Historier

Her vil me legge ut historier og anna som me finn om kommunen vår. Me har ingen kommentarfelt her, men legg gjerne att synspunkt på sida vår på Facebook.

Bråk i Aal kirke 1860.
Dåsakvelden
En bispevisitasjon 1805
Femlingfødsel i Aal
Folk har fortalt
Jolegjestebod paa Sundre  
Jordskred 1876
Jordskred på Torpo 1860
Kraftkarar
Om en mandsslægt
Om et opprør
Oppgjer etter jordskredet 1876  (Dette er tatt frå L. K. Ødegaard: Hallingdal i tekst og billeder, 1925)
Stupullen ved Aal kyrkje
Var dette kunst?
Vesle Ola og mor hans