Votndalen Blandakor


1942 - 1946

- Ola E. Hagen: ”Livssoga” til Votndalen Blandakor med vedlegg:
      * Aktivitetar frå år til år
      * Bilete
      * Kormedlemmer
      * Songrepertoir
      * Songtekstar med noter av Lars Skrindo, Olav Sletten og Olav Tveito
      * Program til musikk- og songarstemne i Hallingdal 1944 – 1946
      * Bakgrunnsmateriale til ”Livssoga”