Torpe torvstrølag


- Protokoll 1928 – 1957
- Kart over andeler i ”Klopparmyre” torvstrølag
- Bevis for skyld  -  seinare betalt 1931