Sundre Vannverk

- 3 kvitteringsbøker i rekning med Aal Sparebank 1962 – 1967, 1965 – 1967 og 1966 – 1967.
- Skriv frå Prestagardstilsynet v/prost Holm 1967
- Rekning fra Statens Institutt for Folkehelse for kjemisk analyse av vassprøver 1965