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Hovda ved stølsvegen. Ogso reg. på BO 061 5 1.
 
NAMN  Bjørnaskålin
UTTA  'bjødnaskå:Lin
DATI  'bjødnaskå:Lo
PREP  i
LOKA  område
KONR  0619 Ål
GBNR  69,1
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  B2
INNR  70
INFO  Hoff, Lars Th. født 1916
OPPS  Haug Varberg, Oddmund 1982
KOMM  Beiteområde ova 3 Høgenatten, som stølsfolket kallar "Bjødnanatten". Sjå ogso 69 Skrubbehallin.
 
NAMN  Bjørnastølen
UTTA  "bjødnastø:l'n
DATI  "bjødnastø:le
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  15,20
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  F6
INNR  77
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Langstøl.
 
NAMN  Bjørnateigen
UTTA  "bjødnataigæn
DATI  "bjødnataiji
PREP  på
LOKA  stykke
KONR  0619 Ål
GBNR  107,40
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  g4
INNR  165
INFO  Underberg, Tor født 1910
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Stykke på jordet. Ein streifbjørn gjekk over her ca. 1900. Han drakk av 166 Bjørneolla.
 
NAMN  Bjørnaåkeren
UTTA  "bjødnaå:kæN
DATI  "bjødnaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  4,20
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  c5
INNR  23
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Åker, oppbroten av Bjørn Sveinsgard.
 
NAMN  Bjørnaåkeren
UTTA  "bjødnaå:kæN
DATI  "bjødnaå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  69,4
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  D3
INNR  171
INFO  Lappegard, Turid født 1910
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Åker.
 
NAMN  Bjørnen
UTTA  'bjødd'n
DATI  'bjødne
PREP  på
LOKA  skjér
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  D2
INNR  49
INFO  Dengerud, Helge født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Langvore skjér. Neddemd.
 
NAMN  Bjørnholun
UTTA  'bjødd'nhå:Lud'n
DATI  'bjødd'nhå:Lo
PREP  i
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  35,12
KART  ØK BP 063 5 4 Svartetjørni
KARU  f5
INNR  53
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Per Medgard 1983
KOMM  Merke etter gamal støl, truleg rydda av Bjørn Skjerv¬heim. Sjølve vollen ligg mogeleg utanfor kartramma.
 
NAMN  Bjørnluslættet
UTTA  'bjødd'nluslætte
DATI  'bjødd'nluslætte
PREP  i
LOKA  slåttemark
KONR  0619 Ål
GBNR  34,3
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  f4
INNR  42
INFO  Opsata, Lars født 1899
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Slåttemark i gamal tid. Tuft etter løe.
 
NAMN  Bjørnsbu
UTTA  'bjø:Nsbu
DATI  'bjø:Nsbu
PREP  på/ved
LOKA  bu
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  ?
INNR  23
INFO  Jonset, Arvid født 1934
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Eingong ei fiskebu åt Bjørn Strand. "Sunnafor SunDbrei-stølen". Kan ikkje stadfestast i dag. Ikkje merka på kartet. Sjå namn nr. 1 og 2.
 
NAMN  Bjørnsbubekken
UTTA  'bjø:Nsbubækkæn
DATI  'bjø:Nsbubækkæn
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR  125,7
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  E2
INNR  1
INFO  Dalseide, Ingrid født 1929
INFO  Dalseide, Jon født 1929
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Bekk frå 2 Bjørnsbutjørni. Sjå 23 Bjørnsbu.
 
NAMN  Bjørnsbutjørni
UTTA  'bjø:NsbuKødne
DATI  'bjø:NsbuKødne
PREP   
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  125,7 o.fl.
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  E2
INNR  2
INFO  Dalseide, Ingrid født 1929
INFO  Dalseide, Jon født 1929
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Tjørn i fjellhamni. Sjå 1 Bjørnsbubekken og 23 Bjørnsbu.
 
NAMN  Bjørnstad
UTTA  "bjø:n.sta
DATI  "bjø:n.sta
PREP  ?
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  27,3
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c d4 5
INNR  153
INFO  Sørbøen, Ola H. født 1905
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
KOMM  Mindre bruk, frådelt 130 Kolbjørnsgard 1950.
 
NAMN  Bjørnstølen
UTTA  'bjødd'nstø:l'n
DATI  'bjødd'nstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  3,3
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  D1
INNR  55
INFO  Oppskrivaren, født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Heimstøl.
 
NAMN  Bjørusviki
UTTA  'bjø:rusvi:Ki
DATI  'bjø:rusvi:kæn
PREP  i
LOKA  vik
KONR  0619 Ål
GBNR  125.3
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  F 2
INNR  14
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Liti vik i innfallsosen til Strandafjorden.
 
NAMN  Bjørvikvadet
UTTA  "bjørvikva:æ
DATI  "bjørvikva:e
PREP  i
LOKA  vad
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  C1 2
INNR  53
INFO  Dengerud, Helge født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Vad over eine greini av åni, ved innfallsosen. Neddemd.
 
NAMN  Bjørøybråten
UTTA  "bjø:råybrø:ten
DATI  "bjø:råybrø:ta
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  8,4
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  B3
INNR  43
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Bruk. Også kalla Torebråten.
 
NAMN  Bjørøyi
UTTA  "bjø:råyne
DATI  "bjø:råyn
PREP  på
LOKA  øy
KONR  0619 Ål
GBNR  1,1 5,13
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  B3 4
INNR  41
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Stor, flat øy i Hallingåni. Her ligg garden 39 Nørdre Bjørøyi.
 
NAMN  Bjørøynatten
UTTA  "bjø:råynatt'n
DATI  "bjø:råynatte
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  5,10
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  D4
INNR  36
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1982
KOMM  Hovda i lii ova 40 Søre Bjørøyni.
 
NAMN  Blautedyssa
UTTA  "bLåutædyssa
DATI  "bLåutædyssun
PREP  i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  F1
INNR  29
INFO  Lappegard, Ola T. født 1894
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Myrpytt i stølshamni.
 
NAMN  Blautemyrhellan
UTTA  "bLåutæmyrhællad'n
DATI  "bLåutæmyrhællo
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR  70,7 11
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  E5
INNR  77
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Svake hellingar med litt myr i.
 
NAMN  Blautemyri
UTTA  "bLåutæmy:re
DATI  "bLåutæmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  84,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f5
INNR  132
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Dyrka myr på 130 Brattegard, N for 131 Storemyri.
 
NAMN  Blautemyri
UTTA  "bLåutæmy:re
DATI  "bLåutæmy:N
PREP  i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  123.52
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  A 5
INNR  101
INFO  Svein Thune, 1912.
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Blaut myr med hol som var farlege for krøteri.
 
NAMN  Blautemyrkroken
UTTA  "bLåutæmyrkro:kæn
DATI  "bLåutæmyrkro:Ki
PREP  i
LOKA  stad
KONR  0619 Ål
GBNR  110,32 35
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  B4
INNR  13
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Stad i vintervegen, der myri fraus seint til. Vegen ringar seg rundt eit berg.
 
NAMN  Blautmyran
UTTA  "bLåutmy:rad'n
DATI  "bLåutmy:ro
PREP  på/i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  93,4,6
KART  ØK Mykingstølen BO 062 5 1
KARU  a6
INNR  4
INFO  Oppskrivaren, født 1952
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Blaute myrar.
 
NAMN  Bleikefet
UTTA  'bLaikæfe:t
DATI  'bLaikæfe:t
PREP  på
LOKA  fet
KONR  0619 Ål
GBNR  38,2/40,25/fleire?
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  A1
INNR  62
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Fet ved kjerrevegen.
 
NAMN  Bleikefet
UTTA  'bLaikæfe:t
DATI  'bLaikæfe:t
PREP  på
LOKA  slette
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  D E4
INNR  129
INFO  Skrindo, Tor født 1910
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Slette i fjellhamni, der bufarvegen går over, og kryssar ei annan slepe som går langs fjellet.

NAMN  Bleikefetbakken
UTTA  'bLaikæfetbaKin
DATI  'bLaikæfetbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  25,2
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  d2
INNR  254
INFO  Medgard, Asle født 1912
OPPS  Per Medgard 1981.
KOMM  Bakke i stigen, N for 252 og 253 Bleikfetan.
 
NAMN  Bleikefetbakken
UTTA  'bLaikæfetbaKin
DATI  'bLaikæfetbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  D4
INNR  130
INFO  Skrindo, Tor født 1910
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Bakke i bufarvegen, ved 129 Bleikefet.
 
NAMN  Bleikemyrdalen
UTTA  "bLaikæmyDa:N
DATI  "bLaikæmyDa:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  126,1
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  B3
INNR  61
INFO  Breie, Torstein S. født 1914
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Dal i fjellhamni. Tufter.
 
NAMN  Bleikemyrhaugen
UTTA  "bLaikæmyrhåugæn
DATI  "bLaikæmyrhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  18,23
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  D E 3
INNR  52
INFO  Sletto, Olav født 1926
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Haug for 29 Bleikemyri.
 
NAMN  Bleikemyri
UTTA  "bLaikæmy:re
DATI  "bLaikæmy:N
PREP  på
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  18,23
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  D3
INNR  29
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  "Myr som alltid ser bleik ut". Men: "Når det grønskast i Bleikemyri, er det hamn i Vermelii".
 
NAMN  Bleikemyri
UTTA  "bLaikæmy:re
DATI  "bLaikæmy:N
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  86,1 86,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  E3
INNR  40
INFO  Hovdegard, Ingebret født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Myr der vintervegen gjekk 5 600 m S for brui over Votna.
 
NAMN  Bleikreitjørni
UTTA  "bLaikraiKødne
DATI  "bLaikraiKødd'n
PREP  på, i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  F5
INNR  9
INFO  Arnegard, Gunnar født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  NNV for 2 Rødungshovda. Kunamn kan ende på  rei.
 
NAMN  Blekketjørni
UTTA  "bLæKiKødne
DATI  "bLæKiKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  99,3
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  a1
INNR  86
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Liti tjørn med rik plantevekst vassplanter
 
NAMN  Blekkhuset
UTTA  'bLekkhu:sæ
DATI  'bLekkhu:se
PREP  i
LOKA  skorr
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  e4
INNR  15
INFO  Skjervheim, Nils E. født 1919
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Ei skorr i berget, med ein heller som syner svart nedanfrå gardane.
 
NAMN  Blekkmoen
UTTA  'bLækkmo:n
DATI  'bLækkmo:e
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  120,8
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d3
INNR  107
INFO  Brenno, Eirik født 1913
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Bruk eller plass. Her budde blikkenslagar "Blekken".
 
NAMN  Bliemålet
UTTA  "bLi:æmå:Læ
DATI  "bLi:æmå:Le
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  128,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  b4
INNR  124
INFO  Breiehagen, Ola født 1924
OPPS  Birgit Eikra 1983
KOMM  Solvendt åker.
 
NAMN  Blomestølbotnan
UTTA  "bLo:mæstølbåttad'n
DATI  "bLo:mæstølbåtto
PREP  i/uppå
LOKA  botn
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  539 374
INNR  182
INFO  Eivind Helling, f. 1918
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Bottar i ei "hylle" der 5 Reineskarvet ris opp, ovanfor øvre Blomstølen.
 
NAMN  Blomestølnuten
UTTA  "bLo:mæstølnu:t'n
DATI  "bLo:mæstølnu:te
PREP  på/i
LOKA  nut
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  537 377
INNR  181
INFO  Eivind Helling, f. 1918
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  N for øvre Blomestølen, over 182 Blomestølbottane.
 
NAMN  Blomerusti
UTTA  "bLo:mæruste
DATI  "bLo:mærust'e
PREP  i
LOKA  rust
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BP 060 Nyset
KARU  F2
INNR  10
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM   
 
NAMN  Blæstemyran
UTTA  "bLæstæmy:rad'n
DATI  "bLæstæmy:ro
PREP  på
LOKA  stølsvoll
KONR  0619 Ål
GBNR  28,4
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  C D1
INNR  98
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Vindegg, Margit 1982
KOMM  Stølsvoll, rudt ca. 1705. Blesteplassar, delvis utanfor kartramma. Sjå 102 Surtepytten.
 
NAMN  Blæstemyran
UTTA  "bLæstæmy:rad'n
DATI  "bLæstæmy:ro
PREP  på, i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  73,2, 72,4
GBNR  71,6, 74,4
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  E23
KARU  F2
INNR  11
INFO  Stave, Torand født 1913
INFO  Haga, Gro født 1915
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Myrane V for 10 Nystølen. Ingen blæsterplass er kjend.
 
NAMN  Blæstemyrolla
UTTA  "bLæstæmyrålda
DATI  "bLæstæmyråldun
PREP  i
LOKA  olle
KONR  0619 Ål
GBNR  28.4
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  E 6
INNR  83
INFO  Opsata, Lars født 1899, Asle Kvelprud, 1914
OPPS  Margit Vindegg 1982
KOMM  Svær olle med jarnhaldig vatn i kanten av Blæstemyran.
 
NAMN  Blæsti
UTTA  'bLæste
DATI  'bLæst'n
PREP  på
LOKA  topp
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  C 5
INNR  28
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Syver T. Holo 1982.
KOMM  Ruvande hovda/topp i fjellhamni. Jarnvinneplassar er kjend SA, m.a. 83 Blæstemyrolda, ca 2.7 km. undan. Feilaktig kalla " Gaukelinatten " på dette kart¬bladet.
 
NAMN  Blåbergbakken
UTTA  'bLå:bærbaKin
DATI  'bLå:bærbakka
PREP  i
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
GBNR  89,2
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  b4 5
INNR  241
INFO  Berg, Ola H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Hallene under 240 Blåberget.
 
NAMN  Blåberget
UTTA  'bLå:bærgæ
DATI  'bLå:bærji
PREP  på/i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  80,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g3 4
INNR  49
INFO  Embrik L Kaslegard, f. 1906
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Berghamar, NNV for 47 Kaslestølen. Ogso kalla Natten.
 
NAMN  Blåberget
UTTA  'bLå:bærgæ
DATI  'bLå:bærji
PREP  på
LOKA  nut
KONR  0619 Ål
GBNR  89,2
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  b4
INNR  240
INFO  Berg, Ola H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Ein av nutane i grensa mellom Vats sameige og heimehamnene nedanfor (S for).
 
NAMN  Blåbergi
UTTA  'bLå:bærji
DATI  'bLå:bærgo
PREP  på/i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  688 379
INNR  332
INFO  Springgard, Kari født 1891
INFO  Løkensgard, Kari født 1902
OPPS  Ola E. Hagen 1981.
KOMM  Fjellmassiv, bratt mot bygdi og stølane under.
 
NAMN  Blåbergkjaften
UTTA  'bLå:bærgKaft'n
DATI  'bLå:bærgKafte
PREP  i
LOKA  skard
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  686 382
INNR  343
INFO  Springgard, Kari født 1891
INFO  Løkensgard, Kari født 1902
OPPS  Ola E. Hagen 1981.
KOMM  Skard i 332 Blåbergi, kan gå langt ned i stupi ovantil.
 
