Lag på 1800–talet


Thranerørsla:

- Oversyn over medlemmer i Strand, Sando, Torpo, Hovet og Nerol
- Tekst av Nils Noss
- Skriv frå Hans Try med kopi av innsende rapportar
- Kopi av petisjonen frå 1850 (39 sider)

Aal Prestegjelds Læse- og Sogneselskab:

- Kopi av originaltekstar
- Lover
- Tekst av Nils Noss
- ”Usortert etter Lars Opsata”. Innlevert av Thor Warberg august 2002.

Aal og Hol Bondevennforening:

- Oversyn over medlemmer
- Lover
- Tekst av Nils Noss
- Kopi av originaltekstar

Måteholdsforeningen frå 1817:

- Originalskriv med kopi
- Tekst av Nils Noss
- Kontrakt for medlemskap

Bygdefolket” - organ for bygdelaga:

- Nr. 1 – 2 1939