Slektsbøker

Ei Tryhus-ætt i Noreg og Amerika

Boka er gitt ut februar 1988 av Kjell Sørbøl.

Ane og slektsbok for Elizabeth Heuch

Elizabeth vart fødd 2. januar 1973.

Boka er utgitt på Snarøya i desember 2002 av Bente Heuch.
Slekter som er omhandlet:
Clemmet Laugesgard og Ragnhild Villand
Esaias Altberg
Peter Foss og Jon Raud
Oluf Dybdahl og Tille Olsson
Edvard Kristofefrsen og Anders Grav
Hallvard Graatop
Abraham Gaaserød og Arne Arnesen
Peder Leuch og Rasmus From

Kleppo

Knutsen, Kristian T.: Kleppo Slektsbok utgitt 1972
 

Skrinde

Skrindo, Magne: Skrinde-slekta frå Ål i Hallingdal. 2008.
 

Holte

Holte slekta. Ættlingar etter Nils Sveinson Holto, f. 1765 og Gro Olsdotter, f. Kvinnegard 1770. Ført fram til 1970.


Evjen og Skattebøl

Breie, Lars: Evjenslekta og Skattebølslekta. 1984
 

Hallingslekter

Baklien, Botolv: Hallingslekter 1987


Sørbøen

Skrindo, Magne: Sørbøen-slekta i Ål. 2002
 

Villand

Reinton, Lars: Villandane. Ein etterrøknad i norsk ættesoge. 1939