NAMN  Blåbergstølen
UTTA  'bLå:bærgstø:l'n
DATI  'bLå:bærgstø:le
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  696 372
INNR  316
INFO  Springgard, Kari født 1891
INFO  Løkensgard, Kari født 1902
OPPS  Ola E. Hagen 1981.
KOMM  Stølsameige, under 332 Blåbergi. I daglegtale ofte kalla  "Unde Blåbergo".
 
NAMN  Blåbergtorvetuku
UTTA  "bLå:bærgtårvætu:ku
DATI  "bLå:bærgtårvætu:kun
PREP  i
LOKA  torvtak
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  C2
INNR  110
INFO  Skrindo, Håkon K.M. født 1935
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Torvtak til stølen Blåbergi.
 
NAMN  Blåbergåni
UTTA  'bLå:bærgå:ne
DATI  'bLå:bærgå:n
PREP  i
LOKA  ån
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  C D E 1 2 3
INNR  135
INFO  Espegard, Eirik født 1926
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Åni som kjem ned frå "uppunde Blåbergo".
 
NAMN  Blåbærhaugan
UTTA  'bLå:bærhåugan
DATI  'bLå:bærhåugan
PREP  på
KONR  0616 Nes
GBNR  sameige
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  F4
INNR  83
INFO  Otto Garnås, født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Haugar/hovder i stølshamni.
 
NAMN  Blåbærhaugen
UTTA  'bLå:bærhåugæn
DATI  'bLå:bærhåuji
PREP  på/i
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  26,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b2
INNR  318
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Haug med berg i.
 
NAMN  Blåbærhaugen
UTTA  'bLå:bærhåugæn
DATI  'bLå:bærhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  C5
INNR  36
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Haug som stikk ut i myrane.
 
NAMN  Blåbærhaugmyri
UTTA  'bLå:bærhåugmy:re
DATI  'bLå:bærhåugmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  26,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b2
INNR  319
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
 
NAMN  Blåen
UTTA  bLå:n
DATI  bLå:n
PREP  ved
LOKA  stein
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  E4
INNR  15
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1983
KOMM  Stor stein. Ikkje langt frå stig.
 
NAMN  Blånatten
UTTA  'bLå:natt'n
DATI  'bLå:natte
LOKA  natt
KONR  0619 Ål
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  C4
INNR  35
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Mørk, markert natt i NV re hyrna av hamni til Hesthovd-stølen. Bufarvegen til Skard og Eitrestølen går like ved.
 
NAMN  Blånattleinin
UTTA  'bLå:nattlainid'n
DATI  'bLå:nattlaino
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  C45
INNR  37
INFO  Brattegard, Eirik født 1924
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Austhellingane frå 35 Blånatten.
 
NAMN  Blånattjørni
UTTA  'bLå:nattKødne
DATI  'bLå:nattKød'n
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  CD4
INNR  36
INFO  Brattegard, Eirik født 1924
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  N for 35 Blånatten.
 
NAMN  Blånuten
UTTA  "bLå:nu:t'n
DATI  "bLå:nu:te
PREP  på/i
LOKA  nut
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  597 435
INNR  60
INFO  Knut Gurigard, f. 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Bratt, mørk, markert nut.
 
NAMN  Blåsifeten
UTTA  'bLå:sife:t'n
DATI  'bLå:sife:te
PREP  på
LOKA  slette
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  E4
INNR  84
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Finntoppfet ved 83 Blåsihaugen.
NAMN  Blåsihaugen
UTTA  'bLå:sihåugæn
DATI  'bLå:sihåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  E3
INNR  83
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Liten haug i fjellhamni. Grensepunkt. Verhardt.
 
NAMN  Bollfjellet
UTTA  "bållfjællæ
DATI  "bållfjælle
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  E3
INNR  57
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Langrundt hovda i stølshamni.
 
NAMN  Bollfjellskardet
UTTA  "bållfjællska:Læ
DATI  "bållfjællska:Le
PREP  i
LOKA  skard
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  E3
INNR  58
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Skard mellom 57 Bollfjellet og 59 Hamran.
 
NAMN  Bomberud
UTTA  "bombæru/"bum 
DATI  "bombæru/"bum-
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  32,9,18,47
KART  ØK BQ Liagardan 062 5 1
KARU  b6
INNR  358
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Gard. Tidlegare husm.plass. Ogso uttala Bumberu.
 
NAMN  Bomberudslåtta
UTTA  "bombæruslåtta/bumbæ-
DATI  "bombæruslåttun
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  32,9
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  d3
INNR  5
INFO  Myro, Knut født 1924
OPPS  Knut Myro 1981
KOMM  Tidlegare husmannsplass under Bomberud. Ogso kalla Hågenslåtta, etter Ola Hågensen.
 
NAMN  Bomberudtjørni
UTTA  "bombæruKødne/bumbæ-
DATI  "bombæruKød'n
PREP  i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  32,9
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b6
INNR  31
INFO  Sataslåtten, Torstein født 1928
OPPS  Nils Noss 1983
KOMM  Tjørn, som fylgjer vasstanden i åni. Sjå 358 Bomberud.
 
NAMN  Bondebakken
UTTA  'bondæbaKin
DATI  'bondæbakka
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  55,4,5
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  e2
INNR  180
INFO  Margit Gunhildgard, 1908
OPPS  Syver T. Holo 1982.
KOMM  Åker.
 
NAMN  Bordstolhaugan
UTTA  "bo:SToLhåugad'n
DATI  "bo:SToLhåugo
PREP  på/i
LOKA  haugar
KONR  0619 Ål
GBNR  117,5
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  F6
INNR  209
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard, 1983
KOMM  Haugar ved vegen. Litt sunnafor ligg Bordstolmyri, reg. på BO 061 5 2 Klyvset, namn nr. 80 der.
 
NAMN  Bordstolmyri
UTTA  "bo:SToLmy:re
DATI  "bo:SToLmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  117.5, 120.1
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  F 1
INNR  80
INFO  Warberg, Thor født 1952
OPPS  Thor Warberg 1982
KOMM  Myr ved Bordstolhaugan.
 
NAMN  Borghilddammen
UTTA  "bårjildammæn
DATI  "bårjildamme
PREP  i
LOKA  dam
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  D2
INNR  123
INFO  Skrindo, Tor født 1910
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Fin vaskedam som Borghild brukte, ca. 1900. Ogso kalla Sisseldammen, truleg eldre namn.
 
NAMN  Borghildgjerda
UTTA  "bårjilljæ:La
DATI  "bårjilljæ:Lun
PREP  på
LOKA  stølsvoll
KONR  0619 Ål
GBNR  34,1
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  B3
INNR  55
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Tidlegare stølsvoll. Høyrde eingong til Arnegard.
 
NAMN  Borghildhaugan
UTTA  "bårjilhåugad'n
DATI  "bårjilhåugo
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  D3
INNR  122
INFO  Skrindo, Tor født 1910
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Morene haugar ved 123 Borghilddammen.
 
NAMN  Bossetbakken
UTTA  "båssætbaKin
DATI  "båssætbakka
PREP  på/i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  D4
INNR  34
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Bakke i vegen opp 33 Bossetlii.
 
NAMN  Bossetlii
UTTA  "båssætli:e
DATI  "båssætli:n
PREP  i
LOKA  li
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  D4 5
INNR  33
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Lang N hallande li i Stølshamni. Fjellskog.
 
NAMN  Bossetstølan
UTTA  "båssætstø:lad'n
DATI  "båssætstø:lo
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  110, 7 br.nr.
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  D E4 5
INNR  40
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Langstølar   stølsgrend. Ogso kalla berre Bosset.
 
NAMN  Botilstølen
UTTA  "botillstø:l'n
DATI  "botillstøle
PREP  på
LOKA  Husm.plass
KONR  0619 Ål
GBNR  55.4,5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  F5
INNR  285
INFO  Lars Holeplass, 1910.
OPPS  Syver T. Holo 1982.
KOMM  Har vore husm.plass. Namnet etter Botil Tveito.
 
NAMN  Botilåkeren
UTTA  "bo:tillå:kæN
DATI  "bo:tillå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  115,3
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d2 ?
INNR  451
INFO   
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Åker i 347 Rimejordet. Usikker kartfesting.
 
NAMN  Botnan
UTTA  "båttad'n
DATI  "båtto
PREP  i
LOKA  lende
KONR  0619 Ål
GBNR  82,1,5
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f4
INNR  102
INFO  Luksengard, Lars født 1897
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Slakare lende, oppå bakkane, under bergi i heimehamni til 87 Losengard. Tuft.
 
NAMN  Botnen
UTTA  'bått'n
DATI  'båtte
PREP  i
LOKA  botn
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  E2
INNR  80
INFO  Kjellargard, Ola født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  N for (innafor) 79 Veslebreda.
 
NAMN  Botolvshuset
UTTA  "bå:tåShu:sæ
DATI  "bå:tåShu:se
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  31,2
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b c4 5
INNR  126
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1981
KOMM  Ogso kalla Botolvshus eller Jordet. Namn etter han som kjøpte bruket i 1806.
 
NAMN  Botolvsmyri
UTTA  "bå:tåSmy:re
DATI  "bå:tåSmy:N
PREP  på, i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  75,2
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  C4
INNR  74
INFO  Thon, Embrik E. født 1912
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Myr i delet mellom utmarki til 65 Nørdre Toni og 85 Dokki. Botolvnamn i Dokki frå oml. 1650 til 1744.
 
NAMN  Botolvstølen
UTTA  "bå:tåLstø:l'n
DATI  "bå:tåLstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  59,3
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B C3
INNR  93
INFO  Haug, Knut født 1934
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Heimstøl.
 
NAMN  Botolvstølhalli
UTTA  "bå:tåLstølhalle
DATI  "bå:tåLstølhall'n
PREP  i
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
GBNR  60,1
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B3
INNR  42
INFO  Veslehaug, Botolv født 1901
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Hall ved 93 Botolvstølen.
 
NAMN  Botolvstølhovda
UTTA  "bå:tåLstølhåvda
DATI  "bå:tåLstølhåvdae
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  60,1
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B3
INNR  43
INFO  Veslehaug, Botolv født 1901
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Hovda ved 93 Botolvstølen.
 
NAMN  Botolvsåkeren
UTTA  "bå:tåSå:kæN
DATI  "bå:tåSå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  55.21
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  E4
INNR  223
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
KOMM  Åker, oppbroten av ein Botolv.
 
NAMN  Bottegrovi
UTTA  "båttægro:ve
DATI  "båttægro:væn
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  B3
INNR  115
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bekk, renn ut i 113 Dyrebott tjørni i NA re kant.
 
NAMN  Botthovda
UTTA  "båtthåvda
DATI  "båtthåvdae
PREP  på, i
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  E2
INNR  84
INFO  Kjellargard, Ola født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hovda, flatvore oppå.
 
NAMN  Bottjørni
UTTA  'båttKødne
DATI  'båttKød'n
PREP  i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 062 5 2 Primhovda
KARU  D2
INNR  19
INFO   
OPPS  Haug, Oddmund 1983
KOMM  Tjørn i fjellhamni. Sjå ogso nr. 20.
 
NAMN  Branden
UTTA  'brand'n
DATI  'brande
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  23,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  f5
INNR  46
INFO  Sataslåtten, Torstein født 1928
OPPS  Nils Noss 1983
KOMM  Husmannsplass. Tufter.
 
NAMN  Brandhaugen
UTTA  "brandhåugæn
DATI  "brandhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  124,1
KART  ØK BO 061 5 1 Fekjastølan
KARU  F5
INNR  4
INFO  Thune, Svein født 1912
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Haug i fjellhamni.
 
NAMN  Branesberget
UTTA  'bra:næsbærgæ
DATI  'bra:næsbærji
PREP  på
LOKA  tuft
KONR  0619 Ål
GBNR  122,4
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d3
INNR  61
INFO  Brenno, Eirik født 1913
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Gamle tufter   no bustad. I målføret heiter det "Branes", om Bragernes.
 
NAMN  Brattebakke
UTTA  "brattæbaKi
DATI  "brattæbaKi
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  78,2
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  A2
INNR  190
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hovda VNV for 143 Grønlihovda. Bakke i stigen til fjells, som går over litt V for toppen.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  66,1
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  E2
INNR  237
INFO  Oleivsgard, Odd født 1939
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Bratt bakke i stigen opp til heimstølen.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  på
LOKA  jorde
KONR  0619 Ål
GBNR  65,4
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  E3
INNR  254
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Bratt stykke på jordet.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  på/i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  59,1
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B5
INNR  63
INFO  Etterlid, Aslaug født 1915
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Bratt åker.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  56.5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  D4
INNR  171
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
KOMM  Bakke på jordet.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  117,3
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b4
INNR  54
INFO  Noss, Emil født 1903
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  (ikkje nr. på kartet)
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  120,49
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b3
INNR  80
INFO  Brenno, Eirik født 1913
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Bakke i heimehamni. Stig går opp der.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  47,6
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a4
INNR  325
INFO  Skrindo, Ole N. født 1912
OPPS  Olav Øygard 1981.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  54,1,17
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  d2
INNR  93
INFO  Sorteberg, Torstein T. født 1905
OPPS  Astrid Sorteberg 1981.
KOMM  Åker.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  105,3
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  d2
INNR  79
INFO  Sorteberg, Torstein T. født 1905
OPPS  Astrid Sorteberg 1981.
KOMM  Åker.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  20,10   22,3
KART  ØK BQ Liagardan 062 5 1
KARU  g3
INNR  363
INFO  Arnfinn Haugo, 1923
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Åker, skibakke.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  28,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c5
INNR  74
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1981.
KOMM  Eikre. Dyrka etter ca. 1870.

NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  jordstykke
KONR  0619 Ål
GBNR  47,12,13
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c4
INNR  278
INFO  Ivar K. Skrindo, 1925
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Stykke på jordet. Har vore åker.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  jordstykke
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d3
INNR  453
INFO  Bøygard, Tor født ¤
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Stykke på jordet, truleg ein gong åker. No bustadtomt.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  109,2
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  C3
INNR  64
INFO  Ulshagen, Hermann født 1908
OPPS  Hermann Ulshagen 1982
KOMM  Åker litt neda fjöstufti i det gamle gardstunet.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbakkin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  56.2
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  D3
INNR  191
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
KOMM  Tilsvarar B.nr. 171 og 156 Kjerringbakkan.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  81,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g4
INNR  82
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Bakke ova 80 Urdin, under bergi, V. ved delet i heime-hamni i 50 Havardsgard.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  uppå, i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  74,8
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  G1
INNR  4
INFO  Farstad, Mari Bergton født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bakke i vintervegen, 5 600 m S for Votna.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  på, i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  92,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  C2
INNR  224
INFO  Skarsgard, Ola O. født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  I stigen som går opp til 225 Skardmyri.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  91,8
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  E2
INNR  169
INFO  Arnegard, Gunnar født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åker, " så bratt at til øvre delen måtte dei frakte møk i kløv". N for tunet på 159 Nørdre Arnegard, ved grensa til 91,6.
 
