Stadnamn på R

 NAMN  Rabban

UTTA  "rabbad'n

DATI  "rabbo

PREP  på

LOKA  rand

LOKA  myr

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  D‑E 4‑5

INNR  97

INFO  Gåsterud, Helge født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Låge randar i myrane.

=

NAMN  Rabbehovda

UTTA  "rabbæhåvda

DATI  "rabbæhåvdae

PREP  på/i

LOKA  hovda

GBNR  98,2

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  583 464

INNR  193

INFO  Haga, Torleiv født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

=

NAMN  Rabberova

UTTA  "rabbæro:va

DATI  "rabbæro:vun

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  92,1

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  CD3

INNR  213

INFO  Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Nedre (søre) enden av 212 Storeåkeren.

=

NAMN  Raggen

UTTA  'raggæn

DATI  'rajji

PREP  på

LOKA  skjér

GBNR  sameige

KART  ØK BM 063 Ausand

KARU  D2

INNR  51

INFO  Dengerud, Helge født 1929

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Skjer. Neddemd.

=

NAMN  Ragnhildhellan

UTTA  "ragnilhællad'n

DATI  "ragnilhællo

PREP  i

LOKA  helling

GBNR  60,1

KART  ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU  C1

INNR  46

INFO  Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Sørhellingar, oppover frå myrar der det var storrslått.

=

NAMN  Ragnhildtjørni

UTTA  'ragnilKødne

DATI  'ragnilKød'n

PREP  på, i

LOKA  tjørn

KART  ØK BM 064 Tvist

KARU  A5

INNR  137

INFO  Håheim, Torstein født 1894

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Fisketjørn, nemnd i dokument frå 1701.

=

NAMN  Ragnhildåkeren

UTTA  "ragnilå:kæN

DATI  "ragnilå:kære

PREP  på

LOKA  åker

KONR  0620 Hol

GBNR  5/10

KART  ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU  B2

INNR  118

INFO  Engebret Rudningen, 1909

OPPS  Engebret Rudningen 1984

KOMM  Gamal åker.

=

NAMN  Rakkarteigen

UTTA  "rakkataigæn

DATI  "rakkataiji

PREP  på ? i

LOKA  slått

GBNR  19,3

KART  ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU  B5

INNR  75

INFO  Barskrind, Embrik født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Slåttestykke. Steinut, mykje maur.

=

NAMN  Rakkartjørni

UTTA  "rakkarKødne

DATI  "rakkarKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

KONR  0620 Hol

GBNR  15,1‑7

KART  ØK BN 062 Austlivatnet

KARU  B3‑4

INNR  99

INFO  Rue, Ola T. født 1914

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Liti tjørn i stølshamni.

=

NAMN  Rakkekjekshallin

UTTA  "rakkæKækshallid'n

DATI  "rakkæKækshallo

PREP  i

LOKA  hall

GBNR  Sjå nr. 248.

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  c3

INNR  263

INFO  Brattegard, Lars født 1902

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Hallene på SA‑sida av 262 Rakkekjekshovda.

=

NAMN  Rakkekjekshovda

UTTA  "rakæKækshåvda

DATI  "rakkæKækshåvdae

PREP  på/i

LOKA  hovda

GBNR  Sjå nr. 248.

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  b‑c3

INNR  262

INFO  Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Hovda A for 266 Revtjønni. Det finst ikkje Rakkekjeks (Hundekjeks‑Anthriscus silvestris) der i dag. Snaufjell.

=

NAMN  Rakkekjesbakken

UTTA  "rakkæKæsbaKin

DATI  "rakkæKæsbakka

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  23,6

KART  ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU  C2

INNR  106

INFO  Kvelprud, Asle født 1914

OPPS  Vindegg, Margit 1982

KOMM  Heimstøl. Ein gong fastbuande folk der. Bjørkeskog. Det var revehi like ova stølsvollen. Rakkekjeks-?

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  rand

LOKA  slette

GBNR  fleire

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  C6

INNR  56

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Morenerandar ‑ og sletter, langs vegen.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  morene

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  E3

INNR  64

INFO  Torpo, Eivind født 1938

OPPS  Torpo, Margit 1983

KOMM  Moreneryggar ved vegen.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  sameige

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  D3

INNR  138

INFO  Espegard, Eirik født 1926

OPPS  Hagen, Ola E. 1981

KOMM  Grushaugar ved vegen SA for stølsvollane.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  morenehaugar

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  C 2

INNR  80

INFO  Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS  Sevat K. Teigen 1982

KOMM  Lange morenehaugar

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  rygg

GBNR  112,2‑114,2

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  D‑E 1‑2

INNR  147

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard, 1983

KOMM  Lang rygg, med skogdele.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "randado

PREP  på

LOKA  rygg

GBNR  119,1‑120,6‑121,1

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  B5‑6

INNR  190

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard, 1983

KOMM  Rygg i lii.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  rygg

GBNR  108,1

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  f2‑3

INNR  244

INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Ryggar med bergi, i heimehamni.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randadn

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  jordstykke

GBNR  121,2

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  C3

INNR  173

INFO  Noss, Emil født 1903

OPPS  Sigmund Grue 1982

KOMM  Stykke på jordet.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  rygg

GBNR  115,20

KART  ØK Holu BO062‑5‑3

KARU  d5‑6

INNR  14

INFO  Warberg, Thor født 1952

OPPS  Thor Warberg 1981

KOMM  Rygg på tvers av lii.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  12,1

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  c2

INNR  17

INFO  Ruud, Lars født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Lange haugar, der bufarvegen gjekk over.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  rand

GBNR  98,2

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  582 457

INNR  197

INFO  Haga, Torleiv født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Langs stigen til 205 Lyserbotten.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  rand

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  687 371

INNR  333

INFO  Springgard, Kari f. 1891; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS  Ola E.Hagen 1981.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randad'n/"randan

DATI  "rando

PREP  på

LOKA  morenerygg

GBNR  sameige

KART  ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU  E2

INNR  10

INFO  Haug, Oddmund født 1928

OPPS  Haug, Oddmund 1983

KOMM  Moreneryggar i fjellhamni.

=

NAMN  Randan

UTTA  "randan

DATI  "rando

LOKA  haug

GBNR  82,7

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  B3

INNR  121

INFO  Settingsgard, Knut K. født 1907

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Lange, låge haugar mellom tjørnane i 99 Skard.

=

NAMN  Randebrui

UTTA  "randæbru:ne

DATI  "randæbru:n

PREP  på

LOKA  veg

GBNR  92,4

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  C4

INNR  237

INFO  Skarsgard, Syver født 1896

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Bygdevegen over 263 Storeåni.

=

NAMN  Randedokki

UTTA  "randædåKi

DATI  "randædåkkæn

PREP  i

LOKA  støl/plass/bruk

GBNR  121,7

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  D 4‑5

INNR  194

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard, 1983

KOMM  Støl, seinare plass og gardsbruk.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  1,3/5,5 s

KART  ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU  G4

INNR  78

INFO  Myro, Knut A. født 1924

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Haug nær stølane.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på/i

LOKA  rygg

GBNR  63,1

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  A1

INNR  49

INFO  Gurigard, Margit Dokk født 1914

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Låg rygg mellom myrar ‑ der vegen går.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på

LOKA  grusrygg

GBNR  sameige

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  D3

INNR  140

INFO  Espegard, Eirik født 1926

OPPS  Hagen, Ola E. 1981

KOMM  Grusrygg ved åni.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  19,3

KART  ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU  B5

INNR  71

INFO  Barskrind, Embrik født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Åker.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  34,3 ‑ 35,3

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  g5

INNR  30

INFO  Lars Opsata,f. 1899

OPPS  Olav Stølen 1983.

KOMM  Høg haug langs dalen i grensa mellom 92 Skjervheim og 91 Opsata.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  i

LOKA  husmannsplass

GBNR  4,1

KART  ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU  d4

INNR  114

INFO  Liahagen, Vigger født 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Tidlegare husmannsplass. Det budde folk der ca. 1907.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på/i

LOKA  rand

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  646 407

INNR  360

INFO  Aslaug Etterlid, f. 1915

OPPS  Knut M. Lappegard 1981

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på

LOKA  rand

GBNR  126,1

KART  ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU  d3

INNR  58

INFO  Sandåker, Olav født 1890

OPPS  Birgit Eikra 1981‑82

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  127,66,209

KART  ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU  c4

INNR  103

INFO  Steinar Breie, 1937

OPPS  Birgit Eikra 1981‑82

KOMM  Haug/rand på jordet. No bustad der.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  92,5

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  B4

INNR  265

INFO  Randen, Olav T. født 1908

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Gard i Vats.

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  uppi

LOKA  åsrygg

GBNR  92,5

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  AB3

INNR  278

INFO  Randen, Olav T. født 1908

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Åsrygg, frå 279 Kvannolvegen mot VNV til Kvannolskardet. Opphav til gardsnamnet Randen?

=

NAMN  Randen

UTTA  'rand'n

DATI  'rande

PREP  på, i

LOKA  skogrygg

GBNR  74,6

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  G4

INNR  15

INFO  Bergaplass, Nils K. født 1913

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Rygg med furuskog, like A for stova i 12 Bergaplassen.

=

NAMN  Randeodden

UTTA  "randæådden

DATI  "randæådda

PREP  på

LOKA  odde

GBNR  123,45

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  d4

INNR  240

INFO  Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS  Sigmund Grue 1982

KOMM  Odde i fjorden.

=

NAMN  Randestølen

UTTA  "randæstø:l'n

DATI  "randæstø:le

PREP  på

LOKA  støl

GBNR  92,5

KART  ØK BM 063 Ausand

KARU  G4

INNR  9

INFO  Randen, Olav T. født 1908

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Nedlagd støl. Tufter. Høyrde til Randen.

=

NAMN  Randetjørni

UTTA  "randæKødne

DATI  "randæKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjønn

GBNR  32,13

KART  ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU  G2

INNR  189

INFO  Oppskrivaren født 1924

OPPS  Knut Myro 1983

KOMM  Liti tjørn i skogen. Morenerandar ved sida

=

NAMN  Randeåkeren

UTTA  "randæå:kæN

DATI  "randæå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  ‑

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  d5‑6

INNR  99

INFO  Stølen, Olav født 1909; Botolv Halvorsgard, 1920

OPPS  Olav Stølen 1983.

