Styre og frivilljuge

Styret i 2015 er:
Vald av Ål historielag:  Harald Varlid ( styreleiar@aalbygdearkiv.no )
                                    Richard (Dick) E. Brunsvold
                                    Bjørg Feten
                                    
              vara:              Ragnhild Havarsgard
                                    Knut Torsteinsrud
              revisor:          Torleiv Stave

Vald av Ål kommunestyre: Ellen Oppsato Mikkelrud
                                           Tore Bøygard
              vara:                     Odd Skarsgard
                                           Marie L. C. Skråmestø
              revisor:                 Einar Brattegard

Dagleg leiar Ola Terje Oleivsgard er tilsett av Ål kommune.
(Ola-Terje.Oleivsgard@aal.kommune.no / 916 11 713)


Elles deltek ei rekke personar i vaktordning for at arkivet skal kunne vera ope for publikum. Nokre personar er også engasjerte i arbeidet med digitalisering og anna arbeid for å legge til rette for at innlevert materiale skal kunne vera til glede og nytte for alle historieinteresserte.