NAMN  Brattebakken
UTTA  "brattæbaKin
DATI  "brattæbakka
LOKA  slåttemark
KONR  0619 Ål
GBNR  91,2
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  F2
INNR  64
INFO  Turkarstad, Lars født 1912
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Slåttebakke, NNA for tunet i 56 Turkarstad, mot 91,35.
 
NAMN  Bratteberget
UTTA  "brattæbærgæ
DATI  "brattæbærji
PREP  på/i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  704 419
INNR  293
INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
 
NAMN  Brattegard
UTTA  "brattæga:L
DATI  "brattæga:L
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  84,1,2,3
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f5 og e f5
INNR  293
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Tre gardar i Vats. Sjå nr. 130, 150 og 160.
 
NAMN  Brattegard
UTTA  "brattæga:L
DATI  "brattæga:L
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  84,2
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f5
INNR  150
INFO  Mari Dokken, f. 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Gard i 28 Søre Vats. Sjå elles nr. 130 Brattegard (1) og 160 Brattegard, øvre (3) 1647:"Brattegaard". Sjå nr. 293.
 
NAMN  Brattegard
UTTA  "brattæga:L
DATI  "brattæga:L
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  84,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f5
INNR  130
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Gard i 28 Søre Vats. 1647: "Brattegaard". Sjå nr. 150 Brattegard (2) nr. 160 Brattegard, øvre (3). Sjå nr. 293.
 
NAMN  Brattegard, øvre
UTTA  "øvræ "brattæga:L
DATI  "øvræ "brattæga:L
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  84,3
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  e f5
INNR  160
INFO  Brattegard, Eirik født 1924
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Gard i 28 Søre Vats. Sjå elles nr. 130 og 150, begge Brattegard. 1647: "Brattegard". Sjå ogso nr. 293.
 
NAMN  Brattegardfeten
UTTA  "bratt'ægaLfe:t'n
DATI  "bratt'ægaLfe:te
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  84,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  F1
INNR  14
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Heimstøl på flatene ved Vatsfjorden. Tidlegare tuft, no idrettsplass. På garden, Brattegard 84,2, til dagleg kalla Feten. Same heimstølnamnet på A sida, namn nr. 12.
 
NAMN  Brattegardfeten
UTTA  "brattægaLfe:t'n
DATI  "brattægaLfe:te
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  84,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  F1
INNR  12
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Heimstøl med 2 tufter. Eigni åt 84,1 ut til Vatsfjorden. 
NAMN  Brattegardhagen
UTTA  "brattægaLha:jin
DATI  "brattægaLha:ga
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  84,5
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  e5
INNR  184
INFO  Haga, Torleiv født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Gard i 28 Søre Vats. Frådelt bruk nr. 3 i 1877.
 
NAMN  Brattegardslåtta
UTTA  "brattægaLslåtta
DATI  "brattægaLslåttun
LOKA  bruk
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  84,4
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  E1
INNR  215
INFO  Ål Bygdesoge IV, s. 92
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bruk frådelt Brattegard 84,3 sist på 1700 talet. Før det husmannsplass kalla Torbjørnslåtta. No kalla Slåtta.
 
NAMN  Brattehalli
UTTA  "brattæhalle
DATI  "brattæhall'n
PREP  i
LOKA  stykke
KONR  0619 Ål
GBNR  48,2
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  g3
INNR  233
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Stykke på jordet.
 
NAMN  Bratteholl
UTTA  'brattehåll
DATI  'brattehåll
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR  62,3/70,5 20
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  B C2
INNR  30
INFO  Torsteinsrud, Sigv. født 1889
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Austhelling, med stig langsetter.
 
NAMN  Brattehalli
UTTA  "brattæhalle
DATI  "brattæhall'n
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  35,3
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  f5
INNR  2
INFO  Skjervheim, Nils E. født 1919
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Attlagd åker.
 
NAMN  Bratteeikra
UTTA  "brattæaikra
DATI  "brattæaikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  26,1,7
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b3
INNR  291
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Stykke på jordet.
 
NAMN  Bratteeikra
UTTA  "brattæaikra
DATI  "brattæaikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  30,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b4
INNR  192
INFO  Tormodsgard, Ola f. 1918
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
 
NAMN  Bratteikra
UTTA  "brattaikra
DATI  "brattaikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  93,2
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  f3
INNR  85
INFO  Warberg, Embrik født 1915
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Eikre i bratt bakke.
 
NAMN  Bratteikra
UTTA  "bratt(æ)aikra
DATI  "bratt(æ)aikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  103,2,3,4
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  D4
INNR  57
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Hengbratt eikre i hamnehagen.
 
NAMN  Bratteleini
UTTA  "brattælaine
DATI  "brattælain
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  F3
INNR  21
INFO  Håheim, Torstein født 1894
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bratt SV helling, N for bufarvegen til Vallin, i Holle-hamni. Frå Vallin vart det kalla Hollebratteleine.
 
NAMN  Bratteleini
UTTA  "brattælaine
DATI  "brattælain
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
KART  ØK BL 065 Vallidn
KARU  F5
INNR  24
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bratte hellingar mot SV, NV over frå Bratteleinsnuten.
 
NAMN  Bratteleinshallin
UTTA  "brattælainshallid'n
DATI  "brattælainshallo
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
GBNR  88,1,2 89,1,3
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  C56
INNR  135
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Søre og vestre sida av 134 Bratteleinshovda.
 
NAMN  Bratteleinshovda
UTTA  "brattælainshåvda
DATI  "brattælainshåvdae
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  88,1,2 89,1,3
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  C5
INNR  134
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hovda med bratte sider mot S og SV.
 
NAMN  Bratteleinsnuten
UTTA  "brattælain(s)nu:t'n
DATI  "brattælain(s)nu:te
PREP  på/i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  G2
INNR  4
INFO  Helling, Eivind født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  D32 70. Lange hellingar mot SV.
 
NAMN  Brattereina
UTTA  "brattæraina
DATI  "brattærainun
PREP  på/i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  117,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b4
INNR  42
INFO  Noss, Emil født 1903
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Bratt åker med svær reine.
 
NAMN  Brattereina
UTTA  "brattæraina
DATI  "brattærainun
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  30,2   32,8
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b5
INNR  20
INFO  Moen, Ola S. født 1888
OPPS  Nils Noss 1983
KOMM  Bratt bakke, delvis brukt som åker.
 
NAMN  Brattereina
UTTA  "brattæraina
DATI  "brattærainun
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  33,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b5
INNR  63
INFO  Krydshaug, Margit født 1899
OPPS  Olav Stølen 1982.
KOMM  Bratt bakke. Truleg tidlegare åker.
 
NAMN  Brattereina
UTTA  "brattæraina
DATI  "brattærainun
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  24,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c4
INNR  230
INFO  Medgard, Asle født 1912
OPPS  Per Medgard 1981.
KOMM  Åker.
 
NAMN  Brattereinun
UTTA  "brattærainud'n
DATI  "brattæraino
PREP  i
LOKA  reine
KONR  0619 Ål
GBNR  45,1,4
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  d5
INNR  225
INFO  Kleivstølen, Sigurd født 1923
OPPS  Botolv Sehl 1981.
KOMM  Svære åkerreiner.
 
NAMN  Bratterud
UTTA  "brattæru:
DATI  "brattæru:
PREP  ?
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  b c1 2
INNR  167
INFO  Opheimsjorde, Ola født 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Åker i 86 eller 87 Rud. Kan ikkje stadfestast nøyare. Kanskje er det 88 Brattåkeren ? Ikkje avmerka på kartet.
 
NAMN  Bratteskeid
UTTA  "brattæSai
DATI  "brattæSai
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  35,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  f4
INNR  27
INFO  Skjervheim, Nils E. født 1919
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Bufarvegen frå 92 Skjervheim og opp 24 Bratteskriddalen.
 
NAMN  Bratteskeiddalen
UTTA  "brattæSaida:N
DATI  "brattæSaida:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  35,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  f4 5
INNR  24
INFO  Skjervheim, Nils E. født 1919
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Dalen der 23 Skjervheimsgrovi kjem ned, og der 27 Bratteskeid går.
 
NAMN  Brattestølen
UTTA  "brattæstø:l'n
DATI  "brattæstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  94,7
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  A2
INNR  46
INFO  Gurigard, Ola S. født 1900
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Heimstøl. Bratt. Det syner åkerreiner der.
 
NAMN  Brattetrædet
UTTA  "brattætræ:e
DATI  "brattætræ:e
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  24,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  d3
INNR  244
INFO  Medgard, Asle født 1912
OPPS  Per Medgard 1981.
KOMM  Bratt åker "uppi Hago"   nr. 243.
 
NAMN  Brattevelta
UTTA  "brattævæ£ta
DATI  "brattævæ£tun
PREP  i
LOKA  lesseplass?
KONR  0619 Ål
GBNR  22,48 o.fl.
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  B C 2 3
INNR  33
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Namnet finst i gamalt dokument. Truleg namn på ein lesseplass. Bratt ned til åni.
 
NAMN  Brattlii
UTTA  "brattli:e
DATI  "brattli:n
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  Fleire
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  b c4 6
INNR  21
INFO  Haugen, Eirik født 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Tømmerveg/bufarveg opp lii.
 
NAMN  Brattol
UTTA  "brattoL
DATI  "brattoL
PREP  i
LOKA  lende
KONR  0619 Ål
GBNR  119,2
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c4
INNR  74
INFO  Brenno, Eirik født 1913
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Bratt lende i heimehamni utanfor innmarki ova 201 Løytet
 
NAMN  Brattåkerdokki
UTTA  "brattåkærdåKi
DATI  "brattåkærdåkkæn
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  117,5
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c3
INNR  221
INFO  Noss, Emil født 1903
INFO  Sorteberglien, Torleiv født 1913
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Åker. Ikkje bratt. Ingen "Brattåker" er kjend her, men åkeren ovanfor er bratt.
 
NAMN  Bratteåkeren
UTTA  "brattæå:kæN
DATI  "brattæå:kære
PREP  på, i
LOKA  eikre
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  74,8
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  F5
INNR  28
INFO  Farstad, Mari født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Svært bratt eikre NV for tunet i 24 Bergtoni.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  18,1
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  c1
INNR  88
INFO  Lars Ruud, 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Tidlegare åker.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  53,1
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  d2
INNR  73
INFO  Sorteberg, Torstein T. født 1905
OPPS  Astrid Sorteberg 1981.
KOMM  Åker, øvst på jordet.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  4,39
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  b5
INNR  18
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Bratt åker.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  127.30
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  E 1
INNR  26
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Bratt åker
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  127,21,22
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  b c4
INNR  28
INFO  Bekkestad, Elling født 1914
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  127,10
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  c4
INNR  116
INFO  Svein Eikra, 1950
OPPS  Birgit Eikra 1983
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  128,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  b4
INNR  123
INFO  Breiehagen, Ola født 1924
OPPS  Birgit Eikra 1983
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  92,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  C3
INNR  210
INFO  Skarsgard, Ola O. født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  S for fylkesvegen, nesten V ved 209 Skardgrovi.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  63,1
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  G3
INNR  318
INFO  Gurigard, Jørand født 1894
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Åker.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  58,6
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B5
INNR  17
INFO  Løkensgard, Johs. født 1897
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  103,1
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  D5
INNR  41
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Bratt åker.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  123,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e3
INNR  115
INFO  Brenno, Eirik født 1913
INFO  Asgrimplass, Sverre født 1928
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Åker i 73 Pletten.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  121,2
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c d3
INNR  177
INFO  Noss, Emil født 1903
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Åker.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  120,9
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  b3
INNR  205
INFO  Noss, Emil født 1903
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Åker.
 
NAMN  Brattåkeren
UTTA  "brattå:kæN
DATI  "brattå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  107,1
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  f4
INNR  133
INFO  Underberg, Tor født 1910
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Åker.
 
NAMN  Brattåkerrøysi
UTTA  "brattåkæråyse
DATI  "brattåkæråys'n
PREP  på
LOKA  røys
KONR  0619 Ål
GBNR  58,6
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B5
INNR  19
INFO  Løkensgard, Johs. født 1897
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Røys ova 17 Brattåkeren.
 
NAMN  Brautevegen
UTTA  "bråutævæ:gæn
DATI  "bråutævæ:ji
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  C3
INNR  62
INFO  Hoff, Lars Th. født 1916
OPPS  Haug Varberg, Oddmund 1982
KOMM  Krøterveg frå stølane, ned mot lii.
 
NAMN  Brauti
UTTA  'bråute
DATI  'bråut'n
PREP  på
LOKA  langstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  127,17
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  D4
INNR  49
INFO  Breie, Torstein S. født 1914
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Langstøl. Stigen går over eit brot, ei høgde der.

NAMN  Bredabekken
UTTA  "bræ:abækkæn
DATI  "bræ:abæKi
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR  63,1/57,3
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  A2
INNR  38
INFO  Gurigard, Margit Dokk født 1914
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Bekk som renn uti 36 Breatjørni.
 
NAMN  Bredabotnen
UTTA  "bræ:abått'n
DATI  "bræ:abåtte
PREP  i
LOKA  botn
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  671 397
INNR  411
INFO  Gjeldokk, Nils født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1981
KOMM  Botten N for 410 Breareset, der stigen gjekk.
 
NAMN  Bredadalen
UTTA  "bræ:ada:N
DATI  "bræ:ada:Le
PREP  i
LOKA  botn
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  674 378
INNR  330
INFO  Springgard, Kari født 1891
INFO  Løkensgard, Kari født 1902
OPPS  Ola E. Hagen 1981
KOMM  Botten NA for 268 Lauvdalsbrea.
 
NAMN  Bredaranden
UTTA  "bræ:arand'n
DATI  "bræ:arande
PREP  på/i
LOKA  rand
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  ?
INNR  147
INFO  Skrindo, Håkon K. M. født 1935
OPPS  Ola E. Hagen 1981
KOMM  Morene rand SA for 128 Veslebréa.
 
NAMN  Bredareset
UTTA  "bræ:are:sæ
DATI  "bræ:are:se
PREP  på
LOKA  res
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  673 388
INNR  410
INFO  Gjeldokk, Nils født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1981
KOMM  Reset (høgdste punktet) i kløvvegen i skardet mellom 261 Vermenuten og 282 Fossebrea.
 
NAMN  Bredaskardet
UTTA  "bræ:aska:Læ
DATI  "bræ:aska:Le
PREP  i
LOKA  skard
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  A4
INNR  147
INFO  Håheim, Torstein født 1894
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Skard, retning N S, like A for 150 Skjenhovda. Fonnstøe, men fonni ligg ikkje heile sumaren.
 
NAMN  Bredastølen
UTTA  "bræ:astø:l'n
DATI  "bræ:astø:le
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  676 364
INNR  317
INFO  Margit Dokk Gurigard
OPPS  Ola E. Hagen 1981.
KOMM  Stølsameige, under 268 Lauvdalsbrea. I daglegtale ofte "Unde Bræun".
 
