Ungdomslaget Fram

_DSC8806
- Møtebok 1898 – 1908
- Møtebok 1910 – 1911
- Møtebok 1922 – 1929
- Møtebok 1934 – 1939
- Møtebok 1958 - 1972
- Samrådingsmøte om kjøp av tomt til ungdomshus (må være før 1910)
- Om Solhov: Historikk 1910 – 1950
- Liste over dugnadsarbeid ved bygginga av Solhov 1910.
- Maaltrosten 1916 – 1920
- Måltrosten 1959 – 1967
- Medlemsbladet ”Fram – nytt” 1947 – 1948
- Årspengebok 1929 – 1970
- Hallingdal Fylkeslags programbøker for 1938 og 1940
- Handbok aat ungdomslag 1917
- Anton Fridrichsen: Kyrkjestriden og folkekyrkja 1925
- Tale med historikk 9.5.1948 (kladdebok)
- Ål Soknelydlag: Formål og årspengar 1945
- Møtebok 1908 – 1934
- Møtebok 1939 – 1948
- Møtebok med nokre møte i 1942 – 1943
- Møtebok 1958 – 1984
- Måltrosten 1933 – 1934
- Måltrosten 1960 – 1962
- Mappe med teikningane til Solhov
- Song til Kaja Bruun på 80-årsdagen.
Song ved dr. Hans Bruuns 25 årsjubileum 16. juli 1928.