KOMM  Åker som ligg på ein rygg.

=

NAMN  Rangdimyran

UTTA  "raGdimy:rad'n

DATI  "raGdimy:ro

PREP  på/i

LOKA  myr

GBNR  123,‑

KART  ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU  A4

INNR  31

INFO  Haugen, Knut født 1919

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  Myrane N for 30 Rangditjørni.

=

NAMN  Rangdiplassen

UTTA  "raGdipLass'n

DATI  "raGdipLasse

PREP  på

LOKA  husmannsplass

GBNR  12,4,8,17

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  a6

INNR  70

INFO  Bæra, Ola født 1899

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Tidlegare husmannsplass. No gard.

=

NAMN  Rangditjørni

UTTA  "raGdiKødne

DATI  "raGdiKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  123,‑

KART  ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU  A4

INNR  30

INFO  Haugen, Knut født 1919

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  ‑

=

NAMN  Rannedokki

UTTA  "rånnædåKi

DATI  "rånnædåkkæn

PREP  i (?)

LOKA  støl

GBNR  36,1

KART  ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU  C2

INNR  110

INFO  Myro, Knut A. født 1924

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Heimstøl.

=

NAMN  Ransegjøta

UTTA  "ransæjø:ta

DATI  "ransæjø:tun

PREP  i

LOKA  slåttemark

GBNR  22,5

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  a3

INNR  244

INFO  Eirik E. Opheim, 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1988

KOMM  Slåttemark ‑ på jordet.

=

NAMN  Raskavollen

UTTA  "raskavåll'n

DATI  "raskavålle

PREP  på

LOKA  tuft

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  476 398

INNR  8

INFO  Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Tufter, like NU for 7 Riskabekken, like NA for bilvegen. Og kalla Gamlevollen. Bønder frå Nos‑gardane matte flutja derifrå etter dom i 1720‑30‑åri.

=

NAMN  Rasmusgarden

UTTA  'ra:smusga:N

DATI  'ra:smusga:Le

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  22,5

KART  ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU  g2

INNR  394

INFO  Opheim, Hermann født 1926

OPPS  Ola Ellingsgard 1987

KOMM  Ein av 399 Opheimsgardan. Rasmusnamnet på garden frå tidleg på 1700‑t.

=

NAMN  Rasmusjordet

UTTA  'ra:smusjo:Le

DATI  'ra:smusjo:Le

PREP  på

LOKA  bruk

GBNR  22,35

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  G5

INNR  7

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1985

KOMM  Bruk.

=

NAMN  Rasmusranden

UTTA  'ra:smusrand'n

DATI  'ra:smusrande

PREP  på/i

LOKA  rygg

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  G 2

INNR  157

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Rygg ova stølen til Rasmusgarden.

=

NAMN  Rasmusstugu

UTTA  'ra:smustu:gu

DATI  'ra:smustu:gun

PREP  i

LOKA  tun

GBNR  22,164

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  a2

INNR  255

INFO  Opheim, Hermann født 1926

OPPS  Ola Ellingsgard 1988

KOMM  Tunet i den eine Rasmusgarden i 259 Uppheimsgardan.

=

NAMN  Rasmusvollen

UTTA  'ra:smusvøll'n

DATI  'ra:smusvølle

PREP  på

LOKA  voll

GBNR  22,180

KART  ØK Dråpalii BQ 063‑5‑1

KARU  D5

INNR  6

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Heimstølvoll i 2 Dråpalii ‑ høyrer til Rasmusgarden i Uppheim. Same heimstølnamnet på nr. 33.

=

NAMN  Rasmusvollen

UTTA  'ra:(s)musvøll'n

DATI  'ra:(s)musvølle

PREP  på

LOKA  voll

GBNR  22,79

KART  ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU  A2

INNR  33

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Heimstølvoll på 50 Helsingset. Høyrer til Rasmusgarden.

=

NAMN  Raubrekk

UTTA  "råubrækk

DATI  "råubrækk

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  Fleire

KART  ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU  F3

INNR  42

INFO  Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Heimstølar. Raud-?

=

NAMN  Raubrekksnuten

UTTA  "råubrækksnu:t'n

DATI  "råubrækksnu:te

PREP  på

LOKA  nut

GBNR  15,7

KART  ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU  F3

INNR  41

INFO  Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Nut ved 42 Raubrekk.

=

NAMN  Raudbergnuten

UTTA  'råubærgnu:t'n

DATI  'råubærgnu:te

PREP  på/i

LOKA  nut

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  480 514

INNR  89

INFO  Haug, Trygve født 1931

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  1819 moh. Grensepunkt mellom Buskerud‑Sogn og Ål‑Hemsedal

=

NAMN  Raudbergskarvet

UTTA  'råubærgskarvæ

DATI  'råubærgskarve

PREP  på/i

LOKA  skard

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  480 517

INNR  88

INFO  Haug, Trygve født 1931

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Området rundt 89 Raudbergnuten.

=

NAMN  Raudbu

UTTA  'råubu

DATI  'råubu

LOKA  heimstøl

GBNR  82,115

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  G2

INNR  8

INFO  Luksengard, Lars født 1897

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Heimstøl med tufter og hytte. Ned til Vatsfjorden på S‑sida, over for (S for) 1 Logsengardodden.

=

NAMN  Raudbugrovi

UTTA  'råubugro:ve

DATI  'råubugro:væn

LOKA  grov

GBNR  81,1

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  G2‑3‑4

INNR  4

INFO  Havardsgard, Vetle født 1926

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Grov ned i Vatsfjorden på S‑sida, ut på V‑sida av 8 Raudbu.

=

NAMN  Raudbuhaugen

UTTA  'råubuhåugæn

DATI  'råubuhåuji

LOKA  haug

GBNR  81,1

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  G2

INNR  5

INFO  Havardsgard, Vetle født 1926

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Haug med skog, SV for heimstølen 8 Raudbu.

=

NAMN  Raudbumyri

UTTA  'råbumy:re

DATI  'råbumy:N

PREP  på, i

LOKA  myr

GBNR  80,2

KART  ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU  A2

INNR  69

INFO  Kaslegard, Embrik L. født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Myr i skogen til 80,1 og 80,2, på S‑sida av Vatsfjorden, omlag 500 m opp frå fjorden. Omlag 400 m SSA for heim­stølen Raudbu, nr. 8. på ØK BN 063‑5‑4.

=

NAMN  Raudeberget

UTTA  "råuæbærgæ

DATI  "råuæbærji

PREP  på, i

LOKA  nibb

GBNR  92,4

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  B1

INNR  262

INFO  Skarsgard, Sverre født 1927

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Bergnibb, VSV for 230 Djupedalstjørni.

=

NAMN  Raudeberget

UTTA  "råuæbærgæ

DATI  "råuæbærji

PREP  på

LOKA  berg

GBNR  sameige

KART  ØK BM 063 Ausand

KARU  F2

INNR  27

INFO  Lappegard, Ola T. født 1894

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Bergrygg med rustmyr ved sida.

=

NAMN  Raudeskorri

UTTA  "råuæskårre

DATI  "råuæskårr'n

PREP  i

LOKA  skorr

GBNR  74,6

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  F4

INNR  21

INFO  Bergaplass, Nils K. født 1913

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Berghylle med raud fjellvegg over, i utmarki til 12 Bergaplassen, V ved delet mot 74,8.

=

NAMN  Raudeskridu

UTTA  "råuæskri:u

DATI  "råuæskri:un

PREP  i

LOKA  urd

GBNR  106,8,14

KART  ØK BL 065 Vallidn

KARU  F4

INNR  2

INFO  Helling, Eivind født 1918

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Urd i skarvet, i delet mot 16 Vallin. Mykje raud stein.

=

NAMN  Raudgrov

UTTA  'råugro:v

DATI  'råugro:v

PREP  i

LOKA  bekk

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  FG12

INNR  236

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Bekk i 227 Nysetlii. Raud av rust, kjem frå myrane V for Jødnbustølane.

=

NAMN  Raudhaugan

UTTA  "råuhåugad'n

DATI  "råuhåugo

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  B3

INNR  191

INFO  Medhus, Sigurd O. født 1920

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM  Haugar med mykje brisk som lett vart turr i varme sumrar

=

NAMN  Raudmyrpyttan

UTTA  'råumyrpyttad'n

DATI  'råumyrpytto

PREP  i

LOKA  oppkome

GBNR  71,3

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  FG1

INNR  235

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Oppkomer i jarnhaldig myr, like V for 236 Raudgrov.

=

NAMN  Raudpytten

UTTA  'råudpytt'n

DATI  'råudpytte

PREP  i

LOKA  myrbekk

GBNR  22.45

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  G 4

INNR  152

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Myrbekk med jarnvatn. Stigen går over der.

=

NAMN  Raudpytthovda

UTTA  'råupytthøvda

DATI  'råupytthøvdae

PREP  på/i

LOKA  hovda

GBNR  22.45

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  G 4

INNR  153

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Hovda ved 152 Raudpytten.

=

NAMN  Raudset

UTTA  "råussæ:t

DATI  "råussæ:t

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  Fleire

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  a‑b3

INNR  19

INFO  Ruud, Lars født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Heimstølar.

=

NAMN  Raudsetbekken

UTTA  "råussætbækkæn

DATI  "råussætbæKi

PREP  i

LOKA  bekk

GBNR  Fleire

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  a‑c4‑5

INNR  18

INFO  Ruud, Lars født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Bekk frå 19. Raudset.

=

NAMN  Raudsetberget

UTTA  "råussætbærgæ

DATI  "råussætbærji

PREP  på

LOKA  berg

GBNR  Fleire

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  a3

INNR  43

INFO  Skjerping, Olav født 1916

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Berg ova 19 Raudset.

=

NAMN  Raudsetmyri

UTTA  "råussætmy:re

DATI  "råussætmy:N

PREP  i

LOKA  myr

GBNR  Fleire

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  a4

INNR  46

INFO  Ivar Helling, 1925

OPPS  Per‑Egil Kolsrud 1984

KOMM  Myr ved 19 Raudset.

=

NAMN  Raudsetvadet

UTTA  "råussætva:æ

DATI  "råussætva:e

PREP  i

LOKA  vad

GBNR  22,5,79

KART  ØK Dråpalii BQ 063‑5‑1

KARU  C2

INNR  27

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Vad over 2 Vesleåni. Bufarveg til stølen Raudset?