NAMN  Bredastølen
UTTA  "bræ:astø:l'n
DATI  "bræ:astø:le
PREP  på
LOKA  stølslag
KONR  0619 Ål
GBNR  63,1
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  A B1
INNR  33
INFO  Gurigard, Margit Dokk født 1914
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Stølslag. Ligg under Lauvdalsbrea.
 
NAMN  Bredatjørni
UTTA  "bræ:aKødne
DATI  "bræ:aKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  63,1
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  A B2
INNR  36
INFO  Gurigard, Margit Dokk født 1914
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Tjørn S for 33 Breastølen.
 
NAMN  Bredaugarden
UTTA  "bræauggaN
DATI  "bræauggaLe
PREP  på/i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  665 366
INNR  262
INFO  Lappegard, Ola O. født 1914
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
KOMM  Steingard under 268 Lauvdalsbrea   dele mellom stølslag.
 
NAMN  Bredaåni
UTTA  "bræ:aå:ne
DATI  "bræ:aå:n
PREP  i
LOKA  ån
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  B C2
INNR  148
INFO   
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Åni frå 33 Bréastølen og 36 Bréavatnet.
 
NAMN  Breibrenna
UTTA  "braibrænna/bræi 
DATI  "braibrænnun
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  4,43   44
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  a5
INNR  9
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Gardsbruk.
 
NAMN  Breidalen
UTTA  "braida:N
DATI  "braida:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  98,2
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  ikkje kartfest
INNR  203
INFO  Haga, Torleiv født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1981
KOMM  I eigni til 169 Jonstølen.
 
NAMN  Breidokk
UTTA  "braidåkk
DATI  "braidåkk
PREP  i
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  68,3 4 5
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  C1
INNR  6
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  To heimstølar, øvre og nedre.
 
NAMN  Breidokkberget
UTTA  "braidåkkbærgæ
DATI  "braidåkkbærji
PREP  på/i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  C1
INNR  10
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Sume kallar dette B., andre peikar på x.
 
NAMN  Breidokkdalen
UTTA  "braidåkkda:N
DATI  "braidåkkda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  C1 2
INNR  9
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Dal i lii ova 6 Breidokk.
 
NAMN  Breiegardan
UTTA  "braiæga:Lad'n
DATI  "braiæga:Lo
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  127,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  c4
INNR  141
OPPS  Birgit Eikra 1983
KOMM  Gamle gardar i hovuddalen, nær 1 Strandafjorden.
 
NAMN  Breiehagen
UTTA  "braiæha:jin
DATI  "braiæha:ga
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  128,1,10
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  B 45
INNR  142
OPPS  Birgit Eikra 1983
KOMM  Gard, vesta 141 Breiegardan.
 
NAMN  Breiemyri
UTTA  "braiæmy:re
DATI  "braiæmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  127.6
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  E 2
INNR  1
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Ei myr som har høyrt til garden Breie.
 
NAMN  Breieskorrfonni
UTTA  "braiæskårrfånne
DATI  "braiæskårrfånn
PREP  på
LOKA  fonn
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  694 377   313 Breieskorri
INNR  314
INFO  Springgard, Kari født 1891
INFO  Løkensgard, Kari født 1902
OPPS  Ola E. Hagen 1981.
KOMM  Snøfonn som ligg til sist på sumaren.
 
NAMN  Breieskorri
UTTA  "braiæskårre
DATI  "braiæskåN
PREP  i
LOKA  skorr
KONR  0619 Ål
GBNR  91,8
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  DE2
INNR  173
INFO  Arnegard, Gunnar født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hylle med bjørk. På skrå opp bergi i V leg retning. I heimehamni, NV for 159 Nørdre Arnegard
 
NAMN  Breieskorri
UTTA  "braiæskårre
DATI  "braiæskåN
PREP  i
LOKA  skorr
KONR  0619 Ål
GBNR  74,8
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  F5
INNR  29
INFO  Farstad, Mari født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hylle i bratt lende, mellom 28 Bratteåkeren og 30 Skorrin. Utlslåttar.
 
NAMN  Breieskorri
UTTA  "braiæskårre
DATI  "braiæskåN
PREP  i
LOKA  hylle
KONR  0619 Ål
GBNR  54,6 8 14/57,2
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  B3
INNR  143
INFO  Trintrud, Ola K. født 1916
OPPS  Trintrud, Ola K. 1982
KOMM  Brei hylle i bergi. Skog.
 
NAMN  Breieskorri
UTTA  "braiæskårre
DATI  "braiæskåN
PREP  i
LOKA  skorr
KONR  0619 Ål
GBNR  57,1/57,2
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  B3
INNR  76
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Skorr i bergi. Ogso kalla "Breieskorrjall'n".
 
NAMN  Breieskorri
UTTA  "braiæskårre
DATI  "braiæskåN
PREP  i
LOKA  skorr
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  694 377
INNR  313
INFO  Springgard, Kari født 1891
INFO  Løkensgard, Kari født 1902
OPPS  Ola E. Hagen 1981.
 
NAMN  Breieskorri
UTTA  "braiæskårre
DATI  "braiæskåN
PREP  i
LOKA  hylle
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  608 463
INNR  145
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Grashylle i 140 Nosnuten.
 
NAMN  Breieskorri
UTTA  "braiæskårre
DATI  "braiæskåN
LOKA  skorr
KONR  0619 Ål
GBNR  86,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  D1
INNR  70
INFO  Hovdegard, Embrik født 1930
INFO  Hovdegard, O. født 1896 (oppskrift)
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hylle som går på skrå opp bergi V for tunet i 46 Nørdre Hovdegard.
 
NAMN  Breieslåtta
UTTA  "braiæslåtta
DATI  "braiæslåttun
PREP  på
LOKA  slåttegjerd
KONR  0619 Ål
GBNR  127.17
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  D 3
INNR  31
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Slåttegjerd, høyrde til Breie. Kanskje ogso vårstøl.
 
NAMN  Breieviki
UTTA  "braiævi:Ki
DATI  "braiævi:kæn
PREP  i
LOKA  vik
KONR  0619 Ål
GBNR  Fleire
KART  ØK BP 063 5 4 Svartetjørni
KARU  d4
INNR  64
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Per Medgard 1983
KOMM  Vik i 63 Svartetjørnan. Truleg same som Hesteviki.
 
NAMN  Breileinin
UTTA  "brailainid'n
DATI  "brailaino
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  664 374
INNR  264
INFO  Lappegard, Ola O. født 1914
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
KOMM  Slake jamne hellingar.
 
NAMN  Breiset
UTTA  'braisæ:t
DATI  'braisæ:t
PREP  på
LOKA  stølslag
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  F G 1 2
INNR  160
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Stølslag, mest for Hellinggardan. Har truleg fått lov til å rydde seg stølar der eingong. Ogso kalla Bèarset.
 
NAMN  Breisethovda
UTTA  'braisæthøvda/ håvda
DATI  'braisæthøvdae
PREP  på/i
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  F 1
INNR  161
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Hovda ova 160 Breiset.
 
NAMN  Breisettjørni
UTTA  'braisætKædne
DATI  'braisætKæd'n
PREP  i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  sameiger
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  B1
INNR  121
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
 
NAMN  Breisetvegen
UTTA  'braisætvæ:gæn
DATI  'braisætvæ:ji
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  21,1
KART  ØK BQ Dråpalii 063 5 1
KARU  F4
INNR  58
INFO  Medhus, Olav født 1924
OPPS  Per Egil Kolsrud 1983
KOMM  Gamal bufarveg til Breiset. Annan veg til Breiset er 61.
 
NAMN  Breisetvegen
UTTA  'braisætvæ:gæn
DATI  'braisætvæ:ji
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  20,3
KART  ØK BQ Dråpalii 063 5 1
KARU  G1
INNR  61
INFO  Ivar Helling, født 1925
OPPS  Per Egil Kolsrud 1983
KOMM  Bufarveg til Breiset. Annan veg til Breiset er nr. 58.
 
NAMN  Breiskard
UTTA  'braiska:L
DATI  'braiska:L
PREP  i
LOKA  skard
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  419 495
INNR  146
INFO  Haug, Trygve født 1931
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Romsleg dalsøkk på tvers opp av 118 Fødalen.
 
NAMN  Breiskorr
UTTA  'braiskårr
DATI  'braiskårr
PREP  i
LOKA  hylle
KONR  0619 Ål
GBNR  124.1
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  F 5
INNR  41
OPPS  Kristi Brattåker 1983
KOMM  Brei hylle i bergi/lii.
 
NAMN  Breiskorr
UTTA  'braiskårr
DATI  'braiskårr
PREP  i
LOKA  hylle
KONR  0619 Ål
GBNR  127,66
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  E5
INNR  1
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Viken, Asle 1983
KOMM  Hylle i bergi.
 
NAMN  Breiskorr
UTTA  'braiskårr
DATI  'braiskårr
PREP  i
LOKA  hjall
KONR  0619 Ål
GBNR  125,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  e2
INNR  196
INFO  Oddvar Sunbrei, 1924
OPPS  Birgit Eikra 1983
KOMM  Hjalle i bergi/lii. Segn om at det har budd folk der.
 
NAMN  Breitjørni
UTTA  "braiKødne
DATI  "braiKød'n!
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  125,7
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  C1
INNR  5
INFO  Dalseide, Ingrid født 1929
INFO  Dalseide, Jon født 1929
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Tjørn i fjellhamni.
 
NAMN  Breivegdalen
UTTA  "braivæ:gda:N
DATI  "braivæ:gda:Le
PREP  i
LOKA  dalsøkk
KONR  0619 Ål
GBNR  73,5
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  A4
INNR  24
INFO  Haga, Gro født 1915
INFO  Stave, Torand født 1913
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Dalsøkk i utmarki, der Breivegen går.
 
NAMN  Breivegen
UTTA  "braivæ:gæn
DATI  "braivæ:ji
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D3
INNR  69
INFO  Veslehaug, Botolv født 1901
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stig frå Reine (søre), sørover 67 Hovda.
 
NAMN  Breivegen
UTTA  "braivæ:gæn
DATI  "braivæ:ji
PREP  på/i
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
GBNR  73,1
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  B4
INNR  14
INFO  Ødelien, Botolv født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Brei stig frå tunet til 73,1 og V over gjennom tre skog¬¬remmar, til Fivilstølen der det ei tid var fastbuande folk.
 
NAMN  Breivik
UTTA  'braivi:k
DATI  'braivi:k
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  127,66,209
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  b c4
INNR  145
OPPS  Birgit Eikra 1983
KOMM  Bruk ved fjorden, er kome indan ein av 141 Breiegardan.
 
NAMN  Breivik
UTTA  'braivi:k
DATI  'braivi:k
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  78,6
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  A5
INNR  213
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Lite bruk ved Vatsfjorden, frådelt Ellingsgard 78,2 i 1895. Namnet lite brukt. Sjå 214 Ellingsgardhaugen.
 
NAMN  Brekkedalen
UTTA  "brækkæda:N
DATI  "brækkæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  95,4
KART  ØK Mykingstølen BO 062 5 1
KARU  a3 4
INNR  14
INFO  Gudrun Ådnegard, født 1919
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Dalføret over vass skilet, der 7 Øydestølen og 12 Brekkun ligg.
 
NAMN  Brekkun
UTTA  "brækkud'n
DATI  "brækko
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  95,4
KART  ØK Mykingstølen BO 062 5 1
KARU  a3
INNR  12
INFO  Gudrun Ådnegard, født 1919
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Langstøl. Den gamle stølen, (den gamle vollen) nr. 7 Øydestølen, ligg på vass skilet.
 
NAMN  Brekkåkeren
UTTA  "brækkå:kæN
DATI  "brækkå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  127,11,17
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  c4
INNR  100
INFO  Einar Breie, 1946
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Åker, flatvoren nedst, litt brattare øvst.
 
NAMN  Brendahaugan
UTTA  'brændahåugad'n
DATI  'brændahåugo
PREP  på/i
LOKA  høgde
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  F3
INNR  74
INFO  Myro, Knut A. født 1924
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Høgder i fjellhamni.
 
NAMN  Brendebakkan
UTTA  'brændæbakkad'n
DATI  'brændæbakko
PREP  i
LOKA  hamnehage
KONR  0619 Ål
GBNR  46,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c3
INNR  270
INFO  Halvor Sehl, 1893
OPPS  Botolv Sehl 1981.
KOMM  Øvst i hamnehagen.
 
NAMN  Brendeberget
UTTA  "brændæbærgæ
DATI  "brændæbærji
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  58,5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  B2
INNR  71
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
 
NAMN  Brendebergi
UTTA  'brændæbærji
DATI  'brændæbærgo
PREP  på
LOKA  område
KONR  0619 Ål
GBNR  Fleire
KART  ØK BQ 063 5 2 Ringhovdstølan
KARU  f4 5
INNR  44
INFO  Kjell Grøthe, 1931
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  I heimstølhamni. Svært skrinn mark. Same namn på 42.
 
NAMN  Brendebergi
UTTA  'brændæbærji
DATI  'brændæbærgo
PREP  i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  8,1   18,1
KART  ØK BQ 063 5 2 Ringhovdstølan
KARU  c4 5
INNR  42
INFO  Skjerping, Olav født 1916
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Berg, med noko skog i. I SV renn 18 Rausetbekken, i A har me 11 Lusemyran, der det finst slagg etter jarn¬brenning i V re kanten. Sjå elles same namnet på nr 44.
 
NAMN  Brendebu
UTTA  'brændæbu:
DATI  'brændæbu:
LOKA  tuft
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  88,1,2 89,1,3
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D6
INNR  138
INFO  Skarsgard, Ola født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Tufter etter støl som vart nedbrend sist på 1700 talet. Like ved, fornminne: Oval tuft, 8 9 m i diameter. Hytte.
 
NAMN  Brendbu
UTTA  'brændbu/brænn ?
DATI  'brændbu
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0620 Hol
GBNR  33,15/35,2
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  C5
INNR  65
INFO  Grøgard, Halvard født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Attlagd stølsvoll. Tufter.
 
NAMN  Brendehaug
UTTA  'brændæhåug
DATI  'brændæhåug
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  51.3
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  G5
INNR  277
INFO  Lars Holeplass, 1910.
OPPS  Syver T Holo 1982.
KOMM  Haug i heimehamni.

NAMN  Brendehaug
UTTA  'brændæhåug
DATI  'brændæhåug
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  D3
INNR  120
INFO  Skrindo, Tor født 1910
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
 
NAMN  Brendehaugan
UTTA  'brændæhåugad'n
DATI  'brændæhåugo
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  584 438
INNR  80
INFO  Haga, Gro født 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Vide haugar N for 76 Skriuslettan. Toppen kalla Brendehaugsnatten. Vanskeleg å forklare forleddet.
 
NAMN  Brendehaugan
UTTA  'brændæhåugad'n
DATI  'brændæhåugo
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  476 403
INNR  14
INFO  Torkelsgard, Ola født 1896
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
 
NAMN  Brendehaugan
UTTA  'brændæhåugad'n
DATI  'brændæhåugo
PREP  på
LOKA  morene
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  632 458
INNR  128
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Morenehaugar ved 168 Flævatnet på N sida. Neddemde.
 
