Ål Røde Kors


Ål Røde Kors
Stifta 29. MAI 1958

Ål Røde Kors hjelpekorps
Stifta 21. JUNI 1957

Ungdommens Røde Kors
Stifta 8. OKTOBER 1979


Dokument for dei tre foreningane er samordna år for år.
1958 - 1964
- Lover
- Årsberetning, korrespondanse, rundskriv m.m. ordna år for år.
1965 - 1968
- Årsberetningar, korrespondanse, rundskriv m.m. er ordna år for år.
- Bilag til rekneskapen 1962 - 1964
- Bilag til rekneskapen 1965 – 1966
- Arsberetningar, korrespondanse, avisutklipp, rundskriv 1967 – 1977 m.m
- Årsberetningar, korrespondanse, rundskriv m.m 1974 – 1976
- Årsberetning for hjelpekorpset 1977
- Rekneskap for Ål Røde Kors 1977
- Eit brev frå hjelpekorpset til Ål Røde Kors frå 1978
- Rekneskapsbilag for 1967
- Rekneskapsbilag for 1976
1978 – 1982
- Årsberetningar, korrespondanse, rundskriv m.m. ordna år for år.
1982 – 1984
- Årsberetningar, korrespondanse, rundskriv m.m. ordna år for år.
- ”Lynkurs i medlemsverving”
- Fleire foredrag frå miniseminaret ”Institusjonsdrift” arrangert i 1982 av Norges Røde Kors.  83 sider.
- Statsråd Leif Arne Heløe:  ”Røde Kors – institusjonens plass innenfor den kommunale og fylkeskommunale helseplan”
- ”Nye service-tjenester fra sekretariatet”.  13 sider
- Rekneskapsbilag 1984
- Rekneskapsbilag 1984
- Rekneskap 1977 – 1985
- Norges Røde Kors:  Årsberetninger 1964 – 1966
- Buskerud Røde Kors:  Årsberetninger 1959 – 1962  +  1966
Korrespondanse:
   - salg og kjøp av hus for Norges Røde Kors i november 1977
   - Brev frå Buskerud RK desember 1977 om heider til medlemmer og tilskot til køyring av funksjonshemma
- Kladd til presentasjon av kva RK gjer.
- Oversyn over folketalet i ”nedslagsfelta” til dei einskilde foreiningane i Buskerud.