=

NAMN  Raudtjørni

UTTA  "råuKødne

DATI  "råuKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  110,53‑55/111,1

KART  ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU  G3

INNR  3

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  ‑

=

NAMN  Rauna

UTTA  "råuna

DATI  "råunun

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  Fleire

KART  ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU  c1

INNR  89

INFO  Medgard, Per født 1921

OPPS  Per Medgard 1983

KOMM  Fisketjørn.

=

NAMN  Raunedalen

UTTA  'råunæda:N

DATI  'råunæda:Le

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  129,1

KART  ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU  a4

INNR  167

INFO  Pukerud, Knut født 1949

OPPS  Birgit Eikra 1981‑82

KOMM  Dal i heimehamni.

=

NAMN  Raunedalen

UTTA  'råunæda:N

DATI  'råunæda:Le

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  109,1

KART  ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU  C3

INNR  40

INFO  Ulshagen, Ole født 1908

OPPS  Hermann Ulshagen 1982

KOMM  Dal på jordet. No dyrka.

=

NAMN  Raunedalen

UTTA  "råunæda:N

DATI  "råunæda:Le

PREP  i

LOKA  dal ova tunet

GBNR  110,1

KART  ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU  B4

INNR  11

INFO  Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS  Margit Vindegg 1982

KOMM  Dal ova tunet. Også kalla Brunnsdal'n. "Raun" er rogn.

=

NAMN  Rauneeikra

UTTA  "råunæaikra

DATI  "råunæaikrun

PREP  på

LOKA  rogn

GBNR  43,1

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  b5

INNR  195

INFO  Arne Bergsgard, 1932

OPPS  Olav Øygard 1981

KOMM  "Raun" er rogn‑treet.

=

NAMN  Raunehovda

UTTA  'råunæhåvda

DATI  'råunæhåvdae

PREP  på, i

LOKA  hovde

GBNR  77,1,2

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  BC23

INNR  119

INFO  Kjellargard, Ola født 1907

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Rundt hovda med bjørk og litt fjell. N for den greini av 97 Kjellargardgrovi som kjem frå V.

=

NAMN  Raunehovdløken

UTTA  'råunæhåvdlø:kæn

DATI  'råunæhåvdlø:Ki

PREP  i

LOKA  løk

GBNR  sameige

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  E4

INNR  159

INFO  Trintrud, O.K. født 1916

OPPS  Trintrud, O.K. 1981

KOMM  Løken i myrane A for 85 Raunehovda.

=

NAMN  Raunehovdun

UTTA  'råunæhåvdud'n

DATI  'råunæhåvdo

PREP  på/i

LOKA  hovde

GBNR  tvist

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  D‑E4

INNR  85

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Hovda med 2‑3 toppar. Stikk over skoggrensa.

=

NAMN  Raunekallan

UTTA  'råunækallad'n

DATI  'råunækallo

PREP  i

LOKA  rognebusk

GBNR  78,14

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  B5

INNR  147

INFO  Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Gruppe rognebusker SA for tunet på 144 Nedre Langegard.

=

NAMN  Raunekallrøysi

UTTA  'råunækallråyse

DATI  'råunækallråys'n

PREP  på/i

LOKA  røys

GBNR  49,1,8

KART  ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU  g3

INNR  221

INFO  Solve Håheim, 1924

OPPS  Olav Øygard 1981

KOMM  Røys på jordet.

=

NAMN  Raunekallåkeren

UTTA  "råunækallå:kæN

DATI  "råunækallå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  110,47‑48

KART  ØK BP 061 Veståsen

KARU  A1

INNR  85

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  Åker SV for tunet på myro (Nigarden‑Sundre).

=

NAMN  Raunekallåkeren

UTTA  'råunækallå:kæN

DATI  'råunækallå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  59,3

KART  ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU  A4

INNR  83

INFO  Haug, Knut født 1934

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Åker med raunekall ved sida.

=

NAMN  Raunekallåkeren

UTTA  'råunækallå:kæN

DATI  'råunækallå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  129,1

KART  ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU  a4

INNR  162

INFO  Pukerud, Knut født 1949

OPPS  Birgit Eikra 1981‑82

=

NAMN  Raunerusti

UTTA  'råunæruste

DATI  'råunærust'n

PREP  i

LOKA  rognebusk

GBNR  11,32

KART  ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU  B5

INNR  9

INFO  Vestenfor, Asle født 1904

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Rogn. Ettertrakta av elgen.

=

NAMN  Raunevollen

UTTA  "råunævåll'n

DATI  "råunævålle

PREP  på

LOKA  heimstøl

KONR  0620 Hol

GBNR  7,12‑34

KART  ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU  A3

INNR  103

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ellingsgard, Ola 1983

KOMM  Attlagd heimstøl.

=

NAMN  Rauneåkeren

UTTA  "råunæå:kæN

DATI  "råunæå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  104,1

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  e5

INNR  276

INFO  Styrkestad, Arne født 1923

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Åker.

=

NAMN  Rauneåkeren

UTTA  "råunæå:kæN

DATI  "råunæå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  38,2

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  c5

INNR  145, 169

INFO  Knut Bøygard, 1907

INFO  Botolv Baklien, 1914

OPPS  Olav Øygard 1981

KOMM  Namnet finst i dok. frå 1691. Ogso i bruk i dag.

=

NAMN  Rauneåkeren

UTTA  "råunæå:kæN

DATI  "råunæå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  127,66,209

KART  ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU  c4

INNR  104

INFO  Steinar Breie, 1937

OPPS  Birgit Eikra 1981‑82

KOMM  Åker i V‑sida av 103 Rauden. Raun er rogn, rognekall.

=

NAMN  Rauveballan

UTTA  "råuvæballad'n

DATI  "råuvæballo

PREP  på/i

LOKA  berg

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  604 434

INNR  61

INFO  Knut Gurigard, f. 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  To berg med eit skard imellom.

=

NAMN  Regnhushaugen

UTTA  "ræg(d)nhushåugæn

DATI  "ræg(d)nhushåuji

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  C 4

INNR  35

INFO  Stølen, Olav født 1909

OPPS  Syver T. Holo 1982.

KOMM  Der hadde gjetsleungane mura eit regnhus.

=

NAMN  Reidarsgard

UTTA  "raiaSga:L

DATI  "raiaSga:L

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  39,1

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  d6

INNR  155

INFO  Olav Stølen

OPPS  Olav Stølen 1983

KOMM  Gard.

=

NAMN  Reidarsgardbakkan

UTTA  "raiaSgaLbakkad'n

DATI  "raiaSgaLbakko

PREP  i

LOKA  bakke

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  C 3

INNR  71

INFO  Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS  Sevat K. Teigen 1982

KOMM  Bakke ved stølsvoll som har tilhøyrt Reidarsgard.

=

NAMN  Reidarsgardgjerda

UTTA  "raiaSgaLjæLa

DATI  "raiaSgaLjæLun

PREP  på

LOKA  stølsvoll

GBNR  38,2

KART  ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU  B3

INNR  52

INFO  Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS  Medgard, Per 1983

KOMM  Stølsvoll som høyrde til Reiarsgard.

=

NAMN  Reina

UTTA  "raina

DATI  "rainun

PREP  på

LOKA  bakke

GBNR  32,1

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  a6

INNR  53

INFO  Ambjørg Krosshaug‑Sata, 1929

OPPS  Olav Stølen 1982.

KOMM  Bratte bakkar frå det flate jordet ned mot åni.

=

NAMN  Reina

UTTA  "raina

DATI  "rainun

LOKA  reine

GBNR  87,1

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  C1

INNR  78

INFO  Berg, Ola født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Terasse lengst ned (S) på jordet på 77 Søre Berg. Nord for 130 Løken.

=

NAMN  Reina

UTTA  "raina

DATI  "rainun

PREP  på

LOKA  reine

GBNR  129,2

KART  ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU  G4

INNR  22

INFO  Pukerud, Knut født 1949

OPPS  Eikra, Birgit 1983

KOMM  Åkerreine, der 10 Stigen kjem opp.

=

NAMN  Reine

KART  ØK BN 064‑10 Reine

INFO  ?

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Sjå 150 Nørdre Reine og 157 Søre Reine.

=

NAMN  Reineenden

UTTA  "rainæænden

DATI  "rainæænda

PREP  på, i

LOKA  reine

KART  ØK BM 064 Tvist

KARU  F3

INNR  74

INFO  Kjellargard, Ola født 1907

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  V‑re enden av 73 Reinun.

=

NAMN  Reinefjellet

UTTA  "rainæfjællæ

DATI  "rainæfjælle

LOKA  fjell

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  CD12

INNR  185

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Beitestrekningar mellom 87 Reinun og Reineskarvet.

=

NAMN  Reinegrovi

UTTA  "rainægro:ve

DATI  "rainægro:væn

LOKA  grov

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  DE23

INNR  81

INFO  Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Delegrov mellom Hellane/Nørdre Reine og Reine, søre. Renn ned like A for stølane på 150 Nørdre Reine, langs 78 Gutu.

=

NAMN  Reineskarvet

UTTA  "rainæskarvæ

DATI  "rainæskarve

PREP  på

LOKA  ‑

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  567 409

INNR  3

INFO  Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Høgfjellsplatå. Mest urd, fjell, grus. Sameige for 14 stølssameiger som ligg innåt frå alle kantar. Av desse stølane er det Reine (registrert på ØK Reine som ligg nærast bygdi.

=

NAMN  Reineåkeren

UTTA  "rainæå:kæN

DATI  "rainæå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  34,5

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  g5

INNR  38

INFO  Opsata, Lars født 1899

OPPS  Olav Stølen 1983.

=

NAMN  Reinsbotnan

UTTA  "rainsbåttad'n

DATI  "rainsbåtto

PREP  i

LOKA  botn

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  709 390

INNR  273

INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM  Høgfjellsbotnar

=

NAMN  Reinsbotntjørni

UTTA  "rainsbåttKødne

DATI  "rainsbåttKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  710 393

INNR  414

INFO  Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1981

KOMM  I 273 Reinsbotnan.

=

NAMN  Reinsfet

UTTA  "rainsfe:t

DATI  "rainsfe:t

PREP  på

LOKA  slette

GBNR  ?

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  F6

INNR  79

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Turr, jamn slette i heimstølhamni. Fleire stigar her.