NAMN  Brendehaugan
UTTA  'brændæhåugad'n
DATI  'brændæhåugo
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  Sameige
KART  ØK BN 063 5 1 Bergsjø
KARU  b1
INNR  28
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Haugar ned mot 34 Bergsjøen.
 
NAMN  Brendehaugan
UTTA  "brændæhåugad'n
DATI  "brændæhåugo
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  111,3
KART  ØK BQ 059 Såtenatten
KARU  e2
INNR  33
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1982
KOMM  Haugar i fjellhamni. Der var det eingong brendt mose. No er det vakse uppat brisk, rabb og mose.
 
NAMN  Brendehaugen
UTTA  "brændæhåugæn
DATI  "brændæhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  615 433
INNR  35
INFO  Knut Gurigard, f. 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Berre toppen syner ved høgaste vassmål i dag.
 
NAMN  Brendehaugen
UTTA  'brændæhåugæn
DATI  'brændæhåuji
PREP  på, i ("ned i")
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  74,1
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  E1
INNR  32
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Vid haug med berg og skog. Kol i jordi. SA for tunet i 18 Myljo Toni. Går også over grensa til nr. 8 Søre Toni.
 
NAMN  Brendehaugen
UTTA  "brændæhåugæn
DATI  "brændæhåuji
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  63,1
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  G1
INNR  194
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
 
NAMN  Brendehaugen
UTTA  'brændæhåugæn
DATI  'brændæhåuji
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  C4
INNR  117
INFO  Settingsgard, Knut K. født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Vid høgde, V for 114 Djupedalsreset.
 
NAMN  Brendehaugfloti
UTTA  "brændæhåugfLåte
DATI  "brændæhåugfLåt'n
PREP  på
LOKA  flate
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  616 432
INNR  36
INFO  Knut Gurigard, f. 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Flate mellom to greiner av 24 Storegrovi, like S for 35 Brendehaugen.
 
NAMN  Brendehauggrovi
UTTA  'brændæhåugro:ve
DATI  'brændæhåugro:væn
PREP  i
LOKA  grov
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  588 437
INNR  87
INFO  Haga, Gro født 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Renn ned aust for 80 Brendehaugen.
 
NAMN  Brendeknausen
UTTA  'brændæknåus'n
DATI  'brændæknåuse 
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  122,1
KART  ØK BP 061 5 3 Strandastølen
KARU  H1
INNR  9
INFO  Breie, Torleiv født 1924
OPPS  Grue, Sigmund 1983
KOMM  Markert haug i skoglii.
 
NAMN  Brendemoen
UTTA  "brændæmo:n
DATI  "brændæmoe
PREP  på
LOKA  mo
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  E F 2 3
INNR  41
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Stor furumo, S for 39 Dyresmyran.
 
NAMN  Brendemovegen
UTTA  "brændæmovæ:gæn
DATI  "brændæmovæ:ji
PREP  i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  F G 3 4
INNR  47
INFO  Opheimsjordet, Ola født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Gamal skogsveg, opp til 41 Brendemoen.
 
NAMN  Brendemyrhaugen
UTTA  'brændæmyrhåugæn
DATI  'brændæmyrhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  48,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a2
INNR  361
INFO  Knut L Øygard, 1933
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Haug ved 353 Brendemyri, der det var torvtak.
 
NAMN  Brendemyri
UTTA  'brændæmy:re
DATI  'brændæmy:N
PREP  på
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  48,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a2
INNR  353
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Myr med storrslått og torvtak. Sjå 361 Brendemyrhaugen.
 
NAMN  Brenderudslættet
UTTA  "brændæruslætte
DATI  "brændæruslætte
PREP  i
LOKA  slått
KONR  0619 Ål
GBNR  22,5
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  D4
INNR  23
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Utlåttar i myrane
 
NAMN  Brendeskardet
UTTA  "brændæska:Læ
DATI  "brændæska:Le
PREP  i
LOKA  skard
KONR  0619 Ål
GBNR  2,3   3,5
KART  ØK BR 062 Ivjunatten
KARU  f2 3
INNR  22
INFO  Flatland, Halvor født 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1983.
 
NAMN  Brendeskardhøgdi
UTTA  "brændæskaLhøgde
DATI  "brændæskaLhøgd'n
PREP  på
LOKA  høgde
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BR 062 Ivjunatten
KARU   
INNR  23
INFO  Flatland, Halvor født 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1983.
 
NAMN  Brendhaug
UTTA  'brændhåug
DATI  'brændhåug
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  4,2
KART  ØK BO 061 5 1 Fekjastølan
KARU  B4
INNR  30
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Haug i fjellhamni.
 
NAMN  Brendhaugen
UTTA  'brænthåugæn
DATI  'brænthåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  123,37
KART  ØK BP 060 Nyset
KARU  D1
INNR  49
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Haug i heimstølhamni.
 
NAMN  Brendhaugen
UTTA  'brændhåugæn
DATI  'brændhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  59,1
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B5
INNR  62
INFO  Etterlid, Aslaug født 1915
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Rund haug på jordet. No utplanert.
 
NAMN  Brendhaugen
UTTA  'brændhåugæn
DATI  'brændhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  123,23
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e6
INNR  234
INFO  Breie, Torleiv A. født 1924
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Rund haug i skogen.
 
NAMN  Brendhaugen
UTTA  'brændhåugæn
DATI  'brændhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  94,7
KART  ØK Mykingstølen BO 062 5 1
KARU  d3
INNR  36
INFO  Gurigard, Ola S. født 1899
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Haug i fjellhamni.
 
NAMN  Brendhaugen
UTTA  'brændhåugæn
DATI  'brændhåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 062 5 2 Primhovda
KARU  G2
INNR  2
INFO  Haug, Oddmund født 1928
OPPS  Haug, Oddmund 1983
KOMM  Haug som var avsvidd mose og kratt eingong.
 
NAMN  Brendhaugmyri
UTTA  'brændhåugmy:re
DATI  'brændhåugmy:N
PREP  på
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  122,1
KART  ØK BP 061 5 3 Strandastølen
KARU  G1
INNR  8
INFO  Breie, Torleiv født 1924
OPPS  Grue, Sigmund 1983
KOMM  Myr ved 9 Brendhaugen.
 
NAMN  Brendhovda
UTTA  "brænhøvda/ håvda
DATI  "brænhøvdae/ håvdae
PREP  på
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK Dråpalii BQ 063 5 1
KARU  E3
INNR  17
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Hovda i skogen/heimstølhamn.
 
NAMN  Brendodden
UTTA  "brændådden
DATI  "brændådda
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  10,5
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  a6
INNR  61
INFO  Bæra, Ola født 1899
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Bruk. No kalla Nymoen. Odde i fjorden utanfor.
 
NAMN  Brenthaugan
UTTA  'brænthåugad'n
DATI  'brænthåugo
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0616 Nes
GBNR   
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  C5
INNR  69
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Flatvorne haugar i stølshamni.
 
NAMN  Brentløkmyri
UTTA  'bræntløkmy:re
DATI  'bræntløkmy:N
PREP  i
LOKA  myr
KONR  0616 Nes
GBNR   
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  C5
INNR  70
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Myr med løk i, ved 69 Brenthaugan.
 
NAMN  Brenna
UTTA  "brænna
DATI  "brænnun
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  73,1
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  B4
INNR  7
INFO  Ødelien, Botolv født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bratt åker, ASA til A for tunet.
 
NAMN  Brenna
UTTA  "brænna
DATI  "brænnun
PREP  på
LOKA  rygg
KONR  0633 Nore og Uvdal
GBNR  fleire
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  D6
INNR  73
INFO  Dokken, Halvor født 1912
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Rygg   der stigen går.
 
NAMN  Brenna
UTTA  "brænna
DATI  "brænnun
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  110,35 36
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  C2
INNR  65
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Åker i 64 Holgelii, langs V sida av steinmuren. Her brende dei kvist.
 
NAMN  Brenna
UTTA  "brænna
DATI  "brænnun
PREP  på
LOKA  teig
KONR  0619 Ål
GBNR  37,4
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  d5
INNR  128
INFO  Arnfinn Bøygard, 1919
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Stykke på jordet.
 
NAMN  Brenna
UTTA  "brænna
DATI  "brænnun
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  96,4
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  D3
INNR  100
INFO  Eirik Kvinnegard, født 1918
OPPS  Lars H. Kvinnegard, 1980
KOMM  Åker.
 
NAMN  Brenna
UTTA  "brænna
DATI  "brænnun
PREP  på
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
GBNR  4,20s
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  C5
INNR  1
INFO  Ingmund Sire, født 1927
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Hovda.
 
NAMN  Brenna
UTTA  "brænna
DATI  "brænnun
PREP  på
LOKA  ?
KONR  0619 Ål
GBNR  55.1
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  E5
INNR  262
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
 
NAMN  Brenna
UTTA  "brænna
DATI  "brænnun
PREP  på
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  55.2
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  E 5
INNR  253
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
KOMM  Øvre delen av 25 Lauvlidokki. Steingardar, flatvore.
 
NAMN  Brennedokkleggja
UTTA  "brænnædøkklæjja
DATI  "brænnædøkklæjjun
PREP  på
LOKA  tømmervelte
KONR  0619 Ål
GBNR  4,91
KART  ØK BR 063 Pålset
KARU  A5
INNR  42
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Tømmerlegge på/ved 2 Brennedokkvollen.
 
NAMN  Brennedokkvollen
UTTA  "brænnædøkkvøll'n
DATI  "brænnædøkkvølle
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  4,91
KART  ØK BR 063 Pålset
KARU  A5
INNR  2
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1982
KOMM  Nedlagt heimstøl, høyrde til Brenno.
 
NAMN  Brennehaugen
UTTA  "brænnæhåugæn
DATI  "brænnæhåuji
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  123,10
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c3
INNR  263
INFO  Sigmund Grue, f. 1934
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Bruk.
 
NAMN  Brennevegen
UTTA  "brænnævæ:gæn
DATI  "brænnævæ:ji
PREP  i
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
GBNR  75,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  D5, ikkje kartfesta
INNR  64
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stig frå nedst (lengst S) på 58 Nystølen i NA retning, opp på 60 Kamben.
 
NAMN  Brennevollen
UTTA  "brænnævøll'n
DATI  "brænnævølle
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  4,43 44
KART  ØK BR 063 Pålset
KARU  A3
INNR  13
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1982
KOMM  Voll 10 Pålset. Høyrer til Brenna (garden).
 
NAMN  Brennevollen
UTTA  "brænnævøll'n
DATI  "brænnævølle
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  ?
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  G5
INNR  19
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1983
KOMM  Stølsvoll til Brenna
 
NAMN  Brennevollen
UTTA  "brænnævøll'n
DATI  "brænnævølle
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  14,2
KART  ØK BQ Dråpalii 063 5 1
KARU  G4
INNR  50
INFO  Per Kolsrud, født 1894
OPPS  Per Egil Kolsrud 1983
KOMM  Stølsvoll, kjøpt frå garden Brenna. Ogso kalla 65 Sy Gjerdingen.
 
NAMN  Brenneåkeren
UTTA  "brænnæå:kæN
DATI  "brænnæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  20,26
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  B5
INNR  108
INFO  Ivar Helinng, født 1925
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Åker på 58 Brenna   Nedre.
 
NAMN  Brennhaugen
UTTA  "brænnhåugæn
DATI  "brænnhåuji
PREP  på, i
LOKA  ?
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  D5
INNR  31
INFO  Dengerud, Helge født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Nyare namn.
 
NAMN  Brennhovdskardet
UTTA  'brænnhåvdska:Læ
DATI  'brænnhåvdska:Le
PREP  i
LOKA  skard
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  A2
INNR  49
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Skard der det går krøterstig, "rekkjingsveg" gjenom. Noko "Brennhovd"er er ikkje registrert.
 
NAMN  Brennhovdskardvegen
UTTA  'brænnhåvdskaLvæ:gæn
DATI  'brænnhåvdskaLvæ:ji
PREP  i
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  A3
INNR  50
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Krøterstig, "rekkjingsveg", gjenom 49 Brennhovdskardet.
 
NAMN  Brenno
UTTA  "brænno
DATI  "brænno
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  118,4 (121,6)
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c3
INNR  193
INFO  Noss, Emil født 1903
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Tidlegare 2 bruk. No er søre Brenno teke til skuletomt.
 
NAMN  Brennun
UTTA  "brænnud'n/"brænnun
DATI  "brænno
PREP  på
LOKA  stykke dyrka mark og litt skog
KONR  0619 Ål
GBNR  109,1
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  C3
INNR  45
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Hermann Ulshagen 1982
KOMM  Namnet på eit dyrka stykke og skogen omkring.
 
NAMN  Brennun
UTTA  "brænnud'n
DATI  "brænno
PREP  på
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
GBNR  128,1 2 10
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  A4
INNR  77
INFO  Breiehagen, Ola T. født 1924
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Hall i fjellhamni   litt skog.
 
NAMN  Brennun
UTTA  "brænnud'n
DATI  "brænno
PREP  i
LOKA   
KONR  0619 Ål
GBNR  129,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  a4
INNR  171
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Bratt ned, dei rende tømmer ned der.
 
NAMN  Brennun
UTTA  "brænnud'n
DATI  "brænno
PREP  på
LOKA  ?
KONR  0619 Ål
GBNR  127.17
KART  ØK BO 060 Sangenuten
KARU  C3
INNR  24
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
 
NAMN  Brennun
UTTA  "brænnud'n
DATI  "brænno
PREP  i
LOKA  sog
KONR  0620 Hol
GBNR  4, 3,4,5,6
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  b c1 2
INNR  55
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Skogstrekningar nedunder 51 Reintogardan.
 
NAMN  Brennun
UTTA  "brænnud'n
DATI  "brænno
PREP  i
LOKA  skog
KONR  0619 Ål
GBNR  127,21,22
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  a4
INNR  25
INFO  Bekkestad, Elling født 1914
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Heimehamn   skog. Oppunder bergi.
 
NAMN  Brennun
UTTA  "brænnud'n
DATI  "brænno
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  58,5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  B2
INNR  80
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Lang bergrygg i lii. Flater og myrar ovanfor.
 
NAMN  Brennun
UTTA  "brænnud'n
DATI  "brænno
PREP  på (?)
LOKA  stykke
KONR  0619 Ål
GBNR  115,21
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  f2
INNR  383
INFO  Natten, Olav født 1908
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Dyrka stykke. Skarp jord.
 
NAMN  Brennåkeren
UTTA  "brænnå:kæN
DATI  "brænnå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  36,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  d e6
INNR  63
INFO  Hermann T. Gullhagen
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Åker A for 128 Brenna.
 
NAMN  Bringa
UTTA  "briGa
DATI  "briGun
PREP  på
LOKA   
KONR  0619 Ål
GBNR  28,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c4
INNR  88
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1981
KOMM  Ein kul, "rået", på 83 Storåkern.
 
