KVA ER NYTT?

Dette er det som er lagt ut sist: 
8.6.23 Husmannsplassar (og nokre andre stadar) i Ål på kart. Sjå eige punkt i menyen.
Fyrste steg er Satakroken, innsamla av Arne Moslåtten.
15.6.23 Alle husmannsplassane i Satakroken har no omtale i kartet.