Om arkivet


Ål bygdearkiv er eit samarbeidsprosjekt mellom Ål historielag og Ål kommune. Mykje av arbeidet vert gjort av friviljuge. Ål kommune kostar ei deltidsstilling til arkivar/dagleg leiar. Ål kommune vel to representantar til styret, Ål historielag tre.