NAMN  Bringejordet
UTTA  'briGæjo:Le
DATI  'briGæjo:Le
PREP  i
LOKA  jordet
KONR  0619 Ål
GBNR  42,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b5
INNR  185
INFO  Nils Arnegard, 1903
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Har eingong hatt buande folk, truleg bygselplass.
 
NAMN  Briskeballen
UTTA  "brisjiball'n
DATI  "brisjiballe
PREP  på/i
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  79,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g4
INNR  11
INFO  Syver Lofthus, f. 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Rund haug med brisk og bjørk. NV for 9 "Uppå flato".

NAMN  Briskehaugen
UTTA  "brisjihåugæn
DATI  "brisjihåuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  C2
INNR  193
INFO  Medhus, Sigurd O. født 1920
OPPS  Kolsrud, Per Egil 1984
KOMM  Lang haug med mykje brisk.
 
NAMN  Briskeranden
UTTA  "brisjirand'n
DATI  "brisjirande
PREP  på/i
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  G5
INNR  77
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Haug, SA for 70 Brisketjørnan, i kommunegrensa mot Nes. Frå Nes sida kalla "Briskjinatt'n"
 
NAMN  Briskeset
UTTA  "brisjisæ:t
DATI  "brisjisæ:t
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  94,2
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  A B 1 2
INNR  141
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard, 1983
KOMM  Attlagd heimstøl.
 
NAMN  Briskeset
UTTA  "brisjisæ:t
DATI  "brisjisæ:t
PREP  på
LOKA  nystøl
KONR  0619 Ål
GBNR  49/2,4
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  C 2
INNR  118
INFO  Opsata, Lars født 1899
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1982
KOMM  Ein av 124 Nystølan.
 
NAMN  Briskesethovda
UTTA  "brisjisæthåvda
DATI  "brisjisæthåvdae
PREP  på
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
GBNR  94,2
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  A B 1
INNR  15
INFO  Bekkestad, Elling O. født 1907
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Hovda ved 141 Briskeset.
 
NAMN  Briskesetmyri
UTTA  "brisjisætmy:re
DATI  "brisjisætmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  C 2
INNR  116
INFO  Opsata, Lars født 1899
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1982
KOMM  Myr S for 118 Briskeset.
 
NAMN  Brisketjørnan
UTTA  "brisjiKødnad'n
DATI  "brisjiKødno
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  E F G 4 5
INNR  70
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Fem tjørnar i fjellhamni.
 
NAMN  Øvre Brisketjørni
UTTA  "øvræ "brisjiKødne
DATI  "øvræ "brisjiKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  E F4
INNR  71
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Ei av 70 Brisketjørnan, ogso kalla "Veatjødne".
 
NAMN  Brotatrædet
UTTA  "brø:tatræ:e
DATI  "brø:tatræ:e
PREP  i
LOKA  slætte
KONR  0619 Ål
GBNR  20,8
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  G3
INNR  117
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Eit slætte i skogen.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  "brå:te
PREP  på, ("søpå")
LOKA  brot
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  F2
INNR  76
INFO  Kjellargard, Ola født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Synsrandi mot A   frå 43 Eitrestølen.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  "brå:te
PREP  på
LOKA  brot
KONR  0619 Ål
GBNR  129,2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  G2
INNR  36
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  "Åsbrotet", der lendet slaknar innover.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brø:tæ
DATI  "brø:te
PREP  på
LOKA  høgde
KONR  0620 Hol
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  F G 4 5
INNR  79
INFO  Rue, Ola T. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Høgdene øvst i lii. Overgangen mellom lii og fjellvidda.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  "brå:te
PREP  på
LOKA  brot
KONR  0619 Ål
KART  ØK BL 065 Vallidn
KARU  E5
INNR  28
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Der dei bratte hallene NA for 16 Vallin flatnar ut. Brot i lendet.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brø:tæ
DATI  "brø:te
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  2,4
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  g5
INNR  45
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Oppdyrka   åker.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  'brå:te
PREP  på
LOKA  brot
KONR  0619 Ål
GBNR  89,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  c5
INNR  230
INFO  Skarsgard, Ola T. født 1919
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Synsleite ovanfor (N for) tunet på Toresgard, søre.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  'brå:te
LOKA  leite
KONR  0619 Ål
GBNR  88,1,2 89,1,3
KART  ØK BN 064 10 Reine
INNR  126
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Synsleitet V for vollane på Bergsjøstølen, V for Eitra.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  'brå:te
PREP  på
LOKA  brot
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  623 467
INNR  151
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885 (oppskrift)
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Synsleite ovanfor stølane (115 Flæi) i overgangen mellom hallene og bottane.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  'brå:te
PREP  på
LOKA  lende
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  689 425
INNR  288
INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
KOMM  Der lendet tek til å halle meir mot N, og blir usynleg frå buene på 272 Fagerdalen.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  'brå:tæ
PREP  i
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  115,4
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e3
INNR  355
INFO  Øyno, Ola født 1905
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Åker. Sjå ogso 352 og 353.
 
NAMN  Brotet
UTTA  'brå:tæ
DATI  'brå:te
PREP  i, "uppi"
LOKA  stig
LOKA  brot
KONR  0619 Ål
GBNR  74,2,9
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  E5
INNR  44
INFO  Thon, Ola L. født 1915
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Høgdestigning i vegen (stigen) mellom 8 Søre Toni på ØK BO 063 5 3, og 45 Fivilstølen.
 
NAMN  Brotmyri
UTTA  "brø:tmy:re
DATI  "brø:tmy:N
PREP  på
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  12,1 10,33
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  E1
INNR  13
INFO  Vesledal, Birgit født 1902
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Lang myr på åsebrotet.
 
NAMN  Brotsbakken
UTTA  "brå:sbaKin
DATI  "brå:sbakka
PREP  på/i
LOKA  lende
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  G2
INNR  31
INFO  Lappegard, Ola T. født 1894
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Terrasse i lendet, ovanfor stølane.
 
NAMN  Brotsbakken
UTTA  'brå:tsbaKin
DATI  'brå:tsbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  114,8
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  g h5
INNR  429
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Siste bakken i vegen opp lii. Innafor er lii latare, og der heiter det Nedgroti(?).
 
NAMN  Brotsmyri
UTTA  "brå:tsmy:re
DATI  "brå:tsmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  683 439
INNR  392
INFO  Gjeldokk, Nils født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1981
 
NAMN  Brubakken
UTTA  'bru:baKin
DATI  'bru:bakka
PREP  på
LOKA  bru
KONR  0619 Ål
GBNR  111,11
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  h1
INNR  411
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  "Bruhouvdet" for 412 Prestbrui. Ogso kalla 410 Brumyra.
 
NAMN  Brubakken
UTTA  'bru:baKin
DATI  'bru:bakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  58,5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  C1 2
INNR  22
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Bakke litt ova 22 Bruin.
 
NAMN  Brubakkflati
UTTA  'bru:bakkfLate
DATI  'bru:bakkfLat'n
PREP  på
LOKA  flate
KONR  0619 Ål
GBNR  58,5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  B1
INNR  26
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Flate ved 24 Brubakken. Der stod ei løe. No dyrka.
 
NAMN  Brubakkhaugen
UTTA  'bru:bakkhåugæn
DATI  'bru:bakkhåuji
PREP  i
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  58,5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  C2
INNR  25
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
 
NAMN  Brufeten
UTTA  'bru:fe:t'n
DATI  'bru:fe:te
PREP  på
LOKA  eng
KONR  0619 Ål
GBNR  92,2,3
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  D34
INNR  181
INFO  Hagen, Ola O. født 1927
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Engstykke ved Votna i A re kant av eigni til 180 Skarsgardhagen.
 
NAMN  Bruhagen
UTTA  'bru:ha:jin
DATI  'bru:ha:ga
PREP  i
LOKA  bustad
KONR  0619 Ål
GBNR  32,28
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b5
INNR  42
INFO  Sataslåtten, Torstein født 1928
OPPS  Nils Noss 1983
KOMM  Bustad/handlestad, frådelt i 1894.
 
NAMN  Bruhaugan
UTTA  'bru:håugad'n
DATI  'bru:håugo
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  22,78
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  f2
INNR  332
INFO  Opheimsjorde, Ola født 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Haugar ved brui.
 
NAMN  Bruhaugen
UTTA  'bru:håugæn
DATI  'bru:håuji
PREP  på/i
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  638 410
INNR  351
INFO  Aslaug Etterlid, f. 1915
OPPS  Knut M. Lappegard 1981
KOMM  Nær brui over 20 Skarvanstølåni. (Den gamle brui)
 
NAMN  Bruhaugen
UTTA  'bru:håugæn
DATI  'bru:håuji
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  32,13
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  g6
INNR  85
INFO  Roen, Nils O. født 1890
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Haug ved åni, der det tidlegare var bru.
 
NAMN  Bruhaugen
UTTA  'bru:håugæn
DATI  'bru:håuji
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  87,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  D2
INNR  103
INFO  Berg, Olav født 1913
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Furuhaug i vestre kant av 102 Krokan. Bru over Votna.
 
NAMN  Bruhaugen
UTTA  'bru:håugæn
DATI  'bru:håuji
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  86,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  E2
INNR  39
INFO  Hovdegard, Ingebret født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Liten furuhaug S for brui over Votna ved delet mot 86,2.
 
NAMN  Bruhaugmyri
UTTA  'bru:håugmy:re
DATI  'bru:håugmy:N
PREP  på
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  638 412
INNR  352
INFO  Aslaug Etterlid, f. 1915
OPPS  Knut M. Lappegard 1981
KOMM  Myr nær 351 Bruhaugen.
 
NAMN  Bruin
UTTA  'bry:nan
DATI  'bry:no
PREP  på
LOKA  bru
KONR  0619 Ål
GBNR  58,5
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  C1
INNR  22
INFO  Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)
OPPS  Hagen, Ola E. 1981
KOMM  Bruer over 2 greiner i Votna. B. var kommunale til 1896.
 
NAMN  Brukarmyri
UTTA  "bru:karmy:re
DATI  "bru:karmy:N
PREP  på
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  25,12
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  D4
INNR  17
INFO  Torsteinslåtta, Syver født 1910
OPPS  Medgard, Per 1982
KOMM  Myr ved 18 Løytestølen.
 
NAMN  Brumyran
UTTA  'bru:my:rad'n
DATI  'bru:my:ro
PREP  på
LOKA  område
KONR  0619 Ål
GBNR  111,1
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  h1 2
INNR  410
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Området S for åni, ved 412 Prestbrui. Utskilt fra 409 Prestgarden, som bruk 1889. No jarnbanetomt, meieri o.a.
 
NAMN  Brunnan
UTTA  "brunnad'd/brunnan
DATI  "brunno
PREP  ved
LOKA  brunn
KONR  0619 Ål
GBNR  129,1 2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  F4
INNR  52
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Brunnar i skogen, til vatning for krøteri.
 
NAMN  Brunnan
UTTA  "brunnad'n
DATI  "brunno
PREP  ved
LOKA  olle
KONR  0619 Ål
GBNR  34,4
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  f3
INNR  373
INFO  Kleivstølen, Sigurd født 1923
OPPS  Per Medgard 1982.
KOMM  God olle i heimehamni.
 
NAMN  Brunnsbakken
UTTA  "brunsbaKin
DATI  "brunsbakka
PREP  på/i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  92,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  C3
INNR  220
INFO  Skarsgard, Ola O. født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bakken NNV for tunet på 200 Søre Skarsgarden, litt ovanfor brunnen.
 
NAMN  Brunnsbakken
UTTA  "brunnsbaKin
DATI  "brunnsbakka
PREP  på
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  55.21
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  E4
INNR  225
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Teigen, Sevat K. 1982
KOMM  Bakke i heimehamni, noko avskoren av veganlegget. Brunn i nærleiken.
 
NAMN  Brunnsbakken
UTTA  'brunnsbaKin
DATI  'brunnsbakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0619 Ål
GBNR  48,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a4
INNR  346
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Litt ova det gamle tunet, der det var brunn.
 
NAMN  Brunnsdalen
UTTA  'brunnsda:N
DATI  'brunnsda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  125,2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  G5
INNR  59
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Dal der det var brunn.
 
NAMN  Brunnsdalen
UTTA  'brunsda:N
DATI  'brunsda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  91,10,12
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  D3
INNR  146
INFO  Ådnegard, Torgrim født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Dal ovafor brunnen, N for fjøset i 125 Arnegards¬hagen.
 
NAMN  Brunnsdalen
UTTA  'brunnsda:N
DATI  'brunnsda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  125,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  e2
INNR  195
INFO  Oddvar Sunbrei, 1924
OPPS  Birgit Eikra 1983
KOMM  Dalen der 194 Haugaolla låg. Lenger nede endå ei olle.

NAMN  Brunnsdalen
UTTA  'brunnsda:N
DATI  'brunnsda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  31,2
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b4
INNR  199
INFO  Lars Opsata, f. 1899
OPPS  Margit Vindegg 1981.
KOMM  Dal like ved tunet i 128 Slættet.
 
NAMN  Brunnsdalen
UTTA  'brunnsda:N
DATI  'brunnsda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  33,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b4
INNR  68
INFO  Krydshaug, Margit født 1899
OPPS  Olav Stølen 1982.
KOMM  Skridedal, med sikker oppkome.
 
NAMN  Brunnsdalen
UTTA  'brunnsda:N
DATI  'brunnsda:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  117,1
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  c2
INNR  31
INFO  Emil Noss, 1903
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Dal med oppkome.
 
NAMN  Brunnsdalen
UTTA  'brunnsdan.
DATI  'brunnsdal:.e
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  109,1
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  C3
INNR  39
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Hermann Ulshagen 1982
KOMM  Dal med brunn der det alltid var vatn. Nær det gamle tunet.
 
NAMN  Brunnsdalsåkeren
UTTA  'brunnsdalså:kæN
DATI  'brunnsdalså:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  109,1
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  C3
INNR  38
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Hermann Ulshagen 1982
KOMM  Åker ved 39 Brunnsdalen, nær det gamle tunet.
 
NAMN  Brunnseikra
UTTA  'brunsaikra
DATI  'brunsaikrun
PREP  på
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  91,10,12
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  D3
INNR  147
INFO  Ådnegard, Torgrim født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Liti eikre rett ova brunnen i 125 Arnegardshagen.
 
NAMN  Brunnshuset
UTTA  'brunshu:sæ
DATI  'brunshu:se
LOKA  brunn
KONR  0619 Ål
GBNR  90,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  A1
INNR  178
INFO  Torkelsgard, Ola født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Også kalla Stokkebrunn. Lafta brunn litt NV for gamle-stugu på 165 Torkjellsgard. No utsletta.
 
NAMN  Brunnsåkeren
UTTA  'brunså:kæN
DATI  'brunså:kære
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  87,1
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  C1
INNR  87
INFO  Berg, Ola født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åker på 77 Søre Berg, N for grendevegen, V ved grensa mot 88,1. Brunn med brunnshus i A re kanten.
 
