Sundre Kloakk P/L, Nordre


- Protokoll 1958 – 1981
- Rekneskapsbok 1959 – 1981
- Perm med rekneskapsbilag
- Brevjournal  (lite ført)
- Perm med korrespondanse 1959 – 1981
- Bygningsloven av 18. juni 1965