=

NAMN  Reinsgjenget

UTTA  "rainsjæGi

DATI  "rainsjæGi

PREP  i

LOKA  skard

GBNR  107,8; 98,2

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  584 481

INNR  177

INFO  Haga, Torleiv født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Skardet mellom 175 Storebottskarvet og 176 Gråskarvet.

=

NAMN  Reinsgjerda

UTTA  "rainsjæ:La

DATI  "rainsjæ:Lun

PREP  på/i

LOKA  tuft

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  669 412

INNR  406

INFO  Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1981

KOMM  Gamle tufter (gåtefulle) SV for 383 Dugurdshovda.

=

NAMN  Reinsgravin

UTTA  "rainsgra:vid'n

DATI  "rainsgra:vo

PREP  på

LOKA  område

GBNR  110,6

KART  ØK BP 061 Veståsen

KARU  F3

INNR  46

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  Område oppå høgdi, nær stølsvegen. Små haler som seiest å væra attrasa (ev. attfyllte) dyregraver. Gamalt namn. Ikkje villreinstrok her, so langt attende ein veit.

=

NAMN  Reinshaugen

UTTA  "rainshåugæn

DATI  "rainshåuji

LOKA  haug

GBNR  Hesthovdstølen sameige

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  E5

INNR  51

INFO  Brattegard, Eirik født 1924

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Haug 2‑300 m S for vollane på 17 Hesthovdstølen.

=

NAMN  Reinshegni

UTTA  "rainshægne

DATI  "rainshægn

PREP  "uppå"

LOKA  topp

GBNR  Sjå nr. 248.

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  f3

INNR  251

INFO  Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Sjå 249 Hestehovda. Den eigentlege tamreinshegni, som me veit var i bruk i 1850‑åri, var vel i botten nedunder, SV for Hestehovda.

=

NAMN  Reinsholdi

UTTA  "rainshålde

DATI  "rainshåld'n

PREP  i

LOKA  hall

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  623 407

INNR  376

INFO  Veslegard, Borghild født 1918

OPPS  Knut M. Lappegard 1981

KOMM  Ei grashall. Av hald n: skyte på langt eller stutt håld?

=

NAMN  Reinsholdberget

UTTA  "rainshåldbærgæ

DATI  "rainshåldbærji

PREP  på/i

LOKA  berg

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  619 410

INNR  38

INFO  Aslaug Etterlid, f. 1915

OPPS  Knut M. Lappegard 1981

KOMM  Ved 376 Reinsholdi.

=

NAMN  Reinshovda

UTTA  "rainshøvda

DATI  "rainshøvdae

PREP  på/i

LOKA  hovda

GBNR  22.5,79 ‑ 22.42

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  F 5

INNR  139

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Hovda i fjellhamni.

=

NAMN  Reinshovdstølan

UTTA  "rainshåvdstø:lad'n/-støl'n

DATI  "rainshåvdstø:lo

PREP  på

LOKA  heimstølar

GBNR  22.150

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  F 5

INNR  135

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Heimstølar, under 139 Reinshovda. Også brukt i eintal.

=

NAMN  Reinstangen

UTTA  "rainstaGin

DATI  "rainstaGa

PREP  på

LOKA  tange

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  430 421

INNR  96

INFO  Haug, Trygve født 1931

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Stikk ut i 99 Iungsdalsvatnet frå Tovik‑sida. Gamal samleplass for rein.

=

NAMN  Reinstjørni

UTTA  "rainsKødne

DATI  "rainsKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

KONR  0620 Hol

GBNR  sameige

KART  ØK BM 063 Ausand

KARU  F5

INNR  76

INFO  Rue, Ola T. født 1914

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Tjørn i fjellhamni.

=

NAMN  Reinstjørni

UTTA  "rainsKødne

DATI  "rainsKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  505 490

INNR  73

INFO  Kaslegard, Ola født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Liti tjørn, 1615 m.o.h. 71 Simletjørni litt lenger V.

=

NAMN  Reintogardan

UTTA  "raintoga:Lad'n

DATI  "raintoga:Lo

PREP  i

LOKA  gard

KONR  0620 Hol

GBNR  4,‑

KART  ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU  b‑c1

INNR  51

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

KOMM  Tre gardar. Høgtliggande i ei bratt li. Øvre Reinton på BO 061‑5‑3.

=

NAMN  Reintogrovi

UTTA  "raintogro:ve

DATI  "raintogro:væn

PREP  i

LOKA  grov

KONR  0620 Hol

GBNR  fleire

KART  ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU  BC1

INNR  72

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

KOMM  Grov som renn ned gjennom 51 Reintogardan.

=

NAMN  Reintovegen

UTTA  "raintovæ:gæn

DATI  "raintovæ:ji

PREP  i

LOKA  veg

KONR  0620 Hol

GBNR  fleire

KART  ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU  AB1

INNR  70

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

KOMM  Den gamle vegen, frå vest, mot 51 Reintogardan.

=

NAMN  Reinun

UTTA  "rainud'n

DATI  "raino

LOKA  reine

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  CDE2

INNR  87

INFO  Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Lang moreneterasse A‑V, ovanfor stølane. Særleg iauge­fallande når ein kjem heimanfrå og ser mot Reine og Reineskarvet.

=

NAMN  Reinun

UTTA  "rainud'n

DATI  "raino

PREP  på, i

LOKA  reine

LOKA  rand

KART  ØK BM 064 Tvist

KARU  F3

INNR  73

INFO  Kjellargard, Ola født 1907

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Morene randar, reiner, VSV‑over frå 72 Firkanthovda.

=

NAMN  Reinun

UTTA  "rainud'n

DATI  "raino

PREP  på/i

LOKA  hall

GBNR  ‑

KART  ØK BL 064 Buvatnet

KARU  D

INNR  35

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  I den bratte halli ned mot 9 Buvatnet, på V‑sida.

=

NAMN  Reinun

UTTA  "rainud'n

DATI  "raino

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  57,1

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  C2‑3

INNR  130

INFO  Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS  Trintrud, Ola K. 1982

KOMM  Åkrar med bratt reine ‑ terasseforma.

=

NAMN  Reinun

UTTA  "rainud'n

DATI  "raino

PREP  i ("ne'i")

LOKA  åker

GBNR  118,1

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  c4

INNR  83

INFO  Brenno, Eirik født 1913

OPPS  Sigmund Grue, 1982

KOMM  Åkerflekker.

=

NAMN  Reinun

UTTA  "rainud'n

DATI  "raino

PREP  i

LOKA  bakke

GBNR  48,1‑2

KART  ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU  g‑h4

INNR  226

INFO  Øygard, Olav født 1909

OPPS  Olav Øygard 1981

KOMM  Bakkane neda 227 Storeåkeren. Same namnet på 2 eigedomar.

=

NAMN  Reistebakken

UTTA  "raistæbaKin

DATI  "raistæbakka

PREP  i

LOKA  bakke

GBNR  46,1

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  c4

INNR  273

INFO  Halvor Sehl, 1893

OPPS  Botolv Sehl 1981.

KOMM  Bakke i vegen ned frå åsen, der det var så bratt at dei måte "reiste", setja på reist (jarnlenke rundt sledemeien) til å bremse.

=

NAMN  Reistestaden

UTTA  "raistæsta:n

DATI  "raistæsta:e

PREP  på

LOKA  flate

GBNR  5,10

KART  ØK BR 062 Bjørøyen

KARU  D5

INNR  65

INFO  Sire, Olav født 1918

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Flate oppå bakkar, der dei sette "reist", bremse på sleden, før dei skulle utfor med lasset.

=

NAMN  Rekkingsveghaugen

UTTA  "ræKiGsvæghåugæn

DATI  "ræKiGsvæghåuji

PREP  i

LOKA  haug

GBNR  14,12

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  D3

INNR  146

INFO  Kolsrud, Per født 1894

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM  Haug i fjellhamni, der krøteri har rekkingsveg over.

=

NAMN  Rekkjarberget

UTTA  "ræKarbærgæ

DATI  "ræKarbærji

PREP  på

LOKA  berg

GBNR  sameige

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  D2

INNR  105

INFO  Skrindo, Håkon K.M. født 1935

OPPS  Hagen, Ola E. 1981

KOMM  Berg der kyrne vart "sanka" når dei skulle ut i hamni. Her rekte (gjekk på rekkje) kyrne sjølve avstad, dersom dei venta fint ver. Då trong ein ikkje jaga dei.

=

NAMN  Renneberg

UTTA  "rænnæbærg

DATI  "rænnæbærg

PREP  på

LOKA  Berg

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  B 3

INNR  58

INFO  Holo, Syver T. født 1913

OPPS  Syver T Holo, 1982

KOMM  Berg nær åni.

=

NAMN  Rennebergmyri

UTTA  'rænn'bærgmy:re

DATI  'rænn'bærgmy:N

PREP  på

LOKA  slette/myr

GBNR  48.3

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  B 3

INNR  59

INFO  Holo, Syver T. født 1913

OPPS  Syver T. Holo 1982.

KOMM  Slette/myr langs 61 Lya ved 58 Renneberg. No dyrka.

=

NAMN  Renningsgeili

UTTA  "rænniGsjaile

DATI  "rænniGsjail'n

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  123.50

KART  ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU  F 5

INNR  13

OPPS  Kristi Brattåker 1983

KOMM  Ein dal der dei rende ned tømmer.

=

NAMN  Renslebakken

UTTA  "rænslæbaKin

DATI  "rænslæbakka

PREP  i

LOKA  bakke

GBNR  23,9

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  e5

INNR  148

INFO  Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS  Asle Kvelprud 1982.

KOMM  Der rente dei ned tømmer.

=

NAMN  Renslebakken

UTTA  "rænslæbaKin

DATI  "rænslæbakka

PREP  i

LOKA  slåttemark

GBNR  55,4,5

KART  ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU  e2

INNR  177

INFO  Margit Gunhildgard, 1908

OPPS  Syver T. Holo 1982.

KOMM  Udyrka slåttemark.

=

NAMN  Rensledalen

UTTA  "rænslæda:N

DATI  "rænslæda:Le

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  3,4

KART  ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU  d5

INNR  5

INFO  Svensgård, Olav født 1918

OPPS  Olav Svensgård 1982

KOMM  Dal der dei rende tømmer.

