KVA ER NYTT?

Dette er det som er lagt ut sist: 

02.10.17: Stadnamnregister for Ål
07.04.17: Dåsakvelden
31.03.17: Om et opprør
24.03.17: Om en mandsslægt
17.03.17: Tekomen tosdan i sjauande viku