NAMN  Brunnsåkeren
UTTA  'brunnså:kæN
DATI  'brunnså:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  47,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b4
INNR  288
INFO  Skrindo, Olav L. født 1899
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Åker like A for tunet.
 
NAMN  Brunnsåkeren
UTTA  'brunnså:kæN
DATI  'brunnså:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  44,3,9
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c5
INNR  210
INFO  Engebret Gunhildgard, 1908
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Åker ved brunnen.
 
NAMN  Bruskogen
UTTA  'bru:sko:gæn
DATI  'bru:sko:ji
PREP  i
LOKA  skog
KONR  0619 Ål
GBNR  75,10
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  DE12
INNR  72
INFO  Ellingsgard, Ola født 1920
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Skogteig, utskilt frå g.nr. 75 i 1881. Høyrer no til Søre Arnegard, 91,3,7. Ligg ned til utfallsosen frå Vatsfjorden, der den gamle brui over Votna gjekk.
 
NAMN  Brustad
UTTA  'bru:sta
DATI  'bru:sta
PREP  på
LOKA  bustad
KONR  0619 Ål
GBNR  32,94
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b6
INNR  37
INFO  Sataslåtten, Torstein født 1928
OPPS  Nils Noss 1983
KOMM  Bustad.
 
NAMN  Bruteigen
UTTA  'bru:taigæn
DATI  'bru:taiji
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  55,9
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  e1 2
INNR  196
INFO  Ål bygdesoge III
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Bruk. Det er bru over Votna like nedanfor.
 
NAMN  Bruteigen
UTTA  'bru:taigæn
DATI  'bru:taiji
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  115,2
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e2
INNR  333
INFO  Stave, Leif født 1923
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Tidlegare husmannsplass.
 
NAMN  Bruteigen
UTTA  'bru:taigæn
DATI  'bru:taiji
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  11,6,12
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  c4
INNR  79
INFO  Bæra, Ola født 1899
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Lite bruk, frådelt 1918. Mogleg tidlegare bygsla plass. No innlemma i 181 Nusgardsvangen.
 
NAMN  Bruvoll
UTTA  'bru:våll
DATI  'bru:våll
PREP  på
LOKA  jordstykke
KONR  0619 Ål
GBNR  32,27
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b5 6
INNR  29
INFO  Sataslåtten, Torstein født 1928
OPPS  Nils Noss 1983
KOMM  Jordstykke ved åni.
 
NAMN  Bruvollen
UTTA  'bru:våll'n
DATI  'bru:vålle
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  115,33
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  e2
INNR  349
INFO  Leif Bruvoll, f. 1923
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Bruk. Til dagleg kalla "ne'på Brennun".
 
NAMN  Bruåkeren
UTTA  'bru:åkæN
DATI  'bru:åkære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  92,4
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  C4
INNR  245
INFO  Skarsgard, Syver født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Åker NV for 237 Randebrui.
 
NAMN  Bryllupsnatten
UTTA  "bryllupsnatt'n
DATI  "bryllupsnatte
PREP  på/i
LOKA  hovda
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  C D 5
INNR  39
OPPS  Kristi Brattåker 1983
KOMM  Hovda. Segn om jente som vart bergteken.
 
NAMN  Brynan
UTTA  'bry:nad'n
DATI  'bry:no
PREP  på
LOKA  bru
KONR  0619 Ål
GBNR  94,10
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  f1
INNR  115
INFO  Per Holto, 1900
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Den nye og den gamle bruii.
 
NAMN  Bråki
UTTA  'brå:Ki
DATI  'brå:kæn
PREP  i
LOKA  leirtak
KONR  0619 Ål
GBNR  123.52
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  G 5
INNR  19
OPPS  Kristi Brattåker 1983
KOMM  Leirtak i bratt bakke. Ogso kalla Leirbråkji. 24 Lars-stuguvegen går over der. Nynorskordboka : ei bråk : reidskap til å bryte noko med.
 
NAMN  Bråtabasan
UTTA  "brå:taba:sad'n
DATI  "brå:taba:so
PREP  i
LOKA  li
KONR  0619 Ål
GBNR  110,8 10
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  C1
INNR  15
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Bratt li A for 11 Bråten, der skibakken er, og lenger A og NA over.
 
NAMN  Bråtaflatin
UTTA  "brå:tafLa:tid'n
DATI  "brå:tafLa:to
PREP  på
LOKA  jorde
KONR  0619 Ål
GBNR  110,44
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  B5
INNR  135
INFO  Myrestøl, Lars født 1906
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Det flate jordet austover frå 134 Bråten
 
NAMN  Bråtahaugen
UTTA  "brø:tahåugæn
DATI  "brø:tahåuji
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  22,9,44
KART  ØK BQ Liagardan 062 5 1
KARU  g2
INNR  339
INFO  Opheimsjorde, Ola født 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Uvisst om det var bruk eller plass. Utskild frå Bråten.
 
NAMN  Bråtakjelda
UTTA  "brø:taKælda
DATI  "brø:taKældun
PREP  i
LOKA  vasskjelde
KONR  0619 Ål
GBNR  22,43
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  G5
INNR  53
INFO  Opheimsjordet, Ola født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Sikker vasskjelde på garden Bråten.
 
NAMN  Bråtalien
UTTA  "brø:tali:e
DATI  "brø:tali:n
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  4,1
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  d4
INNR  113
INFO  Liahagen, Vigger født 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Gard.
 
NAMN  Bråtalivollen
UTTA  "brø:talivøll'n
DATI  "brø:talivølle
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  4,1
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  F2
INNR  41
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1983
KOMM  Stølsvoll til Bråtalien.
 
NAMN  Bråtan
UTTA  "brå:tad'n
DATI  "brå:to
PREP  i
LOKA  tuft
KONR  0619 Ål
GBNR  123,12
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c4
INNR  253
INFO  Breie, Torleiv A. født 1924
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Gamle tufter.
 
NAMN  Bråtan
UTTA  "brå:tad'n
DATI  "brå:to
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  123,30
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d4
INNR  109
INFO  Brenno, Eirik født 1913
OPPS  Sigmund Grue, 1982
KOMM  Gamal husmannsplass.
 
NAMN  Bråtavegen
UTTA  "brøtavæ:gæn
DATI  "brøtavæ:ji
PREP  i
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
GBNR  6,1
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  f2
INNR  41
INFO  Storedal, Martin født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Stig til, og gjenom Bråten, til Siregardan.
 
NAMN  Bråtavollen
UTTA  "brø:tavøll'n
DATI  "brø:tavølle
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  22,43
KART  ØK Dråpalii BQ 063 5 1
KARU  A B 3
INNR  29
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Heimstølvoll i stølslaget. 50 Helsingset. Høyrer til garden Bråten. Same namnet på nr. 8.
 
NAMN  Bråtavollen
UTTA  "brø:tavøll'n
DATI  "brø:tavølle
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  22,43
KART  ØK Dråpalii BQ 063 5 1
KARU  D E 4
INNR  8
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Heimstølvoll i 2 Dråpalii. Same heimstølnamnet på nr 29.
 
NAMN  Bråten
UTTA  "brå:ten
DATI  "brå:ta
PREP  i
LOKA  eikre
KONR  0619 Ål
GBNR  93,2
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  f3
INNR  81
INFO  Warberg, Embrik født 1915
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Eikre, på A sida av ein haug.
 
NAMN  Bråten
UTTA  "brå:t'n
DATI  "brå:ta
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  110,8
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  B1
INNR  11
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Bruk. Bygt i midten av 1700 talet. Ligg nedst i skoglii. Eit bruk rett over åni har same namnet, men der er prep. på Bråta. Der er jordet flatt.
 
NAMN Bråten
UTTA "brå:ten
DATI "brå:ta
PREP
LOKA bruk
GBNR 110,44
KART ØK Sundre BP 062 5 4
KARU B6
INNR 134
INFO Myrestøl, Lars født 1906
OPPS Ola Ellingsgard 1983
KOMM Bruk, delt frå Sundre.1698: " en bråte søndenfor Sundre"
 
NAMN  Buabakken
UTTA  "bu:abaKin
DATI  "bu:abakka
PREP  på
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
GBNR  48,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a4
INNR  345
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Den høge haugen der det gamle tunet låg, før 1831, då garden vart delt.
 
NAMN  Buagrovi
UTTA  "bu:agro:ve
DATI  "bu:agro:væn
PREP  i
LOKA  grov
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  473 426
INNR  31
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Renn ned mellom søre og midtre buene i 19 Djup.
 
NAMN  Buagrovi
UTTA  "bu:agro:ve
DATI  "bu:agro:væn
PREP  i
LOKA  grov
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  645 366
INNR  245
INFO  Lappegard, Ola O. født 1914
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
KOMM  Renn ned mellom buene på stølen 242 Lauvdalen.
 
NAMN  Buahaugen
UTTA  "bu:ahåugæn
DATI  "bu:ahåuji
PREP  på
LOKA  tuft
KONR  0619 Ål
GBNR  28,1
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  C2
INNR  71
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Vindegg, Margit 1982
KOMM  Gamal buatuft på stølsvollen. Det stod bu der i 1750.
 
NAMN  Buaslettvarpet
UTTA  "bu:aslettvarpæ
DATI  "bu:aslettvarpe
PREP  i
LOKA  varp
KONR  0619 Ål
GBNR  22,15
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  D3
INNR  20
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Varp (kast) av kvist, der det tek av ein sidestig frå 19 Buaslettvegen. Sjå denne.
 
NAMN  Buaslettvegen
UTTA  "bu:aslettvæ:gæn
DATI  "bu:aslettvæ:ji
PREP  på/i
LOKA  veg
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  A E 1 3
INNR  19
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Gamal kløvveg/skogsveg, som går like til heimstølane Helsingset. Noko namn "Buasletti" er ikkje kjendt no.
 
NAMN  Buaåkeren
UTTA  "bu:aå:kæN
DATI  "bu:aå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  27,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c4
INNR  171
INFO  Nils Kolbjørnsgard, f. 1916
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
KOMM  Åker nær husi, truleg ved bui (bur).
 
NAMN  Buaåkeren
UTTA  "bu:aå:kæN
DATI  "bu:aå:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  30,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c4
INNR  185
INFO  Tormodsgard, Ola f. 1918
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
KOMM  Gamal åker nær husi. Truleg fått namnet av dei han låg nær buiburet.
 
NAMN  Bubekken
UTTA  'bu:bækkæn
DATI  'bu:bæKi
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  F G3
INNR  25
INFO  Håheim, Torstein født 1894
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Frå nedre Blomestøltjørni til 9 Buvatnet.
 
NAMN  Budalen
UTTA  'bu:da:N
DATI  'bu:da:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 062 5 2 Primhovda
KARU  A1
INNR  28
INFO  Haug, Oddmund født 1928
OPPS  Haug, Oddmund 1983
KOMM  Dalsøkk i fjellhamni ved Buhovda   utanfor kartramma.
 
NAMN  Budalen
UTTA  'bu:da:N
DATI  'bu:da:Le
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0619 Ål
GBNR  94,2
KART  ØK Mykingstølen BO 062 5 1
KARU  f6
INNR  23
INFO  Bekkestad, Elling O. født 1907
OPPS  Thor Warberg, 1982
KOMM  Dal langs Bufarvegen
 
NAMN  Bufarvegen
UTTA  "bu:farvæ:gæn
DATI  "bu:farvæ:ji
PREP  i
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
GBNR  Fleire
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  c e1 3
INNR  191
INFO  Helling, Eivind født 1918
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Bufarveg, stig, brukt av fleire.

NAMN  Bufarvegen
UTTA  "bu:farvæ:gæn
DATI  "bu:farvæ:ji
PREP  i
LOKA  stig
KONR  0619 Ål
GBNR  127,10
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  b3
INNR  111
INFO  Svein Eikra, 1950
OPPS  Birgit Eikra 1983
KOMM  Stigen til 37 Gryvsetstølane.
 
NAMN  Bufrisletti
UTTA  "bu:frislette
DATI  "bu:frislett'n
PREP  på
LOKA  slette
KONR  0619 Ål
GBNR  115,16 eller 115,30
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  G5
INNR  210
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard, 1983
KOMM  Slette i skogen der stigar kryssar. Bufri er vel kunamn.
 
NAMN  Buglebjørk
UTTA  "bugLæbjørk
DATI  "bugLæbjørk
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0616 Nes
GBNR  fleire
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  F5
INNR  76
INFO  Otto Garnås, født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Stølssameige. NB! Det er skrive same namnet på ØK Nystølen, litt lenger A. Truleg feil.
 
NAMN  Buheim
UTTA  'bu:haim
DATI  'bu:haim
PREP  på
LOKA  hytte
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  A5
INNR  80
INFO  Hoff, Lars Th. født 1916
OPPS  Haug Varberg, Oddmund 1982
KOMM  Hytte.
 
NAMN  Buhovd
UTTA  "bu:høvd
DATI  "bu:høvd
PREP  på/i
LOKA  hovde
KONR  0620 Hol
GBNR  34,16
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  D4
INNR  56
INFO  Halsteinsgard, Ola født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Ruvande hovda i fjellhamni, på SV sida av 9 Buvatnet.
 
NAMN  Buhovda
UTTA  "bu:håvda
DATI  "bu:håvdae
PREP  på/i
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  B5
INNR  82
INFO  Hoff, Lars Th. født 1916
OPPS  Haug Varberg, Oddmund 1982
KOMM  Hovda, litt S for 79 Butjørn.
 
NAMN  Buhovda
UTTA  "bu:høvda
DATI  "bu:høvdaa
PREP  på
LOKA  hovde
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  D2
INNR  185
INFO  Sletto, Olav O. født 1925
OPPS  Kolsrud, Per Egil 1984
KOMM  Hovda like N for 196 Buhovdstølan.
 
NAMN  Buhovddekkan
UTTA  "bu:hovdækkad'n
DATI  "bu:håvdækko
PREP  i
LOKA  avsats
KONR  0619 Ål
GBNR  111,14
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  C D2
INNR  14
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Avsatsar i NV hellingane frå 15 Buhovdnatten. Stig.
 
NAMN  Buhovdhallin
UTTA  "bu:høvdhallidn
DATI  "bu:høvdhallo
PREP  i
LOKA  hall
KONR  0620 Hol
GBNR  34,16
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  D4
INNR  57
INFO  Halsteinsgard, Ola født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Hallene på SV sida av 56 Buhovd.
 
NAMN  Buhovdnatten
UTTA  "bu:håvdnatt'n
DATI  "bu:håvdnatte
PREP  på/i
LOKA  natt
KONR  0619 Ål
GBNR  111,14
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  D2
INNR  15
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Markert natt, A for 13 Buhovdstølen.
 
NAMN  Buhovdstølan
UTTA  "bu:høvdstø:lad'n
DATI  "bu:høvdstø:lo
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  21,1/21,8
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  D3
INNR  196
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1987
KOMM  Langstølar   under 185 Buhovda.
 
NAMN  Buhovdstølen
UTTA  "bu:håvdstø:l'n
DATI  "bu:håvdstø:le
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  111,14
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  C4
INNR  13
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Støl åt Holgelidi, tidlegare åt Prestegarden.
 