=

NAMN  Renslemyri

UTTA  "rænslæmy:re

DATI  "rænslæmy:N

PREP  på

LOKA  myr

GBNR  32,4

KART  ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU  f6

INNR  10

INFO  Myro, Knut født 1924

OPPS  Knut Myro 1981

KOMM  Myr oppå åsen, like utpå brattlii der 25 Rensli byrjar.

=

NAMN  Renslestrupen

UTTA  "rænslæstru:pen

DATI  "rænslæstru:pa

PREP  i

LOKA  li

KONR  0620 Hol

GBNR  5,1

KART  ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU  A5

INNR  118

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ellingsgard, Ola 1983

KOMM  Øvre enden av Rensli (på BO 060‑5‑1). Herfrå rende dei tømmer ned brattaste lii.

=

NAMN  Rensli

UTTA  'rænsle

DATI  'rænsl'n?

PREP  i

LOKA  tømmerrensle

GBNR  126,1

KART  ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU  d3

INNR  57

INFO  Sandåker, Olav født 1890

OPPS  Birgit Eikra 1981‑82

KOMM  Der dei rende ned tømmer.

=

NAMN  Rensli

UTTA  'rænsle

DATI  'rænsl'n?

PREP  i

LOKA  tømmerrensle

KONR  0620 Hol

GBNR  5/2

KART  ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU  A1

INNR  110

INFO  Teigen, Levor født 1897

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

KOMM  Der dei rende tømmer. Øvre del av Rensli kalla Renslestrupen

=

NAMN  Rensli

UTTA  'rænsle

DATI  'rænslun

PREP  i

LOKA  løype

GBNR  30,2 ‑ 32,8 ‑ 32,20

KART  ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU  f3‑5

INNR  25

INFO  Haugen, Eirik født 1915

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

KOMM  Løype der dei rende tømmer ned lii.

=

NAMN  Rensli

UTTA  "rensle

DATI  "renslun

PREP  i

LOKA  stad

GBNR  129,2

KART  ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU  G4

INNR  28

INFO  Pukerud, Knut født 1949

OPPS  Eikra, Birgit 1983

KOMM  Der dei rende ned tømmer.

=

NAMN  Reppen

UTTA  'ræppæn

DATI  'ræppe

PREP  i

LOKA  tun

GBNR  22,mange

KART  ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU  g2

INNR  400

INFO  Ål Bygdebok III

OPPS  Ola Ellingsgard 1987

KOMM  Der tuni til dei eldste 399 Opheimsgardane låg. Ogso reg. på ØK Torpo nr. 178.

=

NAMN  Reppen

UTTA  'ræppæn

DATI  'ræppe

PREP  i

LOKA  grend

GBNR  Fleire

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  a2

INNR  178

INFO  Opheim, Hermann født 1926

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Tettgrendi der dei eldste Uppheimsgardane låg. Ogso reg. på ØK Liagardan nr 400.

=

NAMN  Resbekken

UTTA  're:sbækkæn

DATI  're:sbæKi

PREP  i

LOKA  bekk

GBNR  fleire

KART  ØK Rundehovda BR 061

KARU  B1

INNR  40

INFO  Løvsletten, Ole født 1913

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Bekken renn ned SA for Reshøgdi, nr 34 på ØK Ivjunatten.

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  "re:se

PREP  på

LOKA  leite

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  629 441

INNR  163

INFO  Havardsgard, Vetle født 1926

INFO  Havardsgard, O. født 1885

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Synsleite i kløvvegen sett frå 115 Flæi.

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  "re:se

PREP  på

LOKA  høgde

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  644 359

INNR  243

INFO  Ola O. Lappegard, f 1914

OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM  Høgde i stigen mellom stølane Lauvdalen og Reine.

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  "re:se

PREP  på

LOKA  vegen

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  674 421

INNR  387

INFO  Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1981

KOMM  Der kløvvegen kom til/or syne frå buene i 379 Beihovd.

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  "re:se

LOKA  res

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  F2

INNR  187

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Der ein kjem så langt at ein ser ned på Lauvdalen (stølane) når ein går frå Reine (nr. 157).

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  "re:se

PREP  på

LOKA  stig

GBNR  14,12

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  E2

INNR  151

INFO  Kolsrud, Erik født 1928

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM  Der stigen går over høgdi.

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  "re:se

PREP  på

LOKA  høgde

GBNR  fleire

KART  ØK BN 062 Austlivatnet

KARU  F‑G3

INNR  25

INFO  Tveito, Syver O. født 1905

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Høgder, der kløvvegen går over.

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  're:se

PREP  på

LOKA  res

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU  E5

INNR  51

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Der driftevegen kjem or syne sett frå 40 Bossetstølane.

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  "re:se

PREP  på

LOKA  område

GBNR  fleire

KART  ØK BQ 060 Dyna

KARU  F3

INNR  96

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Der stigen går over høgdi A for 63 Steinstølen.

=

NAMN  Reset

UTTA  're:sæ

DATI  "re:se

PREP  på

LOKA  høgde

GBNR  59,2‑3/72,3

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  A3

INNR  97

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

INFO  Haug, Knut født 1934

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Høgde i fjellhamni. Stig?

=

NAMN  Reshøgdi

UTTA  're:shøgde

DATI  're:shøgd'n

PREP  på

LOKA  høgde

GBNR  10,6

KART  ØK BR 062 Ivjunatten

KARU  a‑b4

INNR  34

INFO  Olav Sire, 1918; Ole Løvsletten, 1913

OPPS  Ola Ellingsgard 1983.

KOMM  Høgde A for 32 Reset.

=

NAMN  Resi

UTTA  're:se

DATI  "re:so

PREP  i (?)

LOKA  høgde

GBNR  10,12

KART  ØK BR 062 Ivjunatten

KARU  b3

INNR  32

INFO  Olav Sire, 1918; Ole Løvsletten, 1913

OPPS  Ola Ellingsgard 1983.

KOMM  Høgdene oppover langs stigen.

=

NAMN  Restjørnan

UTTA  're:sKødnad'n

DATI  're:sKødno

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU  E5

INNR  45

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  To tjørnar som driftevegen går mellom ved 51 Reset.

=

NAMN  Revtjørni

UTTA  "re:vKødne

DATI  "re:vKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  Sjå nr. 248.

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  a‑b2‑3

INNR  277

INFO  Brattegard, Lars født 1902

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Langvori tjørn, av dei største på åsen. MH: Kanskje av rev n ʻgrunt område, grunneʼ (NO 9:306).

=

NAMN  Revtjørnskardet

UTTA  "re:vKød'nska:Læ

DATI  "re:vKød'nska:Le

PREP  i

LOKA  skard

GBNR  Sjå nr. 248.

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  c3

INNR  264

INFO  Brattegard, Lars født 1902

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Skardet mellom 262 Rakkekjekshovda og høgdene NA‑afor. Vinterveg.

=

NAMN  Revtjørnvadet

UTTA  "re:vKød'nva:æ

DATI  "re:vKød'nva:e

PREP  i

LOKA  vad

GBNR  Sjå nr. 248

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  a3

INNR  270

INFO  Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Der kløvvegen går over bekken i SV‑osen av 266 Revtjørni

=

NAMN  Ridalen

UTTA  "ridda:N

DATI  "ridda:Le

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  Fleire

KART  ØK BR 062 Ivjunatten

KARU  a‑b2‑4

INNR  4

INFO  Flatland, Halvor født 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1983.

KOMM  Ulendt skogsdal. Merke etter eit par bruk lengst inne. Ogso reg. på ØK Nubgardslii.

=

NAMN  Ridalsbergi

UTTA  "riddaSbærji

DATI  "riddaSbærgo

PREP  på/i

LOKA  stup

GBNR  fleire

KART  ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU  E‑G 3‑4

INNR  4

INFO  Vestenfor, Asle født 1904

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Bergstupi ned mot 1 Ridalen frå N.

=

NAMN  Ridalsbergi

UTTA  "riddaSbærji

DATI  "riddaSbærgo

PREP  på

LOKA  berg

GBNR  Fleire

KART  ØK BR 062 Ivjunatten

KARU  a2

INNR  5

INFO  Flatland, Halvor født 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1983.

KOMM  Bergi som stupar ned mot Ridalen frå NV. Ogso reg. på ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4.

=

NAMN  Ridalsbu

UTTA  "riddaSbu

DATI  "riddaSbu

PREP  i

LOKA  hytte

GBNR  10,15

KART  ØK BR 062 Ivjunatten

KARU  b2

INNR  14

INFO  Flatland, Halvor født 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1983.

KOMM  Nyare hytte for kraftlina.

=

NAMN  Ridøla

UTTA  "riddø:La

DATI  "riddø:Lun

PREP  i

LOKA  ån

GBNR  fleire

KART  ØK BR 062 Bjørøyen

KARU  E‑F 3‑6

INNR  79

KART  ØK BR 062 Ivjunatten

KARU  a‑c1‑3

INNR  7

INFO  Helling, Ola L. født 1914

INFO  Flatland, Halvor født 1900

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Åni frå Ridalen.

=

NAMN  Rikansrud

UTTA  "ri:kansru:

DATI  "ri:kansru:

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  15,13

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  e2

INNR  130

INFO  Helge Gåsterud, 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Gard. I si tid stor gard.

=

NAMN  Rikansrudjordet

UTTA  "ri:kansrujo:Le

DATI  "ri:kansrujo:Le

PREP  i

LOKA  bruk

GBNR  15,9,14

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  e2

INNR  129

INFO  Helge Gåsterud, 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Bruk, kome undan 130 Rikansrud.

=

NAMN  Rikansrudkamben

UTTA  "ri:kansrukambæn

DATI  "ri:kansrukambe

PREP  på/i

LOKA  natt

GBNR  6,6‑7,1‑15,13

KART  ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU  E‑F 5

INNR  26

INFO  Vesledal, Birgit født 1902

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Ruvande natt øvst i lii, ova Rikansrud. Nåleskog til topps.

=

NAMN  Rikansrudkamben

UTTA  "ri:kansrukambæn

DATI  "ri:kansrukambe

PREP  på/i

LOKA  fjellkam

GBNR  6,6

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  e2

INNR  134

INFO  Helge Gåsterud, 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Fjellkam A for 130 Rikansrud. I daglegtale: Kamben.

=

NAMN  Rikansrudteigen

UTTA  "ri:kansrutaigæn

DATI  "ri:kansrutaiji

PREP  i

LOKA  bruk

GBNR  15,16

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  e2

INNR  131

INFO  Helge Gåsterud, 1917

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Bruk, kome undan 130 Rikansrud.