NAMN  Buhovdvatnet
UTTA  "bu:høv(d)vatnæ
DATI  "bu:høv(d)vatne
PREP  i
LOKA  vatn
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  D E3
INNR  87
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Vatn ved Buhovdstølan.
 
NAMN  Bukkebergi
UTTA  "bukkæbærji
DATI  "bukkæbærgo
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D5
INNR  29
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Også kalla Bukkehovda. VNV for 28 Bukkestølen.
 
NAMN  Bukkegrovi
UTTA  "bukkægro:ve
DATI  "bukkægro:væn
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D6
INNR  27
INFO  Brattegard, Eirik født 1924
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bekk V for 28 Bukkestølen, delebekk mot 122 Bergsjøstølen.
 
NAMN  Bukkehalli
UTTA  "bukkæhalle
DATI  "bukkæhall'n
PREP  i
LOKA  hall
KONR  0619 Ål
GBNR  28,1
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  C2
INNR  73
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Vindegg, Margit 1982
KOMM  Hall på stølsvollen.
 
NAMN  Bukkehaugen
UTTA  "bukkæhåugæn
DATI  "bukkæhåuji
PREP  på
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  33,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b5
INNR  62
INFO  Krydshaug, Margit født 1899
OPPS  Olav Stølen 1982.
KOMM  Nedlagd husmannsplass.
 
NAMN  Bukkehelleren
UTTA  "bukkæhællæN
DATI  "bukkæhællære
PREP  i
LOKA  hole
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  666 372
INNR  265
INFO  Lappegard, Ola O. født 1914
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
KOMM  Hole under stein.
 
NAMN  Bukkeholun
UTTA  "bukkæhå:Lud'n
DATI  "bukkæhå:Lo
PREP  i
LOKA  botn
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  397 482
INNR  129
INFO  Haug, Trygve født 1931
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  2 3 små bottar opp i skardet. der det vanleg står reinsbukkar om sumaren (Bukketrekk).
 
NAMN  Bukken
UTTA  'bukkæn
DATI  'buKi
LOKA  stein
KONR  0619 Ål
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D5
INNR  30
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stein, lengst A på 29 Bukkebergi.
 
NAMN  Bukkestølen
UTTA  "bukkæstø:l'n
DATI  "bukkæstø:le
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D56
INNR  28
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stølen til 86,2, lenger V enn dei andre stølane på Hesthovdstølen. Sjå 30 Bukken.
 
NAMN  Bukketjørnan
UTTA  "bukkæKødnad'n/-Kødnan
DATI  "bukkæKødno
PREP  på, i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  G56
INNR  8
INFO  Arnegard, Gunnar født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  2 tjørnar som er demde saman til ei tjørn.
 
NAMN  Bukketjørni
UTTA  "bukkæKødne
DATI  "bukkæKød'n
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D5
INNR  31
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  N for 29 Bukkebergi.
 
NAMN  Bukketjørnnatten
UTTA  "bukkæKød'natt'n
DATI  "bukkæKød'natte
PREP  på, i
LOKA  natt
KONR  0619 Ål
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  G6
INNR  7
INFO  Arnegard, Gunnar født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  SA for 8 Bukketjørnan.
 
NAMN  Bukollmyri
UTTA  'bu:kållmy:re
DATI  'bu:kållmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
KONR  0619 Ål
GBNR  91,8
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  E3
INNR  162
INFO  Arnegard, Gunnar født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Små myrkilar, N for fylkesvegen, på 159 Nørdre Arnegard. Kui Bukoll søkte seg ned der.
 
NAMN  Burti åkro
UTTA  buTi"å:kro
DATI  buTi"å:kro
PREP   
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR  30,7
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  D3 4
INNR  12
INFO  Torsteinslåtta, Syver født 1910
OPPS  Medgard, Per 1982
KOMM  Ogso kalla "Burti haugo". Solhellingar. Jordbete mellom heimstølane, der fjellgarden 1 Torsteinslåtta hadde korn og potet.
 
NAMN  Burtpåstølen
UTTA  "buTpåstø:l'n
DATI  "buTpåstø:le
PREP  på
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  129,2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  E2
INNR  14
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Nedlagt støl. Namnet kan sjåast i høve til 29 Kambestølen. Diskusjon om plasseringi.
 
NAMN  Busemannhaugen
UTTA  "bu:sæmannhåugæn
DATI  "bu:sæmannhåuji
PREP  på/i
LOKA  haug
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  566 444
INNR  84
INFO  Haga, Gro født 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
 
NAMN  Busemanntjørni
UTTA  "bu:sæmanKødne
DATI  "bu:sæmanKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  Ikkje merka på kartet.
INNR  85
INFO  Haga, Gro født 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
 
NAMN  Busemoen
UTTA  "bu:sæmo:n
DATI  "bu:sæmo:e
PREP  på
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  4,42
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  E2
INNR  17
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1982
KOMM  Husmannsplass. Der budde ståtarkongen.
 
NAMN  Buset
UTTA  "bu:sæ:t
DATI  "bu:sæ:t
PREP  på
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  40,17,21,22
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a4 5
INNR  202
INFO  Arne Bergsgard, 1932
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Bruk. Har vore heimstøl.
 
NAMN  Bustegidda
UTTA  "bustæjidda
DATI  "bustæjiddun
PREP  på
LOKA  bru
KONR  0619 Ål
GBNR  115,16
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c2
INNR  340
INFO  E.E. Rimehaug, f. 1915
OPPS  Leif Stave 1983
KOMM  Gangbru over Kvinda, ved 266 Busteteigen.
 
NAMN  Busteteigen
UTTA  "bustætaigæn
DATI  "bustætaiji
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  115,16
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d2
INNR  266
INFO  Sigmund Grue, f. 1934
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Tidlegare husmannsplass.
 
NAMN  Butjørn
UTTA  'bu:Kød'n
DATI  'bu:Kød'n
PREP  i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  A B4 5
INNR  79
INFO  Hoff, Lars Th. født 1916
OPPS  Haug Varberg, Oddmund 1982
KOMM  Liti tjørn, knapt 1 km. frå stølane.
 
NAMN  Butjørni
UTTA  "buKødne
DATI  "buKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  D E 2 3
INNR  47
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Tjørn, A for 13 Buhovdstølen.
 
NAMN  Buvasslii
UTTA  'bu:vassli:e
DATI  'bu:vassli:n
PREP  i
LOKA  helling
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  F2 3 4
INNR  20
INFO  Håheim, Torstein født 1894
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Dei lange V hellingane mot 9 Buvatnet.
 
NAMN  Buvassodden
UTTA  'bu:vassådden/ ådd'n
DATI  'bu:vassådda
PREP  på
LOKA  odde
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  E F3
INNR  24
INFO  Håheim, Torstein født 1894
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Brei odde i 9 Buvatnet. Frå Vallin kalla Storebuodden.
 
NAMN  Buvatnet
UTTA  'bu:vatnæ
DATI  'bu:vatne
PREP  på/i
LOKA  vatn
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  D E F 1 2 3 4 5
INNR  9
INFO  Rimehaug, Eirik født 1915
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Fiskevatn, oppdemt. Dok. av 1701 referar til skiftebrev av 1609: "I lodt i Boewatn".
 
NAMN  Byggjargarden
UTTA  "byjjarga:N
DATI  "byjjarga:Le
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  4,9
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  b5
INNR  19
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Tidlegare bruk. No samanslege med 25 Nedre Tormodsgard. Tufter. I 128 Siregardan.
 
NAMN  Byggjarvollen
UTTA  byjjarvøll'n
DATI  byjjarvølle
PREP  på
LOKA  voll
KONR  0619 Ål
GBNR  3,14
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  C5
INNR  13
INFO  Ingmund Sire, født 1927
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Voll på 12 Sirestølane. Namnet etter Byggjargarden.
 
NAMN  Bygnadsluten
UTTA  "bygnaslu:t'n
DATI  "bygnaslu:te
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  110,14
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  A6
INNR  205
INFO  Ål Bygdesoge IV
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Ein av 85 Sundregardane. Andre høgda "byg¬naden", Tingstugu, reist i 1764. Namnet lenge sidan ute or bruk. Garden oppdelt til sentrumsanlegg. Ikkje nr. på kartet
 
NAMN  Bygslebakken
UTTA  "bykslæbaKin
DATI  "bykslæbakka
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  28,1   31,2
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c4 5
INNR  79
INFO  Kvelprud, Asle født 1914
OPPS  Margit Vindegg 1981
KOMM  Åker. Namnet viser til ei bygselavtale frå sist på 1700 talet.
 
NAMN  Bærabergi
UTTA  "bæ:rabærji
DATI  "bæ:rabærgo
PREP  på/i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  32,10,67
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  f g3
INNR  63
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Bergi ovanfor 60 og 64 Bæra.
 
NAMN  Bæraflotin
UTTA  "bæ:rafLå:tid'n
DATI  "bæ:rafLå:to
PREP  på
LOKA  jordet
KONR  0619 Ål
GBNR  32,10    32,11
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  f2
INNR  68
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Dei flate jordene til to Bærabruk, nr. 60 og 64.
 
NAMN  Bærahølen
UTTA  "bæ:rahø:N
DATI  "bæ:rahø:Le
PREP  på/i
LOKA  høl
KONR  0619 Ål
GBNR   
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  f2
INNR  69
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Høl i Hallingåni, ved dei to Bærabruka, nr. 60 og 64.
 
NAMN  Bærakyri
UTTA  "bæraKy:re
DATI  "bæraKy:re
PREP  ved
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  32,11
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  f3
INNR  62
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Bratt berg der det la seg ein isjukel. Når denne losna, var det tid å sleppe ut kyrne om våren.
 
NAMN  Bødalen
UTTA  'bø:da:N
DATI  'bø:da:Le
PREP  på
LOKA  heimstøl
KONR  0619 Ål
GBNR  92,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  D45
INNR  232
INFO  Skarsgard, Ola O. født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  "Store Bødal'n", sjå 178 Vesle Bødalen. Heimstøl til 200 Søre Skarsgarden, i "Vest"lii, omlag 150 m S for Varaldsetåni.
 
NAMN  Bødalsgrovi
UTTA  'bø:daSgro:ve
DATI  'bø:daSgro:væn
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
GBNR  91,8
GBNR  92,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  D45
INNR  179
INFO  Arnegard, Gunnar født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bekken framom 178 Vesle Bødalen.
 
NAMN  Børdalensrand
UTTA  'bø:Da:Srand'n
DATI  'bø:Da:Srande
PREP  på/i
LOKA  rand
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BP 060 Nyset
KARU  E F2 3
INNR  11
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Lang rand i fjellhamni. Ikkje noko namn "Børdalen" er kjendt no.
 
NAMN  Børghus
UTTA  'børghus
DATI  'børghus
PREP  i
LOKA  husmannsplass
KONR  0619 Ål
GBNR  4,28
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  D2
INNR  30
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1982
KOMM  Tidlegare husmannsplass.
 
NAMN  Bøygardan
UTTA  'båyga:Lad'n
DATI  'båyga:Lo
PREP  i
LOKA  gard
KONR  0619 Ål
GBNR  38,1   38,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  d5
INNR  135
INFO  Bøygard, Ole A. født 1907
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  To gardar, sjå nr. 411 og 412, søre og nørdre B.

NAMN  Bøygardshagen
UTTA  'båygaSha:jin
DATI  'båygaSha:ga
PREP  i
LOKA  bruk
KONR  0619 Ål
GBNR  38,8
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  e5
INNR  130
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Bruk. I daglegtale "Timannhagjin", etter ein husmann Timann født 1848.
 
NAMN  Bøygardshellan
UTTA  'båygaShællad'n
DATI  'båygaShællo
PREP  i
LOKA  støl
KONR  0619 Ål
GBNR  49.6
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  C 6
INNR  19
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Syver T. Holo 1982.
KOMM  Tufter etter støl til Bøygard.
 
NAMN  Bøygardsteigen
UTTA  'båygaStaigæn
DATI  'båygaStaiji
PREP  på
LOKA  teig
KONR  0619 Ål
GBNR  40,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c5
INNR  172
INFO  Baklien, Botolv født 1914
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Stykke ved grensa mot 412 Nørdre Bøygard.
 
NAMN  Bådnansberget
UTTA  "bå:dnansbærgæ
DATI  "bå:dnansbærji
PREP  på/i
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  107,7
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  g5
INNR  108
INFO  Myregard, Botolv født 1905
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Berg der eit barn "bådn" datt utfor.
 
NAMN  Bånslettan
UTTA  "bå:d'nslettad'n
DATI  "bå:d'nsletto
PREP  på
LOKA  sletter
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  E 4
INNR  37
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Syver T. Holo 1982.
KOMM  Sletter ved 61 Lya. Segni fortel at det datt eit barn or kløvi då dei køyrde over i 92 Trettevadet.
 
NAMN  Bånslettvegen
UTTA  "bå:d'nslettvæ:gæn
DATI  "bå:d'nslettvæ:ji
PREP  i
LOKA  stølsveg
KONR  0619 Ål
GBNR  fleire
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  E 4 6
INNR  87
INFO  Opsata, Lars født 1899, Asle Kvelprud, 1914
OPPS  Margit Vindegg 1982
KOMM  Gamal stølsveg. Blir nemnt B. mellom Birgitstølen (Bp063 5 2) og 37 Bånslettan.
 
NAMN  Båtdalen
UTTA  "bå:ta:N
DATI  "bå:ta:Le
PREP  i
LOKA  vik
KONR  0619 Ål
GBNR  74,1
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  E1
INNR  22
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  NA re viki i Vatsfjorden. Sand, båtstøe.
 
NAMN  Båthusviki
UTTA  "bå:thusvi:Ki
DATI  "bå:thusvi:kæn
PREP  i
LOKA  vik
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  E4
INNR  164
INFO  Trintrud, O.K. født 1916
OPPS  Trintrud, O.K. 1981
KOMM  Vik med båtnaust.
 
NAMN  Båtkjølen
UTTA  "bå:tKø:N
DATI  "bå:tKø:Le
PREP  på
LOKA  stein
KONR  0619 Ål
GBNR  90,4
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  C2
INNR  5
INFO  Arnegard, Rasmus født 1926
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Krosshogd stein i ei myr   i kommunegrensa. Liknar ein kvelvd båt.
 
NAMN  Båtlandsberget
UTTA  "bå:tlandsbærgæ
DATI  "bå:tlandsbærji
PREP  på
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  D2
INNR  102
INFO  Dengerud, Helge født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Flatt berg som skrådde ut i vatnet. Der gjekk dei ofte i land og gridde neti. Neddemd.
 
NAMN  Båtsåkeren
UTTA  "bå:tså:kæN
DATI  "bå:tså:kære
PREP  på
LOKA  åker
KONR  0619 Ål
GBNR  123,2
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  a b5
INNR  7
INFO  Lars A. Strand, født 1913
OPPS  Kristi Brattåker, 1983
KOMM  Åker ved båtstøe. No slåttemark med tuer.