=

NAMN  Riklebekken

UTTA  "rikLæbækkæn

DATI  "rikLæbæKi

PREP  i

LOKA  bekk

GBNR  111,3

KART  ØK BQ 059 Såtenatten

KARU  e‑f2

INNR  30

INFO  Ulshagen, Ole født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1982

KOMM  Bekken mellom Store‑Rikla og 98 Olfisken. Sjå Rikleløkin. ¤ (Indrebø 1933:145)

=

NAMN  Riklelii

UTTA  "rikLæli:e

DATI  "rikLæli:n

PREP  i

LOKA  li

GBNR  111,3

KART  ØK BQ 059 Såtenatten

KARU  d1

INNR  27

INFO  Ulshagen, Ole født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1982

KOMM  Bjørkeli, S for tjørni Store‑Rikla.

=

NAMN  Rikleløkin

UTTA  "rikLælø:Kid'n

DATI  "rikLælø:Ko

PREP  i

LOKA  løk

GBNR  111,3

KART  ØK BQ 059 Såtenatten

KARU  e1‑2

INNR  29

INFO  Ulshagen, Ole født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1982

KOMM  Øvre dele av 30 Riklebekken, der han renn stille i myrane

=

NAMN  Rikterøyni

UTTA  'riktæråyne

DATI  'riktæråyn

PREP  i

LOKA  småbruk

GBNR  110,41

KART  ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU  B6

INNR  136

INFO  Myrestøl, Lars født 1906

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

KOMM  Småbruk. Namn etter lensmann Richter i 1830‑åri. Det gamle namnet var Sundreøyne.

=

NAMN  Rimegardan

UTTA  "ri:mæga:Lad'n

DATI  "ri:mæga:Lo

PREP  i

LOKA  bruk

GBNR  114,‑

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  e1

INNR  311

INFO  Stave, Leif født 1923

OPPS  Leif Stave 1983

KOMM  Bruk som er komne undan hovudgarden Rime.

=

NAMN  Rimehaugen

UTTA  "ri:mæhåugæn

DATI  "ri:mæhåuji

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  115,20

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  e2

INNR  350

INFO  E.E. Rimehaug, f. 1915

OPPS  Leif Stave 1983

KOMM  Ein av 311 Rimegardan.

=

NAMN  Rimejordestølen

UTTA  "ri:mæjoLestø:l'n

DATI  "ri:mæjoLestø:le

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  115,3

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  E‑F 4

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard, 1983

KOMM  Heimstøl til Rimejorde.

=

NAMN  Rimejordet

UTTA  "ri:mæjo:Le

DATI  "ri:mæjo:Le

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  115,3

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  d2

INNR  347

INFO  E.E. Rimehaug, f. 1915

OPPS  Leif Stave 1983

KOMM  Gard. Ein av 311 Rimegardan.

=

NAMN  Rimeslåttun

UTTA  "ri:mæslåttud'n

DATI  "ri:mæslåtto

PREP  i

LOKA  bruk

GBNR  115,30

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  G5

INNR  158

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard, 1983

KOMM  Fleire småbruk, komne undan garden Rime i Nedre‑Ål.

=

NAMN  Rimestølen

UTTA  "ri:mæstøl'n

DATI  "ri:mæstøle

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  115,16

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  B6

INNR  65

INFO  Dengerud, Helge født 1929

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Heimstøl til Rime.

=

NAMN  Ringan

UTTA  "riGad'n

DATI  "riGo

LOKA  flate

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  A4

INNR  108

INFO  Luksengard, Lars K. født 1897

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Flater under 107 Skålabergi, V mot Skardgrovi (ØK BM 064)

=

NAMN  Ringan

UTTA  "riGad'n

DATI  "riGo

PREP  i

LOKA  ån

GBNR  fleire

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  A6

INNR  90

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Hesteåni går i svingar i myrane.

=

NAMN  Ringan

UTTA  "riGad'n

DATI  "riGo

PREP  på

LOKA  jordstykke

GBNR  96,5

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  D3

INNR  55

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM  Flatt stykke på jordet. Før oppdyrking gjekk grovi i svingar her.

=

NAMN  Ringeteigeikra

UTTA  "riGGitaigaikra

DATI  "riGGitaigaikrun

PREP  på

LOKA  eikre

GBNR  106,8

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  f5

INNR  179

INFO  Helling, Eivind født 1918

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Eikre, ova tunet eit stykke.

=

NAMN  Ringhovdstølan

UTTA  "riGhøvdstø:lan

DATI  "riGhøvdstø:lo

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  8,1 ‑ 15,14 ‑ 15,17 ‑ 19,2

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  b‑c2

INNR  20

INFO  Ruud, Lars født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Heimstølar.

=

NAMN  Ringhovdstølbekken

UTTA  "riGhøvdstølbækkæn

DATI  "riGhøvdstølbæKi

PREP  i

LOKA  bekk

GBNR  19,1

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  b2‑3

INNR  49

INFO  Per Ruud, 1922

OPPS  Ola Ellingsgard 1988;Egil Ruud 1988.

KOMM  Bekk ved 20. Ringhovdstølen.

=

NAMN  Ringhovdstøldalen

UTTA  "riGhøvdstølda:N

DATI  "riGhøvdstølda:Le

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  19,1

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  b2‑3

INNR  50

INFO  Per Ruud, 1922

OPPS  Ola Ellingsgard 1988;Egil Ruud 1988.

KOMM  Dalen der 49 Ringhovdstølbekken renn.

=

NAMN  Ringhovdun

UTTA  "riGhøvdun!

DATI  "riGhøvdo

PREP  på

LOKA  hovd

GBNR  19,1 ‑ 19,2

KART  ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU  b1‑2

INNR  21

INFO  Ruud, Lars født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Hovder i heimstølhamni.

=

NAMN  Ringstad

UTTA  "riGsta:

DATI  "riGsta:

PREP  på

LOKA  bruk

GBNR  66,16

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  E4

INNR  218

INFO  Oleivsgard, Ola S. født 1895

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Bruk, frådelt og namna 1940.

=

NAMN  Risbakken

UTTA  "ri:sbaKin

DATI  "ri:sbakka

PREP  på

LOKA  plass

GBNR  34,1

KART  ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU  B4

INNR  44

INFO  Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS  Medgard, Per 1983

KOMM  Lunningsplass i vintervegen.

=

NAMN  Risetdalen

UTTA  "ri:sætda:N

DATI  "ri:sætda:Le

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  33,1

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  a4

INNR  72

INFO  Krydshaug, Margit født 1899

OPPS  Olav Stølen 1982.

KOMM  Skridedal - vestre av dei 6 skridedalane, nr 67 til 72.

=

NAMN  Rishaugen

UTTA  "ri:shåugæn

DATI  "ri:shåuji

PREP  på/i

LOKA  haug

GBNR  103,2,3,4

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  e5

INNR  279

INFO  Styrkestad, Arne født 1923

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Haug med bjørkekratt.

=

NAMN  Riskabekken

UTTA  "riskabækkæn

DATI  "riskabæKi

PREP  i

LOKA  bekk

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  474 395

INNR  7

INFO  Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Bekk uti Geitevatnet. Like ved R ligg 8 Raskavollen. Riskevatnet oml. 3 km lenger SSA i Hol kommune.

=

NAMN  Riskevatnet

UTTA  "riskævatnæ

DATI  "riskævatne

PREP  på, i

LOKA  vatn

KART  ØK BL 065 Vallidn

KARU  BC5

INNR  43

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  I grensa mot Hol. Hestane fekk riska (=hestesjukdom) her.

=

NAMN  Riskevatnet

UTTA  "riskævatnæ

DATI  "riskævatne

PREP  på/i

LOKA  vatn

KONR  0620 Hol

GBNR  ‑

KART  ØK BL 064 Buvatnet

KARU  B2

INNR  62

INFO  Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Fjellvatn. Regulert.

=

NAMN  Rispledokkberget

UTTA  "rispLædøkkbærgæ

DATI  "rispLædøkkbærji

PREP  på

LOKA  berg

GBNR  4,6,9

KART  ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU  c4

INNR  116

INFO  Liahagen, Vigger født 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Berg i utmarki. Namnet kjem av lauvrispling, som var ei onn sume stader.

=

NAMN  Risteigan

UTTA  "ri:staigad'n

DATI  "ri:staigo

PREP  i

LOKA  teig

GBNR  42,1

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  b5

INNR  181

INFO  Nils Arnegard, 1903

OPPS  Olav Øygard 1981

KOMM  Del av jordet.

=

NAMN  Robbi

UTTA  'råbbe

DATI  'råbbæn

PREP  på

LOKA  brot

GBNR  57,4‑5

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  C2

INNR  118

INFO  Trintrud, Eyvind født 1931

OPPS  Hagen, Ola E. 1981

KOMM  Brot i lendet, på jordet. Det er brattare neda R.

=

NAMN  Robbi

UTTA  'råbbæ

DATI  'råbbæn

PREP  på

LOKA  rabb

GBNR  56.1

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  D3

INNR  160

INFO  Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS  Teigen, Sevat K. 1982

KOMM  Robbi hallar til 3 kantar. Her var det gamle gardstunet.

=

NAMN  Robbi

UTTA  'råbbe

DATI  'råbbæn

PREP  på

LOKA  kul

GBNR  55.21

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  E4

INNR  224

INFO  Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS  Teigen, Sevat K. 1982

KOMM  Kul øvst på ein åker. No utplanert.

=

NAMN  Robbi

UTTA  'råbbe

DATI  'råbbæn

PREP  i/på

LOKA  kolle

GBNR  94,6

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  B2

INNR  37

INFO  Per Holto, født 1900

OPPS  Thor Warberg 1981

KOMM  Rund kolle ova 34 og 35 Bakkeåkran.

=

NAMN  Robbi

UTTA  'råbbe

DATI  'råbbæn

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  121,2

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  c3

INNR  181

INFO  Noss, Emil født 1903

OPPS  Sigmund Grue 1982

KOMM  Turr haug.

=

NAMN  Robbi

UTTA  'råbbe

DATI  'råbbæn

PREP  på

LOKA  brot

GBNR  44,30

KART  ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU  g2

INNR  190

INFO  Stølen, Olav født 1909

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

KOMM  Brotet der lendet stuper brattare ned mot hamnehagane

=

NAMN  Robbi

UTTA  'råbbe

DATI  'råbbæn

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  127,1

KART  ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU  c4

INNR  83

INFO  Torstein Breie 1914

OPPS  Birgit Eikra 1981‑82

KOMM  Åker. Det er tale om søre og nordre Råbbi.

=

NAMN  Robbi

UTTA  'råbbe

DATI  'råbbæn

PREP  på

LOKA  robb

KART  ØK BL 065 Vallidn

KARU  E5

INNR  59

INFO  Kvinnegard, Lars født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  I kløvvegen. Der var folki/hestane komne så nær stølen, 16 Vallin, at ein kunne dra kjensel på dei. Sjå også 32 Gråsteinan på ØK BL 064.

=

NAMN  Robbin

UTTA  "råbbid'n/"råbbin

DATI  "råbbo

PREP  på

LOKA  Åsrygg

GBNR  109,2

KART  ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU  D2

INNR  77

INFO  Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS  Hermann Ulshagen 1982

KOMM  Åsrygg. Skogadele.

=

NAMN  Robbin

UTTA  "råbbid'n

DATI  "råbbo

PREP  uppå

LOKA  robb

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  ca. 701 374 Ikkje plass på kartet.

INNR  345

INFO  [etter] Springgard, Kari født 1891

INFO  Løkensgard, Kari f. 1902

OPPS  Ola E. Hagen 1981.

KOMM  NA for buene på 316 Blåbergstølen, A for bekken.

=

NAMN  Robbin

UTTA  "råbbid'n

DATI  "råbbo

PREP  på

LOKA  rygg

GBNR  84,3

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  e4‑5

INNR  173

INFO  Brattegard, Eirik født 1924

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Rand/rygg i retning omlag S‑N, V for 172 Snebakkan.

=

NAMN  Robbin

UTTA  "råbbid'n

DATI  "råbbo

PREP  på

LOKA  høgdedrag

GBNR  91,10,12

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  E3

INNR  141

INFO  Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Høgdedrag lengst A i eigni til 125 Arnegardshagen, der den gamle øvrevegen (langs gardane) kjem inn eigni.

=

NAMN  Roen

UTTA  ro:n

DATI  ro:n

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  32,13

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  f‑g5‑6

INNR  71

INFO  Roen, Nils O. født 1890

OPPS  Olav Stølen 1983.

KOMM  Gard. Før kalla Øvre Sata, men tunet vart flutt burt i ei "ron", eit hjørna og kalla "Satarone". I dag "Rone".

=

NAMN  Rognhøl

UTTA  "råGnhø:L

DATI  "råGnhø:L

PREP  i

LOKA  høl

GBNR  ‑

KART  ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU  d2

INNR  13

INFO  Myro, Knut født 1924

OPPS  Knut Myro 1981

KOMM  Høl i Hallingåni. Gyteplass. Isveg over om vinteren.

=

NAMN  Rolegheit

UTTA  "ro:Lehait

DATI  "ro:Lehait

PREP  i

LOKA  slåttestykke

GBNR  113,1

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  f1

INNR  403

INFO  Lars Hus,f. 1905

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

KOMM  Steinut slåttestykke med mykje gras. Slåttekaren kom ikkje fort av flekken.

=

NAMN  Roleghol

UTTA  "ro:Lehå:L

DATI  "ro:Lehå:L

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  24,5

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  c4

INNR  269

INFO  Medgard, Eilev født 1917

INFO  Medgard, Engebret født 1919

OPPS  Per Medgard 1981.

KOMM  Dal på jordet.

=

NAMN  Roleghol

UTTA  'ro:Lehå:L

DATI  'ro:Lehå:L

PREP  i

LOKA  slætte

GBNR  sameige

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  F5

INNR  151

INFO  Trintrud, O.K. født 1916

OPPS  Trintrud, O.K. 1981

KOMM  Storrslætte.

=

NAMN  Rolegrusti

UTTA  "ro:Leruste

DATI  "ro:Lerust'n

PREP  i

LOKA  rust

GBNR  98,2

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  584 460

INNR  191

INFO  Haga, Torleiv født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  NV for vollane på 169 Jonstølen, V for 186 Veslegrovi.

=

NAMN  Romengard

UTTA  'rommænga:L

DATI  'rommænga:L

PREP  på

LOKA  område

GBNR  fleire

KART  ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU  A4

INNR  80

INFO  Barskrind, Embrik født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Større område litt ova bygdi. Utslåttar. Ogso reg. på ØK BQ 063‑5‑3.

=

NAMN  Romengard

UTTA  'rommænga:L

DATI  'rommænga:L

PREP  ?

LOKA  område

GBNR  fleire

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  G 3‑4

INNR  56

INFO  Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS  Ellingsgard, Ola 1985

KOMM  Område ova gardane. Ogso reg. på ØK BQ 063‑5‑4.

=

NAMN  Romengardbotnen

UTTA  'rommængaLbøtt'n

DATI  'rommængaLbøtte

PREP  i

LOKA  botn

GBNR  14,2

KART  ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU  A3

INNR  107

INFO  Per Kolsrud, født 1894

OPPS  Ola Ellingsgard 1987

KOMM  Bott i området 80 Romengard.

=

NAMN  Romengardolla

UTTA  'rommængaLølda

DATI  'rommængaLøldun

PREP  i

LOKA  vasskjelde

GBNR  22,111

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  G4

INNR  55

INFO  Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS  Ellingsgard, Ola 1985

KOMM  Sikker vasskjelde i nedre området 56 Romengard.

=

NAMN  Romyri

UTTA  'ro:my:re

DATI  'ro:my:N

PREP  på/i

LOKA  myr

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  D 4

INNR  41

INFO  Øygard, Olav født 1909

OPPS  Syver T. Holo 1982.

KOMM  Myr med storrslått, i hjørna mellom fjellvegen og 61 Lya. Ei løe der før.

=

NAMN  Ronegrovi

UTTA  "ro:nægro:ve

DATI  "ro:nægro:væn

PREP  i

LOKA  grov

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  A 1‑2

INNR  55

INFO  Holo, Syver T. født 1913

OPPS  Syver T. Holo 1982.

KOMM  Grov som renn ned ved vollen til garden Roen.

=

NAMN  Ronehaugane

UTTA  "ro:næhåugad'n

DATI  "ro:næhåugo

PREP  i

LOKA  skog

GBNR  32,13

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  f6

INNR  77

INFO  Roen, Nils O. født 1890

OPPS  Olav Stølen 1983.

KOMM  Skog og beite til Roen. To husmannsplasser, Øvre, Nedre Satahagan, var her. Sjå nr. 405.

=

NAMN  Roneåkeren

UTTA  "ro:næå:kæN

DATI  "ro:næå:kære

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  59,3

KART  ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU  B4

INNR  85

INFO  Haug, Knut født 1934

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Åker i eit hjørna.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  jordstykke

GBNR  37,1

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  d6

INNR  95

INFO  Stølen, Olav født 1909; Botolv Halvorsgard, 1920

OPPS  Olav Stølen 1983.

KOMM  Eit jordstykke i hjørna mot vegen.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  slått

GBNR  81,1

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  g5

INNR  51

INFO  Havardsgard, Vetle født 1926

INFO  Havardsgard, O. født 1885 (oppskrift)

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Skrapslått i 50 Havardsgard, i hjørna mellom Vatsfjorden og delet mot 21 Fjellheim.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  jorde

GBNR  78,2

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  A5

INNR  160

INFO  Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Jordstykke i roi mellom grendevegen (tidlegare stigen langs gardane) og skiftegarden mot 79,1, i V‑kanten av jordet på 149 Ellingsgard.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  stykke

GBNR  70,9

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  D3

INNR  147

INFO  Espegard, Eirik E. født 1926

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Eit jorde ved røys som laga vinkel mot skiftegarden.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  stykke

GBNR  47,1

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  b4

INNR  297

INFO  Hermann K. Skrindo, 1924

OPPS  Olav Øygard 1981.

KOMM  Stykke i hjørna på jordet.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  jordet

GBNR  47,5

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  b4

INNR  311

INFO  Håkon K. M. Skrindo, 1935

OPPS  Olav Øygard 1981.

KOMM  Hjørna av jordet.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  åker

GBNR  44,5,6

KART  ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU  g3

INNR  120

INFO  Knut E. Gjerden, 1911

OPPS  Solveig Stølen 1982.

KOMM  Åkerlapp i hjørna på jordet.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  teig

GBNR  105,1

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  e6

INNR  300

INFO  Gudrun Ådnegard, født 1919

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Del av jordet, der skiftegarden lagar eit hjørna.

=

NAMN  Roni

UTTA  'ro:ne

DATI  'ro:n

PREP  i

LOKA  slåtteteig

GBNR  114,12

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  e1

INNR  308

INFO  Thorleif Stave, f. 1940

OPPS  Leif Stave 1983

KOMM  Lite slåttestykke.

=

NAMN  Roparhaugen

UTTA  "ro:parhåugæn

DATI  "ro:parhåugæn

PREP  ved

LOKA  fiskeplass

KONR  0620 Hol

GBNR  sameige

KART  ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU  B5

INNR  45

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Netlag.

=

NAMN  Roperøysi

UTTA  "ro:pæråyse

DATI  "ro:pæråys'n

PREP  på

LOKA  røys

GBNR  96,5

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  D3

INNR  62

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM  Liti røys av småstein. Nær tunet. No vekkrydda. På denne røysi brukte kvinnene å stå når dei ropte onnefolket inn til måls. Her er gjort eit funn frå vikingetid.

=

NAMN  Rosengardhovda

UTTA  'ro:s'ngaLhåvda

DATI  'ro:s'ngaLhåvdae

PREP  på

LOKA  hovde

GBNR  112,18/113,10/114,11

KART  ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU  F5

INNR  27

INFO  Haug, Oddmund født 1928

OPPS  Haug, Oddmund 1983

KOMM  Hovda N for dei attlagde Rosengard reg. på BO 062‑5‑4

=

NAMN  Rosengardstølan

UTTA  'ro:s'ngaLstø:lad'n

DATI  'ro:s'ngaLstø:lo

PREP  på

LOKA  støl

GBNR  114,8

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  E‑F2

INNR  150

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard, 1983

KOMM  Del av Larsegarden. Gnr. 118,3 i Nosgrendi vart kalla Røysi, og namnet er skrive "Rosengaard" i eit dokument.

=

NAMN  Rotebakkdokken

UTTA  "ro:tæbakkdåKi

DATI  "ro:tæbakkdåkkæn

PREP  på

LOKA  bruk

GBNR  127,28

KART  ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU  F5

INNR  43

INFO  Løvli, Margit født 1908

OPPS  Eikra, Birgit 1983

KOMM  Bruk. I daglegtale: "i Dokken".

=

NAMN  Rotebakke

UTTA  "ro:tæbaKi

DATI  "ro:tæbaKi

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  22,36

KART  ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU  g2

INNR  342

INFO  Ola Opheimsjorde, 1909

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Ein gard med 6 løbel, no oppdelt. Namnet ikkje i bruk no.

=

NAMN  Rotebakktjørni

UTTA  "ro:tæbakkKødne

DATI  "ro:tæbakkKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  fleire

KART  ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU  A 1

INNR  92

INFO  Warberg, Thor født 1952

OPPS  Thor Warberg 1982

KOMM  Tjørn i langstølhamni. Kanskje smh. med Rotebakkdokken

=

NAMN  Rotekjelda

UTTA  "ro:tæKælda

DATI  "ro:tæKældun

PREP  i

LOKA  vasskjelde

GBNR  22,15

KART  ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU  g2

INNR  350

INFO  Opheim, Hermann født 1926

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Sikker vasskjelde på 343 Prestparten. Sjå 342 Rotebakke.

=

NAMN  Roti

UTTA  'ro:te

DATI  'ro:t'n

PREP  på

LOKA  plass

GBNR  110,20

KART  ØK BP 061 Veståsen

KARU  D2

INNR  32

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  Plass nær vegen, på toppen av lii. Skal ha namn etter ei fururot som låg der. No namnet på området omkring.

=

NAMN  Rova

UTTA  "ro:va

DATI  "ro:vun

PREP  i

LOKA  vik

KART  ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU  f2

INNR  12

INFO  Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Vik lengst SA i 34 Bergsjøen.

=

NAMN  Rova

UTTA  "ro:va

DATI  "ro:vun

PREP  i

LOKA  jordstykke

GBNR  82,1,5

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  g5

INNR  95

INFO  Luksengard, Lars født 1897

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Jorde i hyrna N for 91 Tverrugarden A for skiftegarden.

=

NAMN  Rova

UTTA  "ro:va

DATI  "ro:vun

PREP  på/i

LOKA  åker

GBNR  84,1

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  f5

INNR  139

INFO  Brattegard, Lars født 1902

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Nedre (søre) delen av 138 Langeåkeren på 130 Brattegard.

=

NAMN  Rova

UTTA  "ro:va

DATI  "ro:vun

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  71,5

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  C3

INNR  55

INFO  Lislelien, Ola født 1924

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Smal åker.

=

NAMN  Rova

UTTA  "ro:va

DATI  "ro:vun

PREP  søpå

LOKA  åker

GBNR  109,2

KART  ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU  C2

INNR  66

INFO  Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS  Hermann Ulshagen 1982

KOMM  Lang smal åker.

=

NAMN  Rova

UTTA  "ro:va

DATI  "ro:vun

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  96,1

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  C3

INNR  82

INFO  Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS  Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM  Del av 83 Storåkeren.

=

NAMN  Rova

UTTA  "ro:va

DATI  "ro:vun

PREP  på

LOKA  eng

GBNR  117,3

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  b4

INNR  52

INFO  Noss, Emil født 1903

OPPS  Thor Warberg, 1982

KOMM  Eng/åker ved Bellufloti.

=

NAMN  Rova

UTTA  "ro:va

DATI  "ro:vun

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  44,4

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  c5

INNR  221

INFO  Stølen, Olav født 1909

OPPS  Olav Stølen 1983, Olav Øygard 1983

KOMM  Åkersnipp mellom husi og grovi nær 219 Storeåkeren.

=

NAMN  Roverøysi

UTTA  "ro:væråyse

DATI  "ro:væråys'n

PREP  på/i

LOKA  røys

GBNR  107,9 eller 107,16

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  ?

INNR  254

INFO  Lars Skrattegard, født 1924

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Røys på ein av 251 Skrattegardan. Låg nær delet mot 114 Myregard. Røysi hadde eit tilheng, ei rove.

=

NAMN  Rovetrolldammen

UTTA  "ro:vætrålldammæn

DATI  "ro:vætrålldamme

LOKA  dam

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  E2

INNR  180

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

=

NAMN  Rovetrolldiket

UTTA  "ro:vætrålldi:Ki

DATI  "ro:vætrålldi:kæn

PREP  i

LOKA  myr

GBNR  78,10

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  A3

INNR  203

INFO  Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Lang myrkil med vasspytt der det er mykje rumpetroll. Blæsterplass på S‑sida. Stigen til fjells går over R.

=

NAMN  Rovetrolltjørni

UTTA  "ro:vætrållKødne

DATI  "ro:vætrållKød'n

PREP  i

LOKA  tjørn

GBNR  Sjå nr. 248.

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  e3

INNR  256

INFO  Brattegard, Lars født 1902

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Liti tjørn med rumpetroll.

=

NAMN  Rud

UTTA  ru:

DATI  ru:

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  25,6

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  c3

INNR  274

INFO  Per Medgard

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Gard.

=

NAMN  Rud

UTTA  ru:

DATI  ru:

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  18,11

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  c1‑2

INNR  86

INFO  Lars Ruud, 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Gard.

=

NAMN  Rudihamni

UTTA  "ru:ihabne

DATI  "ru:ihabd'n

PREP  i

LOKA  hamnehage

GBNR  32,13

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  c3

INNR  281

INFO  Medgard, Per født 1921

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Hamnehage til 274 Rud.

=

NAMN  Rudireinun

UTTA  "ru:irainud'n

DATI  "ru:iraino

PREP  i

LOKA  slåttemark

GBNR  24,5

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  c4

INNR  272

INFO  Medgard, Eilev født 1917; Engebret Medgard,1919

OPPS  Per Medgard 1981.

KOMM  Bratt slåttemark. Åkerreiner. Høyrde før til 274 Rud.

=

NAMN  Rudnaden

UTTA  "ruddna:n

DATI  "ruddna:e

PREP  i

LOKA  bruk

GBNR  11,32

KART  ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU  A2

INNR  15

INFO  Leiv Sato, født 1925

OPPS  Ola Ellingsgard 1985

KOMM  Tidlegare lite bruk (plass?) oppunder noverande steintipp

=

NAMN  Rudningan

UTTA  "rudniGad'n

DATI  "rudniGo

PREP  i

LOKA  åker

GBNR  69,4

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  D1‑2

INNR  177

INFO  Lappegard, Turid født 1910

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Tufter og åkrar etter husmannsplass. Truleg høyrde ogso 185 Rudningane med til plassen, endå om dette er 150‑200m lenger NA.

=

NAMN  Rudningan

UTTA  "rudniGad'n

DATI  "rudniGo

PREP  i

LOKA  rudning

GBNR  68,16

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  E1

INNR  185

INFO  Medgard, Ola født 1913

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Myrlendt i heimehamni. No dyrka. Sjå 177 om same namn.

=

NAMN  Rudningan

UTTA  "rudniGad'n

DATI  "rudniGo

PREP  i

LOKA  husmannsplass

GBNR  fleire

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  b3

INNR  268

INFO  Sigmund Grue, f. 1934

OPPS  Sigmund Grue 1982

KOMM  Tre husmannspl. ova 198 Nasagardan. Sjå nr 269 270 271.

=

NAMN  Rudningen

UTTA  "rudniGæn

DATI  "rudniGi

PREP  i

LOKA  bruk

GBNR  22,38,45

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  f2

INNR  331

INFO  Ola Opheimsjorde, 1909

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Nedlagt bruk. No del av 347 Åsegarden.

=

NAMN  Rudningen

UTTA  "rudniGæn

DATI  "rudniGi

PREP  i

LOKA  bruk

GBNR  4,33

KART  ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU  b4

INNR  56

INFO  Svensgård, Olav født 1918

OPPS  Olav Svensgård 1982

KOMM  Nedlagt bruk.

=

NAMN  Rudningen

UTTA  "rudniGæn

DATI  "rudniGi

PREP  i

LOKA  bruk

KONR  0620 Hol

GBNR  5/11

KART  ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU  B12

INNR  95

INFO  Teigen, Levor født 1897

OPPS  Ola Ellingsgard 1983

=

NAMN  Rudningen

UTTA  "rudniGæn

DATI  "rudniGi

PREP  ?

LOKA  stad

GBNR  60,1

KART  ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU  B4

INNR  35

INFO  Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Stad i heimehamni. Truleg tuft etter ei løe der.

=

NAMN  Rudningen

UTTA  "rudniGæn

DATI  "rudniGi

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  57,3

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  C2

INNR  126

INFO  Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS  Trintrud, Ola K. 1982

KOMM  Gard, ogso kalla Nørdre Trintrud. Sjå 270 Trintrudgardan.

=

NAMN  Rudningen

UTTA  "rudniGæn

DATI  "rudniGi

PREP  på

LOKA  nedl. småbruk

GBNR  32,34

KART  ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU  G2

INNR  190

INFO  Oppskrivaren født 1924

OPPS  Knut Myro 1983

KOMM  Nedlagt småbruk. Før (1812‑1904) husmannsplass. Og kalla Ruggeplassen og 191 Surtemyr

=

NAMN  Rudningen

UTTA  "rudniGæn

DATI  "rudniGji

PREP  i

LOKA  gard

GBNR  94,2

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  A3

INNR  139

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard, 1983

KOMM  Gard.

=

NAMN  Rudningen

UTTA  "rudniGæn

DATI  "rudniGi

PREP  i

LOKA  jordet

GBNR  47,12,13

KART  ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU  b4

INNR  276

INFO  Ivar K. Skrindo, 1925

OPPS  Olav Øygard 1981.

KOMM  Del av jordet.

=

NAMN  Rudningsbakkan

UTTA  "rudniGsbakkad'n

DATI  "rudniGsbakko

PREP  i

LOKA  bakke

GBNR  77,1,2

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  B5

INNR  108

INFO  Kjellargard, Ola født 1907

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Truleg bakkane V for 99 Guttormsåkeren.

=